LUCEAFĂR DRAG

Melania RUSU-CARAGIOIU (CANADA)

„LUCEAFĂR DRAG” – POEZII INCHINATE LUI MIHAI EMINESCU

„DE MIC COPIL PĂDURI CUTREIERAM”

(Poem citit la Cenaclul de la Consulatul Român din Montreal-Canada, moderator consulul general Victor Socaciu. St. Constant, ianuarie 2017)

 

Trăit-a pe acest pământ

Un lujer mic de floare

Fugea cu buclele în vânt

Și surâdea în soare.

 

Vorbea cu toate, într-ales

Pe limba lor ciudată

Ele-i șopteau c-au înțeles,

De fiecare dată.

 

Și gâzele și moși bondari

Și culbecii cu coarne

Și flori albastre, nuferi mari

Râdeau, să se răstoarne…

 

Dar cel băiet crescu ușor

Zeifir de primăvară

Lângă „conacul” cu pridvor

În cel capăt de țară.

 

Și-acuma-l chemau depărtări.

Nu mai era de-o schioapă

Și ochii lui cătau spre zări

Spre visele ce-adapă.

 

Vacanțele erau un semn,

Codrul era aproape,

Dorul de ducă un îndemn

Spre irizări de ape.

 

Codrul cel falnic îl chema

Sub poala lui cea verde,

Iarba covor îi impletea

În umbra ce se pierde.

 

Mergea gândind la ce-i frumos

Urcând către izvor

Iar vântul fluiera voios;

Păsări oprind din zbor.

 

Și pasul când îl înturna

Mai plămădind un vers,

Iar lângă lac se așeza

Gândind la-al vremii mers.

 

Odată visul împletit

Cu dorul către lume.

Acel Făt, cel Frumos ursit

Plecă spre soare-apune.

 

Multe-a văzut în calea lui

Și saltimbanci și stele

Dar dorul cald al codrului,

Potecile cu iele.

 

L-au tot chemat la ele iar

Și sufletu-i era de jar;

L-ademeneau codrii străbuni

Un lait motiv, spre ei, spre lumi.

 

 

FEERIE

 

Leagăn de nuferi,

Licăr de pleoape,

Roate de ape.

 

Nisip sub trestii

Prefiră valul,

Raci sapă malul.

 

Vânt de prin sălcii

Parfum încarcă,

În mica barcă.

 

Plutiri de văluri

Pe corzi de liră,

Visuri înșiră.

 

La mal s-alină

Struna iubită,

Dormi fericită!

~,

 

FLORILE TREC

 

Florile trec,

Ca visul de vară,

Şi nu se-ntorc, iară;

Anii-mi petrec…

 

Apele fug

În ochii tăi verzi,

Luceferi visezi

Inimi pe rug!

 

Nu pot să plâng.

Ploile – mi susură,

Vântul îmi murmură;

Inima-mi strâng.

 

Crini îți şoptesc

Sânului, dor,

Şi anilor…

Mă ispitesc…

 

Cade din nor

Luna deşartă,

Prin zarea spartă;

Cutezător!

 

Florile trec,

Anii-mi petrec…

Apele fug:

Inimi pe rug…

 

Nu pot să plâng

Inima-mi strâng

Crini îți şoptesc,

Mă ispitesc…

 

Cade din nor

Cutezător…

 

 

CÂNTECUL LACULUI

 

 

Flori de nufăr, în potire, strâng al murmurului val,

Ştimele, fără de număr, încing horele pe mal.

 

Visul lunecă pe ape, căutând tihnit liman,

Frunzele, a pădurii pleoape, ostenite, adorm pe ram.

 

Sub al paşilor de zână, foşnind în măruntul dans,

Iarba cântă în surdină, cu al stelelor balans.

 

Pe a lacului mătase, sub al farmecului dar,

Lebedele, în gondole,lasă valuri de cleştar.

 

Luna, pletele-şi resfiră peste ape şi-ntuneric,

Smălţuindu-le-nsmaraldeşi-n sclipiri de vis feeric.

 

Toate sunt ca altădată, pe cel lac cuunde line,

Şi pe-aripi de libelulă, pleacă doruri… către tine…

 

 

LUMEA MEA DE VISE

 

Unde-i lumea mea de vise?

Măîntreb cu glasul stins,

Unde-s florile ucise?

Unde-i lacrima din plâns?

 

Au zburat cu frunza…, toamna,

Şi cu ghiocei în păr…

Numai luna, numai doamna

Le-a văzut într-adevăr …

 

Cerc sà le găsesc, zadarnic;

Ele s-au ascuns în neant,

Sub al brumelor zăbranic,

Al temutului Garant.

 

Pleacă lumea mea de vise

Cum pier florile ucise…

 

 

FLOARE ALBASTRĂ

 

Unde eşti tu, floare albastră,

Floarea nopţilor cu stele?

Te-ai ascuns în umbra lunii,

Zână a visurilor mele…

 

Floare albastră, floare albastră

Cu privirea de cicoare,

Umbra degetelor tale

Se ascunde-n stropi de soare.

 

Floare albastră, strop de mare,

Eşti când veselă, când tristă;

Treci prin lume ca o boare

Diafană, prin ponoare…

 

 

FORMĂ ȘI DEZAGREGARE

 

Azi m-am născut din infinit

Şi parcă vin deaproape,

Sau ceţuri m-au acoperit

Cuferestre de ape.

 

Păşesc peste nisipul greu.

Alb, presărat cu sare

Şi simt că neantul e al meu :

Aer, pământ şi mare.

 

Oglinda soarelui sus pus

Îmi urmăreşte umbra.

El da, Eu încă n-am apus,

Dar îi încalc penumbra.

 

Când zbor ca un meteor stins,

În prag de disipire,

Se-opreşte – n loc timpul învins

Sub neagra mea privire.

 

Dezagregat, m-am tot pierdut

In căi fără de ştire…

Dintr-o scânteie-am înviat

Cu foc de nemurire.

 

 

BALADA DULCELUI MIHAI

 

Un licăr de pleoape

În sfintele ape,

Spre ceruri privire

Și spre omenire.

 

Drag al meu Mihai,

Pe un plai de rai,

Ai cântat izvoare –

Românie -n soare.

 

Ai plans cu alean

Dorul unui neam,

Greul ce-l adastă

Sub cea aspră castă.

 

Gândultău de aur

Ne țesea tezaur…

 

Azi sclipesc pe cer,

Și nu efemer,

Versurile tale:

Steme din paftale.

 

Și iarăși, bădiță,

Cânt de poieniță,

Ziceai din caval

Seara de pe deal…

 

N-ai uitat nimic

Din păsul meu trist.

 

Tot ți-am zis și-mi zic:

Cine nu te știe?

Plans și voioșie!

O lume te cheamă

„Mult poet, de seamă”

 

Aur și palate,

Mândre nestemate –

Versurile tale:

Cânt și osanale.

 

Când mă uit în carte

Mă chemi de departe

Să te cautanume

Cum zbori peste lume.

 

Nume de luceafăr,

Nume din plai sfânt,

Nume cântat veșnic

În cer, pe pământ…

 

Scris-au cronici multe

Despre versul tău;

S-au speriat ciocoii

Și te-au dat la rău,

Dar mintea ta caldă,

Ca o mângâiere,

Nu le-a dat putere

În mârșava vrere !

 

Te-au răpus, trădalnic,

Dar ești viu și falnic,

Mândrul meu Mihai,

Bradul de pe plai;

Bardul de pe plai,

Soareîn lume,stai !

 

Bădie Mihai,

Cel mai falnic crai,

Tu, grijă să n-ai !

Te-‘orcânta din nai

Plaiurile tale,

Doinele din vale,

Și din lumea toată,

„Stea prealuminată !”

————————————-

Melania RUSU-CARAGIOIU, Montréal, Canada, 2006 -2022

 

 

 

În categoria Articole, Autori, Evenimente | Etichete , , , , | Lasă un comentariu

Ziua Culturii Naționale

EMINESCU

Prof. univ. Dr. Mircea Popa

Cultura unui popor este bunul cel mai valoros cu care o națiune și un popor poate sta în fața umanității. Cu cât numărul scriitorilor, savanților, muzicienilor, artiștilor, inventatorilor,  arhitecților și a oamenilor de știință, recunoscuți pe plan mondial este mai mare, cu atât poporul acela este răsplătit de recunoștința și admirația lumii întregi. Nume ca Eminescu, Enescu, Brâncuși, Iorga, Emil Racoviță, Titulescu,  Creangă, Caragiale, Nichita Stănescu,Mircea Eliade, Aurel Vlaicu, Traian Vuia,  Coandă și alții mai mulți au intrat de multă vreme în circuitul universal al valorilor, fiind prețuiți  și tratați ca bunuri ale umanității, cu trimiteri și raportări directe la viața și activitatea lor.  Când în 2010, Parlamentul României a luat hotărârea de vota o lege prin care să se ofere națiunii noastre o zi de prețuire a acestor nepieritoare valori, opțiunea membrilor acestuia s-a îndreptat spre ziua de 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului nostru național, recunoscut ca autentic și original geniu romantic, posesor al unei vaste culturi și reformator al limbii poetice românești.

A trăi și a viețui în Eminescu a devenit de atunci un mod românesc de a percepe lumea, de a ne raporta la valorile celorlalte popoare, de ne scruta adâncimile inteligenței și bogăția spirituală de gânduri și idei. A trăi și a viețui în Eminescu înseamnă mai multă responsabilitate față de tine și față de semeni, mai multă exigență, mai mult efort creator. Exemplul pe care ni l-a dat Eminescu a fost unul a unei permanente depășiri, a unei vieți puse în serviciul celorlalți, atestând prin exemplul personal năzuința de a atinge și satisface aspirațiile cele mai intime ale neamului său, identificându-se cu acesta în năzuința spre mai  bine și spre frumos, spre atingerea nivelului celui mai înalt de înțelegere a fenomenelor lumii reale, de a le corela și organiza după modele proprii, spre a le înnobila prin propunerea altor paradigme și semnificații.

Cunoașterea profundă a trecutului neamului, apelul la marile lui personalități, transformate în modele de conduită umană (Mircea, Decebal, Ștefan, Horia), stăpânirea nuanțelor celor mai fine ale limbii, percepția rafinată a sunetului ei particular, intuirea adâncilor semnificații care stăpânesc gândirea filosofică umană, a câmpului cosmogonic al lumilor exterioare și interioare, aspirația spre libertatea și independența neamului, neacceptarea asupririi omului de către om, a nesocotirii  valorilor individuale și colective ale popoarelor, năzuința intimă spre perfecțiune și rotunjire creatoare au fost doar câteva din ideile și năzuințele care i–au caracterizat armonia personalității, care i-au făcut pe contemporani și urmași să-i admire și să-i  consfințească genialitatea gesturilor, amplitudinea  aspirațiilor.

Mergerea spre izvoare, spre arhetipuri și arhaitate, spre autenticitate și complexitate ideatică a însoțit  afirmare sa în lume, de la copilul Ipoteștilor, la elevul strălucit al lui Aron Pumnul de la Cernăuți, la dorința validării principiului călăuzitor al unei latinități tutelare din Mica Romă blăjeană, la organizarea congresul tineretului universitar românesc din întreaga lume,  chemat să vină la Putna pentru a-și defini viitorul în raport cu principiile naționale generoase fixate de Ștefan cel Mare.

A urmat slujirea învățământului național, din postura de revizor școlar, a cufundării cât mai adânci în cultura neamului, în poziția de bibliotecar la Iași,  a înțelegerii  superioare a rostului teatrului național  ca  școală a caracterelor, a practicării unui jurnalism militant,  pus în serviciul celor mulți, prin gazetăria de la „Timpul”. Au fost doar câteva din etapele unei vieți, în care s-a zidit pe sine în folosul altora. „Omul cel mai deplin al culturii românești”, cum l-a caracterizat Noica, n-a acceptat asuprirea socială și națională, fiind un glas al libertății și al  zborului neîncorsetat  al  ființei umane spre împlinire și autodepășire. Imaginea studentului vienez, pătruns de menirea socială și politică a „României June”, a ieșeanului împărtășind țelurile nobile ale „Junimii”, a gazetarului de la „Orientul”, dornic să colinde spațiul transilvan pentru a aduna folclor, a membrului societății „Carpații”, protestând împotriva rapturilor teritoriale, apărător devotat al cauzei Transilvaniei și Bucovinei natale, sunt elemente care au perpetuat și fixat în timp imaginea luminoasă și pură a unui Eminescu, aflat  de fiecare dată în fruntea acțiunilor celor mai progresiste ale momentului, a unui Orfeu dezlănțuit, deschizând cu lira lui de aur, precum în neuitata Doină, calea generațiilor viitoare. De la frumosul elogiu adus înaintașilor din Epigonii, la acerba critică socială din Scrisori, până la stările de purgatoriu moral și atemporal din Odă în metru antic, de ridicare în sferele unei cosmogonii  ideale, într-un permanent și fructuos dialog cu Eternitatea, din La steaua, din Luceafărul sau Memento mori, Eminescu arată lumii aceeași imagine de tânăr voevod și mag călător printre stele, dar care nu-și uită nici îndatoririle pământene, la fel ca Toma Nour din Geniu pustiu sau răzvrătitul din Impărat și proletar, scoțând la iveală perpetua strălucire a spiritului tânăr dornic de schimbare, de purificare, de ridicare a neamului la altă treaptă și la altă condiție socială.

În ciuda tuturor piedicilor și opreliștilor, El traversează apele albastre ale celestrității, înfruntă cu curaj oprobriul public și indiferența confraților, și, ca un nou Hyperion, se pune în slujba slujirii unui ideal omenesc superior, în limitele unei misiuni asumate în planul existențial, și dincolo de îngrădirile acestuia. Exemplaritatea operei  cheamă lumea de azi cu îndemnul „Veniți și luați lumină!”, în așa fel, ca trăitorii clipei de față,  să despartă apele de uscat, și să se lase în voia spiritului de dreptate eminescian. E timpul, ca măcar de Ziua Culturii Naționale, să ne purificăm și într-armăm sufletul și mințile la bătaia de aripi a celui fără de moarte, spre a ne înțelege mai bine menirea, respingând cu mai mare hotărâre fariseismul, minciuna, ipocrizia, impostura, falsitatea, hoția, nesocotirea dreptului Celuilalt, nelegiuiri și malformații care ne-au invadat viața,  ținându-ne prizonierii mediocrității  și lașității.  Sunt doar câteva din punctele testamentului pe care ni le-a lăsat El, ca precepte imprescriptibile ale unei opere ce-și dezvăluie, mereu și mereu, și încă și încă,   valoarea  și perenitatea.

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , , | Lasă un comentariu

Eminescu – serbarea existenței

 

Claudiu Dumitrache

Se cunoaște faptul că România are un ritm interior puțin neînțeles, atât din trecut, cât și din prezent – din exterior, rămânând la înțelegerea fiecăruia, după experiența proprie a vieții, despre ce înseamnă a fi român. Dar acest ritm este firesc oricărui om, de fapt, chiar dacă uneori e mai anevoios. Poporul român a izvorât din tainele creștine, pe care unii le-au primit cu smerenie, bucurându-se („Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” – Ioan 20,29), dar pe care alții le-au cercetat, rezervându-și mai mult timp de meditație asupra rădăcinilor și fiind nevoie să experieze tainele ceva vreme („Pentru că M-ai văzut ai crezut.” – Ioan 20,29). Așa cum spune acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, „modernitatea este construită pe tradiție”, iar cine se aventurează în modernitate fără să cunoască tradiția, rătăcește și nimic nu află. Nici sfinții nu au fost cu toții sfinți din primii ani ai vieții, ci au ajuns să fie astfel datorită experienței sacrului, experiență care a fost mărturisitoare, unii murind pentru credința lor și devenind eterni în Cer, dar și pe Pământ.

De Ziua Națională a Culturii Române avem de înțeles un simbol puternic, un mesaj profund a ceea ce înseamnă a fi român. Acest mesaj este însuși Mihai Eminescu, a cărui serbare de existență este Ziua Națională a Culturii Române – 15 ianuarie. Reprezentant al culturii, misticii, spiritualității, limbii și gândirii române din ultimele secole – Eminescu este acum exemplul fiecărui cetățean care-și asumă calitatea de român într-o țară a diversităților. A fi român, după viața lui Mihai Eminescu, înseamnă a te îndoi, a cerceta și a nu crede tot ce vezi și auzi. A fi român înseamnă a fi sceptic, analitic, căutător al adevărului. Ascensiunea sau tranziția aceasta, de la scepticism sau rătăcire la mărturisire, este firească fiecăruia dintre noi, care căutăm să pătrundem în esențele a ceea ce suntem, să aflăm ce suntem chemați să devenim. Ori că citim Sfânta Scriptură, ori Filocalia sau Patericul, ori viața Sfântului Daniil Sihastrul cu a lui Ștefan cel Mare, ori a Brâncovenilor sau a lui Neagoe Basarab, vom înțelege același lucru – suntem chemați să devenim eterni, să fim lumină, afirmând:

creștinismul nu a apărut prin decizia vreunei autorități pământene și nu poate fi limitat ori interzis de vreo asemenea autoritate (acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, în „Crăciunul – primenitorul și izbăvitorul firii”, regal-literar.ro, 24 decembrie 2021).

Ca să înțelegem mai cu seamă ce înseamnă a fi român, să putem primi această cunoaștere, gratuit, evitând prea multă rătăcire, fiind un privilegiu de care ar trebui să profităm, e necesar să-i parcurgem ascensiunea gândirii lui Mihai Eminescu, pe care, dacă o vom înțelege așa cum este, vom ajunge să spunem, și noi, asemenea lui Grigore Vieru: „Acum nimeni nu mă poate minte”. Această trecere, de la profan la sacru, se datorează unei transcendențe ce provine din smerenie, din bunătate, depășind rațiunea umană, omul dobândind har de la Sfântul Duh și cunoscând adevărul, pe care-l poate mărturisi printr-un act de sacrificiu, dragoste absolută pentru aproapele, ori de martiriu, așa cum au făcut sfinții. Sfântul Grigorie Palama ne spune că, „cei care sunt vrednici  primesc harul şi puterea spirituală supranaturală, ei percep atât prin simţuri, cât şi prin inteligenţă ceea ce este mai presus de orice simţ şi de orice intelect. Cum se întâmplă aceasta? Acest lucru este cunoscut numai de Dumnezeu şi de cei care au avut experienţa harului său”. Cuviosul Sofronie Saharov atenționează că „harul este dat numai celui smerit și blând”. Pe lângă blândețe și smerenie, Părintele Arsenie Papacioc ne spune: „Da, Dumnezeu dă harul, dar nu le dă la milogi, le dă la eroi”. Aici se referă la faptul că harul este dat unui creștin înstărit, mărturisitor de Hristos, care nu doar își poate asuma pierderea locului de muncă pentru iubirea de Hristos, ci care poate să și moară pentru Hristos. Asta ne spune părintele, că harul se dă unui creștin care apără Sfânta Treime, Adevărul, nu care doar apără un cozonac sau un ou frumos de Paște. Tot părintele ne spune că nu trebuie să confundăm lucrurile și nu trebuie să facem compromisuri, căci atunci se întristează cerurile, întrebându-ne astfel: „Ce întâlnire are adevărul cu neadevărul?”.

Omul care-și asumă calitatea de român, de obicei, ne arată Mihai Eminescu, are un parcurs sincer și sigur spre adevăr, față de cetățenii altor țări sau de mirații altor culturi, care primesc de-a gata modul de gândire și se supun legilor omului materialist, psihanalitic uneori, stagnând pe culmile disperării, poate, doar „intuind ceea ce dăinuie”, așa cum spune ÎPS Calinic Argeșeanul,  și agățându-se de idei eterne ca să nu piară din memorii.

Astăzi, românul, influențat fiind de modernitate sau de felurite curente culturale, poate să spună: „Eu nu cred nici în Iehova, / Nici în viață, nici în moarte, / Nici în stingere ca unii. / Eu rămân ce-am fost: — romantic.” (Mihai Eminescu – „Eu nu cred nici în Iehova”, aprilie 1876).  Și se poate simți bine, vremelnic, poate avea succes astfel, fiind lăudat și aplaudat de o anume comunitate. Însă, după ce românul constată că nu este așa, că nu se poate constitui printr-o voie proprie, printr-o pasiune a instinctului sau una intelectuală, căci este chemat să devină mai mult decât o creatură de consum și moarte, tot acesta ajunge să se smerească, să se lepede de sine și să se predea voii lui Dumnezeu, voie care îl va face să afirme, în chip revelator, chiar peste noapte: „Credința zugrăvește icoanele-n biserici” („Melancolie”, 1 septembrie 1876, revista „Convorbiri literare”). Apoi să continue :

Biserica Răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghiţirea printre poloni, unguri, tătari şi turci, ea este încă astăzi singură armă de apărare şi singurul sprijin al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o combate pe ea şi ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, republican universal şi orice i-o veni în minte, dar numai român nu e.” (M. Eminescu, „Liber-cugetător, liberă-cugetare”, „Timpul”, 2 februarie 1879, în „Opere”, 1989, vol. X, p. 187). Toate acestea fiind în concordanță cu adevărul cel dintâi, pe care românul îl mai neagă în timp, însă tot acolo ajunge: „Nu se mișcă un fir de păr din capul nostru fără știrea lui Dumnezeu” (Mihai Eminescu – „Scrisoare dlui Dumitru Brătianu”, în ziarul „Românul”, 15 august 1871).

Tot Mihai Eminescu afirmă mai apoi: Biserica Ortodoxă Română „este maica spirituală a neamului românesc” (Ziarul „Timpul” (V), 14 august 1882, în „Opere”, Vol. XIII, pp. 168-169). Eminescu a descoperit că Biserica este „stâlp şi temelie a adevărului” (I Timotei 3,15). Aceste conștientizări arată cum trebuie să fie un român, și mai concret de-atât, cum trebuie să fie un creștin pentru a fi plăcut lui Dumnezeu și a-și demonstra asemănarea cu El, recunoscut ca mădular al Trupului lui Hristos. Așa cum spune Sfântul Ciprian al Cartaginei, „cine nu are Biserica drept mamă, nu-L are nici pe Dumnezeu drept Tată şi în afară Bisericii nu există mântuire.

Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme” (II Timotei 4,3-4).

Sfântul Nectarie din Eghina ne mărturisește același lucru, ca un om care a avut experiența harului lui Dumnezeu și care a devenit sfânt: „Numai în Biserică pot credincioșii să aibă o certitudine temeinică cu privire la adevărurile în care cred și cu privire la propria lor mântuire, fiindcă în afara Bisericii, a acestei arce a lui Noe, nu există niciun fel de mântuire. Fără Botez și Biserică, nimeni nu poate fi unit cu Trupul lui Hristos”. Iar dacă cineva nu va asculta de Biserică, „să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş” (Matei 18,17), adică să ne rugăm pentru acela, ca să poată lucra harul lui Dumnezeu din afară și să-l trimită în Biserică, unde Duhul Sfânt lucrează din interior.

Omul este construit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar Mihai Eminescu a înțeles și experiat acest lucru. În toamna anului 1887, internat la Mănăstirea Neamț, Eminescu primește, la cererea sa, Sfânta Taină a Împărtășaniei de la preotul locului. Tot Eminescu cere: „Să mă îngropați la țărmurile mării și să fie într-o mănăstire de maici și să ascult în fiecare seară ca la Agafton cum cântau Lumină lină” (Paul Miron citat de Nicolae Georgescu, „Mihai Eminescu la Mănăstirea Agafton”, publicat în „știri.botoșani.ro”, joi 15 iunie 2017). Deci, românul care serbează Ziua Culturii este mădular al Trupului lui Hristos, Care a pătimit din iubire, de aceea Ziua Națională a Culturii Române înseamnă Dragoste, Răbdare, Credință, Ascultare și Asumare. Și poate nu întâmplător, ziua de 15 ianuarie îi prăznuiește pe Sfântul Cuvios Pavel Tebeul și Sfântul Cuvios Ioan Colibașul, doi mari asceți, cel din urmă fiind „cel sărac pentru Hristos”. Pentru lingviști, etnologi și istorici, este cunoscut faptul că, prin înțelesul său, cuvântul „român” reprezintă un om creștin, smerit, supus lui Dumnezeu, sărman și muncitor al pământului, încălzit de Hristos, acceptându-și crucea ce duce la mântuire, fără a face compromisuri în schimbul averilor lumești, mulțumindu-se cu ce dă Dumnezeu, apărând Adevărul și, uneori, murind pentru El, pentru că cel ce crede în El, chiar dacă va muri, va trăi (Ioan 11,25). Românul știe că „iadul nu poate fi atrăgător și că diavolul face atrăgător drumul către acolo” (Sfântul Vasile cel Mare), că „drumul adevărului este unul și că rătăcirile sunt mai multe”, dar și că „bogat este cel care oferă mult, nu care primește mult” (Sfântul Ioan Gură de Aur). De asemenea, românul autentic cunoaște că „nimic nu e mai jalnic ca vorbirea despre Dumnezeu, stând în afară de Dumnezeu” (Sfântul Grigorie Teologul).

Pentru un român, „Sfânta Treime este suprema taină a existenţei, care explică toate, sau fără de care nu se poate explica nimic” (Părintele Dumitru Stăniloae). Românul autentic știe că a fi ales este egal cu smerenia provenită din cutremurul și din înțelegerea Adevărului, nu cu o smerenie artificială, construită în mod simbolic sau psihologic pentru a face impresii de bine, sau pentru a demonstra valori intelectuale care să genereze pacea auto-mântuirii. Această smerenie falsă este ușor de demascat și se regăsește în gândirea filozofică care nu este bazată pe iubirea de înțelepciune adevărată (Sfânta Evanghelie), de la Dumnezeu, care se face cunoscută doar prin Biserică (Efeseni 3,10). Unii ar trebui să știe că, „Cel care nu iubește Biserica și Sfânta Liturghie, se amăgește că se roagă…! Dacă rugăciunea este dreaptă și Duhul Sfânt îl cercetează pe om, primul loc în care-l va trimite va fi Biserica. Ce ar fi însemnat ca Noe să facă corabia și unii să se apuce să facă butoaie cu care să se salveze?” (Părintele Savatie Baștovoi).

Prin urmare, orice român care ajunge să îl considere frate pe Eminescu și care serbează Ziua Culturii Naţionale – se naște din mama-Biserică, își asumă chipul și asemănarea, devine mădular al Trupului Fiului Omului și are Tată pe Dumnezeu, făcându-și semnul Sfintei Cruci, care, parafrazându-l pe PF Daniel, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, este semn de mântuire și de viață veșnică. Ziua Culturii Naționale a României o poate sărbători și simți, deci, oricine crede într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; care mărturisește un Botez spre iertarea păcatelor; care aşteaptă învierea morţilor și viaţa veacului ce va să fie, că a Lui este Împărăţia și puterea și slava: a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh! Amin.

(preluat din Luceafărul din 12 ianuarie)

În categoria Articole, Autori | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

Bun venit 2022

Voie bună tuturor,

Sănătate, Fericire și Iubire!

Cavaler de Clio

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Lasă un comentariu

LA MULȚI ANI 2022!

PLUGUȘORUL 2022

 

Ahoo, Ahoo, copii și frați

Din diaspora-n Carpați,

Vaccinați sau doar testați,

Stați puțin, nu amânați,

Băgați plugul pân΄ la os

În ogorul cel mănos,

Și cu multă bucurie

Să uităm de pandemie!

Mânați, măi!

Hăi! Hăi!

 

Iată anul trecu iar –

S-au schimbat, dar în zadar;

Pensii și salarii cresc

Calculează de-amețesc,

Ne-au lăsat ca și-altădată

Săraci, cu buza umflată!

Față-n față sau online

Am rămas cu cei mai fain –

Cu purcelul îngrășat,

Și pe paie asomat,

Cu Crăciunul creștinesc

Și-obiceiul strămoșesc.

Doar că ăia din Bruxelles

O luară ei nițel

Pe-arătură, cum se zice

Stratagema s-o aplice.

Dar românu΄ cu vătraiul,

Capra, ursul și buhaiul

Le dădură de înțeles

Că n-au cale de ales!

Studiile de fezabilitate

Au păpat sume mașcate,

Autostrăzi mai mici ca hatul

Și lucrări de tot… rabatul,

Consecvenți cu ruinatul

I-apucară… digitalizatul!

Mânați măi!

Hăi! Hăi!

 

Dar cum ne știm toleranți

Vrem să fim cu ei galanți,

Și-i chemăm la noi în tindă

Hora mare s-o întindă!

Până află OMS remediu

Pentru starea de asediu,

Românul cu naturiste

Alungă zilele triste:

Decât doza de Pfizer

Mai bine cașu cu zer,

Johnson & Johnson la noi

E mujdeiul de usturoi

Iar AstraZeneca în lot

E Cabernet sau Merlot.

De Moderna nu mai zic –

Palincă la mizilic!

Cu trei doze de vaccin

Am ales un vin pelin

Și-o friptură de curcan

C-am scăpat de tristul an,

Restrictiv și păgubos –

Pentru unii dureros,

Dar cu gândul c-om scăpa

Boii îi vom adăpa

Și pe vii i-om omeni

Pe cei duși i-om pomeni!

Mânați măi!

Hăi! Hăi!

 

După cum văzui în piață

Se scumpi salata creață,

Săraca varză murată

Cât găina din poiată

Iar un boț de brânză fadă

Cât lada de marmeladă,

Fasolea e cât cafeaua

Și făina cât pelteaua,

Păstrăvul e cât cocoșul

Iar șoriciul duce coșul

Spre o pensie întreagă –

Dumnezeu să-i înțeleagă!

Mânați măi!

Hăi! Hăi!

 

Pân΄ și biata urătură

Îmi ajunge doar o tură,

Pentru oameni gospodari –

Mai puțin parlamentari,

Cei cu lefuri nesimțite

De justiție consfințite.

Pentru anul viitor –

Că-i la țărm sau pe vapor,

Vă urez prosperitate,

Pace, pită, sănătate,

Cald în casă, armonie

Și belșug în farfurie.

Fie viața cât de grea

Să uităm de feregea,

Și s-avem aer curat

La arat și semănat,

Fără teamă de Covid,

Arăm și-n asfalt arid!

Mânați măi!

Hăi, hăi!

 

De urat aș mai ura –

Poate nu m-or cenzura,

Dar mă tem de impozitare

Suprataxa de parcare,

De factura la curent

De gazul de eșapament,

Și de cursul valutar

Când pun luxul pe cântar,

Că așa liberalizare

Nici Occidentu΄ nu are!

Mânați măi!

Hăi, hăi!

 

După atâtea disensiuni,

Miniștrii-s de ăia buni,

Toți cu cărți ori doctorate –

Unii chiar cu facultate,

De ne promit finanțare

Și grabnică redresare!

Când văd cine ne conduce

Scuip în sân și fac și cruce!

Mânați măi!

Hăi! Hăi!

 

Deja văd în cartier

Văpăi mari pe-al mării cer

Artificii ca la nuntă –

Flotele zici că se-nfruntă,

Și un mare tărăboi –

Iarăși e concert la noi!

Cică de la dom Primar

Ce-a pus Constanța pe jar:

Apă caldă și căldură

Doar pe șanț și sub pătură,

Orașul e-ntors pe dos

Și asfaltul găunos –

Zici că vor să pună plombe

La niscaiva catacombe!

Stai în stație – te plouă,

Pe centură o oră-două,

Pentru celebrități stele –

Nouă praful de pe ele,

Și-a inventat rivieră

Cu filtru la barieră!

La vară bine merci

Fuguța la… Neversea!

Om vedea noi ce-o mai fi

Și cu ce ne-o mai uimi!

Mânați măi!

Hăi, hăi!

 

Fac urarea de final

La distanță, virtual –

Vă îmbrățișez cu drag

Din balcon sau peste prag,

Sănătoși, voioși să fiți

Pretutindeni să răzbiți,

Să trecem de valul cinci –

Altora, să le dăm brânci,

Cardul plin de gologani

Meniu ușor, cu calcani,

Pruncii zglobii, dolofani

La anu΄ și LA MULȚI ANI!

 

Ține încă drept drumeagu΄

Marian a lu΄ Moșneagu!

 

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , | Lasă un comentariu

STEJARUL TINEREŢII MELE

Cronică de Prof. Dr.   GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

    „Prototipul oltenilor noştri are două feţe, ca şi Ianus:
   bărbatul de omenie şi gospodarul cuminte şi natural –
   care nu se plînge niciodată, ci surîde şi construieşte.
   El cunoaşte voioşia ca pe o stare permanentă. În cele
   mai grele momente iese la iveală viteazul. Iar aura feeriei
   îl scaldă în bucurie.” (Constantin Brâncuşi)

 

STEJARUL TINEREŢII MELE – este un volum omagial închinat de generalul – locotenent dr. Grigore Stamate, satului său STEJARUL din comuna Urdari, judeţul Gorj, „Spre cinstirea înaintaşilor, a contemporanilor şi a urmaşilor tuturor celor care, pe o anumită treaptă a vieţii, mi-au fost colegi, prieteni şi consăteni de nădejde.”

    „Cu cît ceasurile, zilele şi anii se înmulţesc asupra omului, cu atîta mai mult omul se uită în urma sa şi din căutătură în căutătură se opreşte cu plăcere la cele mai depărtate aduceri aminte.” (Ion Bradu, Amintiri despre folcloristul Vasile Sala)

    Lumea SATULUI valah cu microcosmosul lui este o lume a fenomenelor fireşti, prin curgerea existenţială hărăzită de Atotcreatorul, care par întrupate unei aure serafice, unde surâsul cerului se răsfrânge peste pământ într-o continuă splendoare.

Lumea SATULUI valah este ţesută cu Mâinile lui Dumnezeu, din borangicul veşniciei, alegând motivele – modele dintre cele mai alese culori, unde figurile reprezentative aduc în evidenţă harul, adâncimile, complexitatea şi verticalitatea sufletească, ce conturează specificul spiritual al unui Neam hărăzit Cerului divin.

    Dincolo de toponimie sau de figura de stil STEJARUL TINEREŢII MELE – reprezintă dimensiunea unui mediu obştesc, faţă de care încercăm să raportăm succesiunea ireversibilă a unor fenomene, care astăzi nu mai au, în nici un fel, corespondent.” (Grigore Stamate, Stejarul Tinereţii Mele, Axioma Print, 2017, p. 5)

Autorul, unul dintre Fiii străluciţi ai Ţării Gorjului şi unul dintre marii generali ai Naţiunii dacoromâne, un prodigios scriitor „de marcă”, de „24 de carate” şi-a odrăslit monografia în sufletul său luminat, curat, frumos, dârz, demn, înmiresmat de onoare.

„Eroic şi lucid, mistic şi pasionat, omul e făurit ca o piatră, misterios alintată de valuri, de elementele pământului său. Şi tot aşa gândurile sale.” (Dan Botta, Limite şi Alte Eseuri, Ed. Crater, Bucureşti, 1996, p. 28)

În înfăptuirea sa erudită, cascada literară se revarsă pe uliţele satului, pe potecile, cărările şi luminişurile pădurilor, pe imaşurile şi dumbrăvile simţământului frumos.

De pe uliţele satului o parte a consătenilor şi-a urmat  DRUMUL sau CALEA sa, înspre sorocul soartei ori întru împlinirea destinului spre desăvârşirea mistică.

Drumul soartei este axa ce fixează individul de obârşia sacră a pământului natal.

Calea destinului este meridianul care leagă spiritual – religios, persoana – personalitate de Destinul Neamului, al Naţiei în dăinuirea lor/ a sa spre transcendent.

Temelia şi Stâlpul pe care se aşează şi se înalţă carpatin cele două tărâmuri minunate, nemuritoare ale VALAHULUI creştin ortodox sunt DOINA şi DORUL!

Ambele noţiuni-izvoare sunt intraductibile şi îşi au obârşia regală numai în DACIA.

    DOINA ţine de esenţa războinicului, a eroului, iar DORUL de sacralitatea fiinţei lui.

„În timpul lor (al vlahilor) care le rămînea liber/ Între două primejdii,/ Aceşti oameni/ Făceau din fluierele lor jgheaburi/ Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,/ De curgeau Doinele la vale/ Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei,/ Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei/ Şi a altor ţări româneşti.”(Marin Sorescu, Trebuiau să poarte un nume)

Între cele două izvoare-entităţi îşi ţese Valahul menirea, vocaţia, misiunea sfântă.

Mistica DOINEI îi conferă DORULUI aura filocaliei şi sofianismului isihast carpatin.

În ţărâna sfântă plămădită din aluatul sângelui curat al Eroilor, Martirilor ori din jertfa pilduitoare a Mamelor, Dascălilor, Preoţilor, Poeţilor, Filosofilor, Călugărilor, Monahiilor, Mărturisitorilor din totdeauna sau de mai ieri, s-a aşezat DRUMUL ascetic şi s-a conturat CALEA mistică pe care prisoseşte permanent DORUL de Satul natal.

„Satul – acest părinte totdeauna atât de drag şi de ospitalier, care, de fiecare dată, alături de ai tăi, te aşteaptă să treci pragul sfânt al casei de odinioară. Să revii. Să revii atât cât mai poţi, cât se mai poate, şi cât mai ai la cine. Mai ales.” (ibid., p. 8)

În SATUL natal odrăsleşte izvorul naşterii FAMILIEI, iar DUMBRAVA copilăriei rămâne pentru Omul care s-a împlinit şi definit genei sale religioase, cea mai sacră ICOANĂ în care sufletul său frumos, cântă şi se încântă răspândind lumină şi har!

DOINĂ – DOR – UMOR – FOLCLOR sunt punctele cardinale ale Valahului peste care se aşează CUPOLA religioasă a nemuririi şi dăinuirii acestui Neam!

    Cei patru piloni DOINĂ – DOR – UMOR – FOLCLOR peste care se fixează BOLTA cerească, religioasă a DACIEI Mari, dau vigoare, sănătate, frumuseţe, creaţie, cultură, iubire, înviere şi înălţare Neamului valah creştin ortodox!

    „Doina exprimă o bucurie care nu este veselă, uneori predispune la meditaţie, alteori dă imbolduri spre alte decoruri, spre căutarea frumosului mister al necunoscutului.” (Ion Dianu, Pagini de Satiră şi Umor din Scriitori Olteni.” Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1986, p. 5)

Întru sublimul DORULUI, sufletul creativ al creştinului ortodox viază esenţa Neamului său cu marile lui aprinderi, arzând şi rearzând sensibilitatea, harul, comuniunea, cuminecarea, trăind şi retrăind frumuseţea TRADIŢIEI hristice ce poartă în ea efigia înălţării serafice a spiritului valah ce-şi trăieşte pururea viaţa astrală.

Întru DOINĂ şi DOR îşi fac vatră pururea milenară UMORUL şi FOLCLORUL!

Umorul este afluentul ce ţâşneşte din marele râu spiritual al sufletului, revărsând ironia din întâmplările stângace ale societăţii umane şi hazul din diversitatea naturii strâmbe, dar filtrate prin sufletul doldora de generozitate al tâlcuitorului satiric.

„Prin nimic alceva nu se poate cunoaşte mai bine fondul sufletesc al unui neam, decât privindu-se atent în această oglindă minunată care este FOLCLORUL.” (Radu Gyr, Balade, Ed. Lucman, Bucureşti, 2006, p. 5)

   Fiecare SAT românesc poartă parcă pecetea heraldică a Paşilor lui HRISTOS!

    „Casa părintească!

   O zidire prevăzută cu o tindă înaltă, în spatele căreia se aliniau trei camere şi o cămară…” Casa părintească adăpostea două comori de mare preţ: Familia creştină şi mica bibliotecă ce se mândrea cu volumele aduse de stăpânul ei, Ion, din Capitală.

În avangardă pe raft erau aliniate ca într-o cazarmă, volumele cu partizanii sovietici, iar în cadenţa ariergardei clasici români şi străini sub protecţia cărora sta chitită ca pasărea pe cuib, Pasărea Măiastră a Daciei – Harta României Mari.

Satul lui Grigore Stamate, STEJARUL este un tărâm gorjean, în care OLTENII au purtat/ poartă în cobiliţa fermecată, milenară, pământul şi cerul lor, cu tot ce au mai frumos, mai princiar, mai ospitalier, mai încântător şi mai sfânt: DOINA şi DORUL!

Între aceste două ţesături ale sufletului divin s-a brodat UMORUL oltenesc, vesel sau trist, care revarsă peste ştergarul zâmbetului, surâsul inconfundabil al mândrei oltence nemuritoare.

Atestarea satului STEJARUL, este seculară. „Încă din anul 1495 (iunie), un document domnesc al lui Vlad Voievod (Vlad Călugărul 1481 iul-aug., 1482-1495, fiul lui Vlad Basarab – Dracula), întăreşte boierului Stanciu postelnic, mai multe vii în florini la Urdari.” (Octav-George Lecca, Familiile boiereşti române, Libra Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 1972, p. 558)

„Singura vie boierească, arată Grigore Stamate, se afla în Culmea Dealului, dinspre partea de apus a satului Stejaru, între Izlaz şi Dosu ăl Mare.” (ibid., p. 11)

Lângă hrisovul domnesc stă şi mărturia boierului Constantin Broşteanu Urdăreanu, a cărui mare moşie îmbrăţişa şi întreaga aşezare a Urdarilor de Jos, spunând că înaintaşii săi „au stăpânit peste 600 de ani fără întrerupere moşia ce nu a fost niciodată arendată”, lăsând-o urmaşilor testamentar şi moral, „ca moşia să fie iubită cu toată dragostea sufletului.” (Dan Cismaşu, Sfârşitul colonelului Constantin Broşteanu Urdăreanu, jurnalul „Vertical”, 11 Octombrie 2011)

Alte documente cu referire la satul STEJARUL, sunt legate de zestrea Domniţei Bobolina – Ilinca – Elina, fiica Voievodului Şerban Cantacuzino (1678-1688), care „luând un Urdărean, Domnul tatăl ei, i-a dat moşiile de prin prejur; ea apoi a clădit Mănăstirea pe valea ce-i poartă numele (Valea Mănăstirii) şi mănăstirea Strâmba, în hotarul moşiei Urdari.”( Octav-George Lecca, op. cit., 560)

Cu rădăcinile adânci înfipte în glia satului StejarulUrdari se înalţă peste timp şi spaţiu Arborele genealogic al vechii familii boiereşti STAMATIE/ STAMATIS.

O primă menţiune o găsim în cele două acte de vânzare-cumpărare din 6 şi 9 Martie 1383, când Stamati Grino din Candia a cumpărat sclava Maria, armână de la Iulian Cornario. (Th. Capidan/ Perlepe-Macedonia, Aromânii. Dialectul aromân, Studiu lingvistic, Acad. Română, Studii şi Cercetări, XX, Ed. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1932, p. 17)

Atestări documentare: Stamate, stolnic (1591); Stamatie Grecul (1609); Stamatie, sluger (1611) (Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Doc. BDD-A 6776/ LV, mai-august 20)

Stoica (Stoichiţă) din Strâmba/ Urdari, aparţinând ramurei Rioşeanu, menţionat pe la 1588, în dregătoriile de logofăt, mare vistier, mare postelnic, diplomat al lui Mihai Viteazul şi Radu Şerban, în Praga şi Viena la curtea lui Rudolf al II-lea. „Neavând urmaşi direcţi, averea sa a fost moştenită de nepotul său, logofătul Miloş şi de fiul acestuia paharnicul Stamatie… Stoica a mai avut un frate, pe Balaciu, ai cărui urmaşi au ajuns dregători, dar sub numele de Urdăreanu… Acest Balaciu, avu ca fiu pe Stoica, postelnic din Urdari,1623, mai 16. Urdăreanu Barbu din Urdari, fiul marelui sluger Urdăreanu Preda, s-a căsătorit cu Elina, fiica lui Şerban Cantacuzino.)(Acad. Română, Doc. LXXVI/ 21/ 15 iul.1628, p.92-93; Octav-George Lecca, op. cit., p. 558; Doc. din 2 iulie 1684, din 19 iunie 1686 şi din 15 mai 1694, Arh. Statului, Buc., fond Tismana, IX/ 3, Zlătari, VII/ 15, ms.293, fascicola 284)

Ramura contemporană este prezentă prin cei doi fraţi: Costică Stamatie, care are fată şi fiu şi Viorel Stamate, cu fată şi băiat, continuându-se prin fiii nepoţilor de frate.

Dintre personajele secundare, consăteni ai autorului, Polina, Ciofica, Lisaveta, Veta, Mărin, Nicu, Păun, preotul Răduţoiu, dascălii, moşicile, dodicile, suratele şi văruicile, se desprinde ca un actor în rolul principal Ion al lu’ Fieru – tatăl autorului, un împătimit al cărţii de rugăciuni, dar şi un veritabil risipitor de umor terapeutic înfăşat în scutecele de mătase ale suptilităţii ironice gorjene.

Sarcasmul olteanului este pentru sufletul celui pe care îl înţeapă, precum bisturiul chirurgului priceput ce taie cangrena trupului spre a-l vindeca!   

      În cazinoul consăteanului Mărin Bobină, seară de seară, bărbaţii pasionaţi de alte ispite nocturne, decât femeia, între care nelipsitul Ion al lu’ Fieru Stamate, jucau cărţi. „Cu vin, cu ţuică, cu tot mezanplasu… În pauză, se discuta politică, despre ceea ce a fost în război, ca şi înainte de război, şi mai puţin din actualitate, deoarece se putea lăsa cu deplasare la Ţucal sau, şi mai grav, tocmai la Canal.” (ibid., p. 83)

Frânturi din părerile lor politice au ajuns şi la aghipeţii de la omniprezenta securitate, care l-au pus pe jar pe plotonierul Cruceru, încât s-a crucit zile şi nopţi în strângerea de probe, astfel că a nimerit tocmai în schiţa hazlie a lui conu’ Caragiale.

„-   Şi cine zici că e împricinatu’?

 • Unu’, mare de tot: Caragiale.
 • Când şi-oi căra eu câteva, ai să vezi tu ce-nseamnă să fi mare. Haimana dracului!
 • Păi, vedeţi tov’ majur, că până şi dumneavoastră îl ştiţi… Era de undeva din Haimanale…

Cum „organul” nu prea înţelegea cum vine chestia, tata plusa:

 • Ştiţi, acela cu Domnul Goe, cu Vizita, cu Două Lozuri, cu…
 • Ştii ce, bă, pe mine nu mă interesează toţi borfaşii tăi capitalişti. Mie să-mi zici, că, de nu! şi-şi ridicase palma, cât o balegă de vacă.

Tocmai atunci se abătuse, în urma celor sesizate de miliţean, un superior de la securitate, care, părtaş la relatare şi cunoscător al schiţelor cu pricina, nu se mai oprea din râs, când a aflat parascovenia.” (ibid., p. 84)

   Ion al lu’ FieruIon Stamate era un autodidact plin de har, din care risipea cu multă mărinimie, cultură consătenilor săi, pe alocuri chiar din propria-i ogradă. „Acolo unde situaţia se preta chiar se substituia eroului principal, relatând pricini, la care, chipurile, ar fi fost părtaş nemijlocit. Aşa şi cu „Domnul Goe”… Când audienţa era potrivită le povestea cum aruncase el căţeluşul cucoanei şefului de gară din Filiaşi peste geam şi de cât timp se tot judecă prin tribunale.

 • Pă’, bă Ioane! Bă, cum de ţ’a venit ţâe, aşa nitam-nisam să arunci căţelu ăleia din trin!? îl lua la rost Mitru lu’ Chilă.
 • Ho, staţi bă, că n-a fost aşa de simplu, cum o-ţi fi crezând voi.
 • D’ apăi, cum? se-aruncau şi femeile…mai ales, la clacă.
 • Păi, cum să vă zic eu vouă? şi tata anume prelungea pauza, ca pentru a le spori interesul.
 • Hai, bă nu ne mai ferbe atâtica, că fac atac…
 • Binee, bineee! Dacă-i aşa, uite cam cum stă chestia: mie mi-a venit să fumez şi…
 • Hai, bă Ioane, ce dracu! Lasă ţâgara şi treci la căţel!
 • Bineeee! Da’, nu se poate că de-aici a pornit totul. Aşa că…
 • Bine, bă, dacă aşa stă treaba! Da’, mai scurteaz-o şi mata.
 • Deci: scot pacheţelul cu foiţele din haină, din buzunarul interior; rup una; apoi, scot tutunul din punga de la brâu şi-l presar; scuip şi lipesc foiţa. După care… După care, pun mâna pe amnar, potrivesc bine iasca şi…
 • Hai bă, ce dracu! Tu chiar vrei să ne dai foc…
 • Şi, pac… şi, pac! tata simula încontinuu lovitura amnarului peste cremenea aceea virtuală, ferindu-se ca de arsură…
 • Când să dea scânteie, mă pomin cu cucoana de lângă mine, că-mi ia ţigara dintre buze şi mi-o aruncă pe fereastră.

Audienţa era încremenită. Una, mai înţepată se-mbăţoşa:

 • Las’ că ştiu ce urmează…
 • Gura, fă. C-acuş te cîrpesc! răbufnea vreunul şi aceasta tăcea.
 • Staţi, să nu dramatizăm, dar dacă voi ştiţi… Ştiu şi eu, dacă…
 • Spune bă, nea Ioane! îi adresa rugămintea una mai tinerică.
 • Spun, dar dacă…
 • Nici un dacă, bă Ioane, nici un dacă… şi aceleaşi priviri piezişe erau aruncate celei cu ifose. Afurisita! îşi şopteau ceilalţi intrigaţi.
 • Păi, atunci, puneţi-vă şi voi în locul meu. Ce-aţi fi făcut?
 • O, o, o… Ce-o mai plesneam, de-i sărea muştarul!
 • Mă Mitre, nu-i chiar aşa. Eu n-am plesnit-o şi, uite şi tu, tot mă judec cu ea. De ani buni… Nu mai pot, te rog să mă crezi!
 • Bă, fir-ar ea a dracu! Pă’, cum vine asta. Tot tu, şi cu şi cu…
 • E, nici chiar aşa. Eu nu m-am repezit înspre dumneaei…
 • Şi, şi! Ce-ai făcut, bă nene? Zâ-ne o dată, c-aci crăpăm…
 • tot calm – cum vă ziceam – m-am aplecat înspre cucoana, care s-a tras, crezând pesemne c-o lovesc şi…
 • Şi!?… Hai, bă, zâ-i odat’, că fac pe mine.
 • Şi, haţ căţelu’… Pă Bubico, adică.
 • Ce bubică, ce bubă, bă Ioane?
 • Stai bă, aşa! De ce dai în clocot? Păi, aşa îl chema pe căţel.
 • Da’, mata de un’e şti asta, că nu te-am mai auzit zâcând asta?
 • Taci, fă, proasto. Iote, ce-o mai interesa pe ea! se stropşea altul.
 • Şi, zvâc cu Bubico, prin geamul întredeschis.” (ibid., p. 85-86)

Satira şi umorul lui Grigore Stamate sunt meşteşugit îmbuteliate în sticluţe de haz, de esenţă tare spre delectarea râsului şi surâsului celor ce le savurează din plin.

    Satira şi umorul, cu specificul lor cromatic şi variat de maliţiozitate oltenească al lui Grigore Stamate, îl aşează cu cinste lângă marele scriitor, tot oltean, Marin Sorescu.

    În afara părinţilor dragi Ion şi Maria, a distinsei sale doamne Mariana, desprinsă din tiparul domniţelor moldave, care-l fascina cu frumuseţea ei pe Ilarie, fiul Dodicii Tudora, Grigore Stamate a mai avut un cult şi pentru unchiul Grigoriţăo enciclopedie de cunoştiinţe şi pilde de viaţă, fost militar de carieră, impunător, brav şi demn, dar forţat să treacă în rezervă de nihilismul ideologiei marxist-socialist-comuniste, fiindcă obârşia sa de aur curat nu era pe placul tinichelelor proletare.

Unchiul Grigoriţă era mândru de cariera militară a nepotului Grigore, încurajându-l:

   „Ai grijă nepoate şi ţine-te tare! Ai apucat pe un drum greu, cu parcurs de trudă intensă, al cărui capăt, nu mulţi sunt în stare să-l ajungă. Dumnezeu ţi-a întins o mână, răsplăteşte-I încrederea şi poartă-te pe măsura privaţiunilor, despre care nici nu gândeşti cât de aspre vor fi. Dar, tocmai în asta constă tot farmecul vieţii de militar. Tocmai aceste greutăţi şi impuneri te vor detaşa de ceilalţi colegi ai generaţiei tale şi te vor face să te afirmi. Fă-mi plăcerea şi împlineşte-ţi visul! Împlineşte-l astfel şi pentru mine: să ajungi general, nepoate. Să aibă şi satul şi neamul nostru cu cine să se poată mândri!(ibid., p. 128)

Nepotul Grigore i-a/ şi-a împlinit visul ajungând General de armată cu trei stele.

Se mândreşte ROMÂNIA Tainică cu el!

    Şi eu mă mândresc cu el!

Generalul cu trei stele a ajuns şi un scriitor cu mult mai multe stele.

Iar pe deasupra tuturor tronează omenia lui de mare Boier de obârşie seculară.

Un puiuţ de Stejar adus din satul natal Stejarul a fost sădit în curtea domeniului său din Gruiu-Snagov şi a crescut falnic copac care străjuieşte distinsa familie Stamate, cu brocartul lui verde, înnobilând cu coroana sa grandioasă, coperta cărţii.

L-am privit intens sub aureola lucirii de aur ce-i cădea peste regala coroană verde, astfel că pomii din jur păreau copleşiţi de tremurul emoţiei sub majestatea sa ocrotitoare. Se fălea în brocartul său verde sub cerul înalt, albastru şi limpede că are descendenţă aristocrată în Stejarul din Borzeşti al lui Ştefan cel Mare, în Gorunul lui Horea, Crăişorul moţilor sau în Gorunul lui Zian Boca – Crăişorul Ortodoxiei.

Autorul lucrării biografice STEJARUL TINEREŢII MELE, în braţele sufletului său frumos şi necuprinzător a îmbrăţişat pe lângă Stejar, Aninul, Arţarul, Fagul şi probabil Salcâmul, care este efigia valahului ce trăieşte şi-şi răspândeşte mireasma sa suavă, cucernică peste tot în ţară şi în lume, la munte, la deal ori la câmpie.

   STEJARUL

 „A mai rămas de vorbă cu păstorii,

Pe câmpul gol, stejarul solitar,

Bătrânii spun că poartă-n el istorii

Şi că-i demult stăpân pe-acel hotar.

 

S-a năpustit asupra lui furtuna

Şi-l scutură cu sete de păgân,

Îl bombardează trăsnetele-ntruna

Şi răni adânci pe trupul lui rămân.

 

Îl bate crunt cu bice lungi de ploaie

Şi urlă peste el văzduhul tot,

Iar vânturile-l rup, dar nu-l îndoaie

Şi-i muşcă de mânie câte-un ciot.

 

Se pare a fi acum la o răscruce

Dar norii sparţi aleargă şi s-adun,

Iar cerul îi trimite să-l usuce,

Buchetul lui de raze cald şi bun.”

 (Virgil Mateiaş, Drumeţule, opreşte-te şi vezi…Ed. Eminescu, Bucureşti, 1999. Poezia Stejarul a fost scrisă în 12 Septembrie 1954, la Securitatea Braşov, celula 12)

                                 14 Decembrie 2021, Brusturi-Neamţ-Dacoromânia

 

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , , , | Lasă un comentariu

NAȘTEREA DOMNULUI

  

Naşterea Sfântă îşi cerne Cerul serafic,

   Aşternând hlamida pe-ntregul pământ,

   Şiruri de Moşi – Strămoşi din arealul dacic

   Treimii I se-nchină şi Pruncuţului Sfânt!

   Emanuel – Împăratul şi Soarele Dreptăţii

   Răsare omenirii din Nimbul Său frumos,

   Edenul şi Emmausul se-alătur’ cu nepoţii,

   Alaiului Naşterii Domnului HRISTOS!

 

   Datini-Obiceiuri dace se aprind hieratic,

   Omoforul angelic pogoară peste creste,

   MARIA – Crăiasa Paradisului Carpatic,

   Neamurilor trimite suavă, sacră VESTE!

   Urare, cânt şi bucurie Colindele răsună,

   Liturgice cântări se-aprind şi te-nfioară,

   Universul Naşterii-creştinii îl încunună,

   Iisus al Sărbătorii e îmbrăţişat de Ţară!

 

Ce este mai frumos ca la Naşterea Celui mai MARE CRAI al Cerului şi al Pământului, din preafrumoasa Vlaherna – Carpatina, să participe Creaţia regală cu tot ce are ea mai haric, mai suav, mai cântător, mai poetic, mai frumos, mai sublim şi mai princiar?!

 

   COLINDELE româneşti întruchipează serafic toată această splendoare dumnezeiască!

   Naşterea Domnului IISUS ne-a dăruit cea mai frumoasă Sărbătoare – Viaţa veşnică!

     HRISTOS S-A NĂSCUT SLĂVIŢI-L!

     HRISTOS PE PĂMÂNT ÎNTÂMPINAŢI-L!

       Tuturor românilor creştini ortodocşi, mărturisitori, binecuvântări şi împliniri!

                                       Familia Nicoleta și Gheorghe Constantin Nistoroiu

    24 Decembrie 2021 – Ajunul Naşterii Domnului Hristos

 

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , | Lasă un comentariu

Sonetele Lancrămului

Frumoasele sonete pentru Lancrăm

Col. r. Dr. Constantin MOȘINCAT

Emoția firească a apropierii Marelui Praznic al nașterii Pruncului Iisus face ca orice eveniment petrecut într-un Sfânt lăcaș să vibreze, la unison, sufletul organizatorului și a participanților la o importantă lansare de carte. Și acesta a fost unul, în egală măsură pentru autor, la cei 65 de ani ai săi (împliniți în luna MAI) și lansarea celui de-al 31-lea volum de autor. Da, e vorba de reputatul avocat, doctor în istorie Pașcu Balaci, eseist, poet, dramaturg, prilejuit de volumul cu 40 de Sonete, plus două note de final: În căutarea gorunului magic și Adio, dar rămân cu tine Blaga, dedicate ca omagiu lui Lucian Blaga, la împlinirea a 40 de ani de lăudabilă activitate a festivalului de poezie care poartă numele marelui poet al „mirabilei semințe”.

Cartea e prefațată de prof. univ. Dr. Mircea Popa, bihoreanul ce tânjește după plaiurile natale precum Gorunul străjer, care, precum spune și observă în opera poetică a autorului, astăzi omagiat, care „mediază între poet și cititori” (p. 12). Asemenea confraților săi din Țara Beiușului Gh. Pituț și Alexandru Andrițoiu, Pașcu Balaci, e de părere reputatul profesor, și-a făcut ucenicia prin Cenacluri literare, pentru ca acuma, la maturitatea celor 65 de ani, să ne readucă în memorie anii de studenție, prin „Gorunul magic”, al statuii lui Blaga de la Cluj, pe care îl șlefuiește și „rafinează neîncetat versul de tip sonet, integrându-l marii literaturi reprezentată de scrisul contemporan” (p. 13). El călătorește prin Europa și spre Muntele Atos, dar nu spre a muri, ci spre a renaște în spiritul poeziei. Prin Pașcu Balaci, „panteonul spiritual” de la Lancrăm revine în actualitatea poeziei, iar Blaga, trăiește o nouă „vivificare poetică”. A fi în poezie, încheie prefața prof. univ. dr. Mircea Popa, înseamnă „a retrăi eternitatea altfel, iar eternitatea blagiană are sarcofagul acoperit cu petalele sonetului lui Pașcu Balaci, într-o formă de nemurire” (p. 14). Apreciere care răsplătește cu această frumoasă coroană de mulțumire, meritată pe deplin de poet.

Admirabile, elogioase și binemeritate laude la adresa celui care s-a aplecat cu grijă și răspundere să secere „mirabila sămânță”, s-o adune în mănunchi ca „un snop de lună aruncată în fereastră”, ca ofrandă de admirație pentru cel ce n-a „strivit corola de minuni a lumii” veni în Ardeal, „La Cina cea de taină, cu ciobani, / Aur, cetăți, păduri, statui ecvestre / Și-un Orfeu născut între țărani” (Când țara se-ntregi după Unire…, p. 21).

Mesajul sonetelor lui Pașcu Balaci e blând, chiar iertător, oarecum cu înțelegere față de cei care au inițiat și întreținut în „râpe roșii”, cu acces de furie dementă, defăimarea marelui poet, sub semnul „luptei de clasă” spre a nu recunoaște „cununa de Nobel laur”, de aur suedez a lui Blaga, cel ce-a „creat o lume din silabe” (p. 23).

În sonetul Monologul poetului Lucian Blaga, (p. 28) poetul se simte „mic în Oradea Mare” de-atâta vorbă străinească, fapt pentru care ar vrea „Spre Lancrăm. Chiar pe ger și sub ninsoare, / Aș vrea să zbor: doar aripi să îmi crească / Ca Slavici spun: Din București răsare / Un soare pentru lumea românească! /. Apoi, adaugă revolta sa interioară față de zgomotul surd și înfundat al „fierăstraielor ce defrișează codrii seculari”, făcându-i parcă să ne fie și ei dușmani, după cum alții ne cataloghează : leneși, hoți, cozi de topor…în timp ce poetul indignat grăiește: „tăiați goruni și brazi, nu-i nici un păcat, / V-acoperim cu legi și cu decrete! / La zgomotul de  drujbe, fierăstraie, / Toți Zeii noștri ne-au fugit aiurea, / Urmați de urși, lupi, cerbi, de cucuvele / (p. 38, Nu mai ni-e codrul frate bun, poete..), blestemându-i în veci pururea!

În admirația sa nemărginită pentru Lucian Blaga, poetul zice în frumoase rime: „Un filozof profund, original, / La fel de dăruit ca Eminescu / Și instruit ca Titu Maiorescu, / Acesta-i Blaga – fără de rival../ poet și prozator, un demiurg, profet ascuns verb de eseist, Teoretician și dramaturg, / Șlefuitor de perle, de-ametist: Din gura lui, curat izvor lin curg / Cuvinte blânde ca din Acatist…/ (p. 43, Om de cultură, adânc, universal).

În pelerinajul său spre Lancrăm, poetul Pașcu Balaci surprinde cum pe ulița satului suie „Spre Munții Apuseni unde răsare / Cel mai mângâietor din lume soare/ Ce fără nici o plată de alduie./ Ce coace luna-n cer ca o gutuie / Și-al mei bătrâni vecini poartă-n spinare / Poveri de ierburi amirositoare – /Munții în a ieslei Cetățuie./ Cu bivolii în zori, ieșeam supus, /Să mă-ntâlnesc c-un alt Păstor: Preasfântul, / Iar mai târziu, spre lumea mare, dus, / Pierdut-am și mireasma și avântul./ Astăzi revin, la Lancrăm, blând, răpus, / Ca gângavul ce a uitat Cuvântul …/ (p. 46/47, Ulița satului domoale suie).

În admirația sa fără de margini pentru Blaga, poetul îi dedică frumoase sonete, de la cotitura Crișului Pietros, exprimându-și mulțumirea că pașii l-au purtat spre Lancrăm, de rugăciune pentru Blaga, pentru ca să caute mai apoi Marele gorun magic, și ca în final să-și ia Adio, dar rămân cu tine Blaga, sonet care încheie volumul.

Un volum frumos rostuit, cu profundă filozofie închegat, cu un frumos mesaj de prețuire, admirație, venerație și ridicare a trofeului pe care Lucian Blaga, neînțeles și chiar umilit în timpul vieții, a dăltuit-o spre nemurire în opera sa poetică și filozofică. Altruist, cum îl știm pe Pașcu Balaci, a mulțumit soției Antița și feciorului pentru sprijinul moral și financiar acordat pentru a oferii în dar de Crăciun participanților la evenimentul cultural ce omagiază opera poetică a lui Lucian Blaga, dar, în același timp  și încununează și marchează, prin 31 de reușite tipografice strădania neobositului cărturar bihorean, manifestată pe multiple planuri de expresie și creație literară.

Evenimentul din 21 decembrie 2021, de la Protopopiatul Ortodox Oradea a fost moderat de prea-cucernicul pr. Dorel Octavian Rusu, alături de care, la prezidiu, cu scurte intervenții au fost: Ioan Moldovan (Revista Familia), Viorel Micula (președinte Transilvania), Miorița Săteanu (Cetățean de Onoare Oradea), Pr. Ștefan Avram (Ed. Aureo). Au dat reprezentări artistice Corul Veteranilor „general Traian Moșoiu”, surorile Ghib și Maria Matei, care au interpretat frumoase colinde românești.

Pentru mirifica seară oferită celor prezenți din partea Cavalerilor de Clio

Sincere Felicitări!

Doamne Ajută! Crăciun cu Bucurie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , | Lasă un comentariu

ÎNFĂȘURAȚI ÎN TRICOLOR , PE URME DE EROI

Vineri 3 decembrie, Biblioteca Virtuală Elite a găzduit o frumoasă reuniune la care au fost prezenți: dr. Dr. Ștefan Herchi, directorul patronatului și doamna prof. Mirela Silaghi -directoarea Bibliotecii. Pledând cu aceeași competență ca la bară, ori în amfiteatre în fața studenților distinsul jurist, doctor în drept a marcat, în deschiderea evenimentului de lansare a cărții Cazemata, rolul jucat de-a lungul timpului de fortificațiile europene și cele românești, cu trimitere al cetățile bihorene de la Biharia și Oradea, cetăți făcute cu scop de apărare. Toate aceste fortificații reprezentând, de fapt, istoria autentică a poporului român, a subliniat vorbitorul. „Am așteptat cu nerăbdare apariția acestei inedite lucrări, care impresionează prin volumul de informații, pe care le-am aflat răsfoind doar cuprinsul”. a exprimat apoi satisfacția că Biblioteca virtuală Elite este gazda unei asemenea manifestări științifice și culturale. Felicitări și succes.

Amfitrioana serii ing. Miorița Săteanu, Cetățean de Onoare al Municipiului Oradea, a introdus în scenă Corul „general Traian Moșoiu”, aplaudat pentru cele 3 cântece patriotice și 2 colinde prezentate, cu acompaniamentul acordeonului dirijorului prof. Ioan Fluieraș.

Apoi, în frumoase costume populare două tinere, cu voci de privighetori, surorile Denisa și Loredana Ghib au  încântat asistența formată din „cetățeni la puterea a treia” prezenți, persoane cu multă experiență și dragoste de neam și țară.  Colindele fetelor au mers la sufletul ascultătorilor, în ajunul sărbătorilor de Crăciun.

Credința și iubirea de țară au fost, de altfel, coordonatele manifestării, presărată cu cântece, poezie și colinde. Au recitat din creația proprie de poezii, care se regăsesc în volumele personale si din literatura națională: prof. ICA OCTAVIA VESA, prof. RODICA DENUȚ, prof  NONA HERDEAN TUDOR,  prof LEONTINA COSTRUȚ.

Doamna ing. Miorița Săteanu a spus la prezentarea volumului Cazemata următoarele: „           Pașii celor dornici de informații din domeniul cultural, stiințific, muzical sau al artelor vor trece pragul Bibliotecii virtuale Elit ,  cutezători si interesați să-și îmbogățească cunoștintele generale sau speciale pentru a știi ceva mai mult despre Geoge Cosbuc care a evocat prin poezia *Decebal către popor*  sau poezia *Noi vrem pământ* un preambul in istoria fortificațiilor din timpurile cele mai îndepărtate.Poate il preferă pe Vasile Alecsandri care in poezia * Penes Curcanul *scrie;

Prin foc, prin spăgi, prin glonți, prin fum

Prin mii de baionete

Urcăm, luptăm… iată-ne-acum

Sus, sus pe parapete

*Allah, Allah,*turcii răcnesc,

Sărind pe noi o sută

Noi punem steagul românesc

Pe crâncena redută

Redută este o fortificație de tip închis, de obicei din pământ, cu metereze și șanțuri, toate concepute pentru apărare în perimetru. Reduta este construită de obicei în formă de patrulater, cu toate că există și redute pentagonale sau hexagonale .

Încărcătura textelor literaturii naționale si internaționale al cercetărilor si al analizelor stiințifice, al tuturor volumelor din Bibliotecă, sunt o dovadă vie si incontestabilă că prezența noastră azi ,aici nu este întâmplătoare, este dorința vie, de a cunoaște o istorie nescrisă , o complexitate al strategiilor artei militare si al fortificațiilor amplastate la granițele țării noastre,  pentru a cunoaște și a cugeta la poezia  *Ce iți doresc eu ție dulce Românie * – versuri  ale Luceafărului poeziei românești.

Aceasta pentru că  fortificațiile- redutele –de pe  granițele  câmpului de luptă ale celor Două Războaie Mondiale au fost construite pentru apărarea pământului strămoşesc , pentru credinţă, libertate si pentru siguranța neamul românesc.

Pentru menținerea acestor avuții,   ostașii  au căzut eroic,  în jurul cazematelor, ostași al căror dăruire a contribuit alături de a tuturor luptătorilor la renașterea permanentă a țării noastre

Măreţele simţăminte  de sincer si puternic patriotism, inundă sufletele noastre, la evocarea momentelor istorice, la frământarile şi preocupările înaintaşilor noştri, a  personalităţilor marcante ale Armatei Române dar şi a  acelora care au scris istoria României Mari şi a urmaşilor lor ,care  prin dragostea lor  faţă de ţară au  “cârmuit” cu înţelepciune ţara, pentru a asigura pacea, independenţa si dezvoltarea neamului nostru, în toate domenii existente, pentru că subliniez că …patriotismul neamului  reprezintă, după credință, puterea poporului,  puterea neamului românesc .

Citez  din  IMNUL  LUI  IANCU

“Nu vom ceda o palmă de pământ

Chiar de vom intra-n mormânt”

Importanţa evenimentului la care, acum, cu mare onoare participăm, este oferit de ocazia zilei pe care am sărbătorit-o *împreună toată țara*, cu mic cu mare, adică  Ziua de 1 Decembrie –  Ziua  Națională a  Românie.   Dovedim astfel  recunoștință pentru înțelepciunea înaintașilor noștri și al sacrificiul celor care au infăptuit  România Mare,- dodoloață – și cu multă  încredere într-un   viitor plin de speranțe, pentru dezvoltărea si prosperitatea țării noastre

Să nu ne înstrăinăm limba, să nu ne înstrăinăm pământul, să nu ne înstrăinăm fiinţa, să NU distrugem PACEA. Să avem grija mare  pentru că am primit PACEA. PACEA este cel mai preţios cadou. Generaţia mea a cunoscut ororile războiului, a auzit si s-a cutremurat la auzul exploziei bombelor lansate din avioanele in *picaj* , bombardierele care plantau bombele la fel cum se aprind pe rănd artificile colorate proiectate pe cer la evenimentele si zilele naționale sau internaționale sărbătorite de comunitate. Generația  de adulți si tinerii , niciodată n-a trebuit să lupte pentru această   PACE, ea ne-a fost oferită pe o tavă de argint, de către oamenii care au luptat pentru ea, sunt eroii care și-au  dăruit  viaţa lor pentru a infăptui pacea pe pământ. Pe tot cuprinsul Europei, cimitirele ne amintesc de băieţi tineri care niciodată n-au ajuns acasă şi a căror amintire noi o preţuim.           Generaţia mea nu este proprietara acestei PACII; noi suntem numai
păstrătorii, paznicii ei. Noi TREBUIE să predăm  această PACEA copiilor nostri, Trebuie să  oprim orice tentativă de a distruge  PACEA

Cu ocazia lansării volumului * CAZEMATA * creație al  distinsului col .r. dr. CONSTANTIN MOȘINCAT, s-a deschis spre cer o fereastră a sufletului, prin care privesc cu durerea nostalgiei, innapoi , la timpuri trecute , trăite…… si  inima mea vibreaza de emoția, conștientizării faptului că, perioada tratată în volumul scris de autor , reprezinta o perioada insemnată si tristă, a vieții mele

Nu mai suntem mulți care putem afirma prezenta noastră, vie,  din timpul evenimente istorice care au zguduit,  țara,  au solicitat  ostașilor români , dăruire si sacrificiul suprem,  care dovedea dragostea de ţară si de neam.

În volumul *CAZEMATA*  găsim o dorinţă arzătoare a autorului  de a transmite cu exactitate derularea evenimentelor, fiind  prima lucrare în istoriografia românească care abordează subiectul CAZEMATA,  pentru a oferii  generaţiilor viitoare un tablou complet al  șirului evenimentelor istorice , de pe granițele României Mari, cu o marea insemnătate specială, tehnico – tactică pentru perioada 1937-1945 în care au fost construite

Si totuși, acestea  au fost desființate, distruse, neintreținute, după cel de Al Doilea Război Mondial, în contextul relațiilor socialiste cu țările invecinate.

Cu siguranţă că motivaţia, dârzeniei autorului,  munca asiduă, continuă si migăloasă,  pentru a culege picătura cu picătura, datele, locațiile, evenimentele, constituie o prezentarea cu rigurozitate a  fluviul tumultuos al vieții si evoluției  istorice  și mai ales importanța fortificațiilor pentru organizarea la nivel strategic al artei militare

*Cazemata*este rezultatul unei cercetări îndelungate, complexe, vaste, cu arhive răscolite din România si Ungaria pentru a documenta volumul, la care s-a adăugat și imensa experiență acumulată in timp, prin activitatea personală  a autorului, desfășurată in cadrul Armatei Române

Volumul *Cazemata* scoate în evidență mijloacele  de protecție, de apărare al granițelor statului, de oprire a invadatorilor, prin obiective militare speciale  pentru care inițiatorii, au gândit, s-au documentat din punct de vedere arhitectural, au planificat,  apoi au ridicat construcții de fortificații, folosind strategii militare de înaltă eficacitate pentru ca aceste cazemate să fie amplasate   în multe puncte nevralgice de apărare, care au constituit  puncte de rezistență națională, din cornul  darnic al dragostei de ţară si de neam, a celor care participau la oprețiunile militare din câmpul de luptă

Autorul col .r. dr. CONSTANTIN MOȘINCAT, consideră că are marea datorie de a prezenta , și a semnala fortificațiile permanente si  a descrie si……a scrie o filă importantă din istoria ţării noastre, pe lânga celalate 20  de lucrări de amvergură concretizate intr-o varietate de lucrări cu teme foarte ingenios alese, cu implicație specială  in viața istoriei militare

Pentru a prezenta volumul *Cazemata* este necesar a trece in revistă capitolele semnificative prin care se detaliază istoricul cazematelor, strategiile artei militarea, servituțile cazematelor ca *centre de rezistență* in apărare ,* fără retragere* , aceasta , pentru a  limita pătrunderea cu forțe  militarizate, in special a tancurilor din frontul inamic.Deasemenea realizarea efectivă a unor manevre rapide, trecerea la apărare pe un nou aliniament – aliniamentul amplasării cazematelor, sunt operațiunile construite tactic, a momentului de apărare sau de defensivă

Aceasta deoarece  Cazematele organizate ca un front defensiv pot asigura mobilizarea armtei și pot ușura bătălia din apropierea lor

In volumul *Cazemata* sunt expuse  succint, dar edificator, aspecte privind fortificațiile permanente și cele de campanie, folosite de Armata română, până la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial, sunt descrise planurile, strategiile, operațiunile prin care sau  derulat evenimentele istorice pe fronturile de apărare a teritoriului tării , inclusiv conturarea diplomatică nereușită, care nu a avut puterea de a menține teritoriile țării, astfel că multe teritorii zonale ,  au fost cedate altor state, din vecinătatea granițelor României Mari

Dilema încuibărită in minte si sufletul meu,  este direcționată spre generația adultă si mai ales spre tânăra generație, care nu cunoaste  evenimentele istorice majore cu care s-a confruntat România

Oare stiu ce este o cazemată?

Oare stiu ce reprezintă ruinele fortificațiilor din localitățile din apropiere satelor din judetul Bihor?

Oare stiu că intre aceste ruine si in jurul lor sigur, a curs sânge al eroilor neamului, eroi,  care s-au jertfit cu credință, in câmpul de luptă al  războaielor cu care s-a confruntat  armata română ?

Capul se apleacă cu smerenie si recunoștința. Spre cer trimitem un gând pios de  compasiune pentru sacrificiul martirilor neamului

Cartea *CAZEMATA *- este volumul care il  caracterizează pe autorul col. r. dr CONSTANTIN MOȘINCAT  , de  o meritorie   perseverență pentru a demonstra seriozitatea documentării în politicile militare, precum și dorința de a transmite cu exactitate  complexitatea evenimentelor istorice legate de fortificațiile existente si strategiile militare in care au fost implicate si au oferit implinirea misiunilor pentru care au fost create , construite pe teritoriul țării noastre

Cuvinte de inaltă preţuire si recunoştinţă și de mulțumire

Vă felicităm și Vă  mulțumim pentru că avem onoarea de a participa la lansarea volumul *CAZEMATA*-  incărcat de vibrația unei  explozii de evenimente,

sentimente si trăiri, care susțin si apreciază transmiterea complexității cunoștințelor   dumneavoastră si al creativității dumneavoastră în alegerea temelor pe care le oferiți cititorilor

Felicitări stimate domn col. r. dr. CONSTANTIN MOȘINCAT

 

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , | Lasă un comentariu

CAZEMATA

 Ing. Miorița Săteanu. Cetățean de Onoare a Mun. Oradea

Trecând pragul acestui lăcaș de cult (Sala de Conferințe a Protopopiatului  Ortodox Oradea), încărcat de spiritualitatea icoanelor, a statuilor şi al frescelor, în faţa lor ne închinăm cu smerenie și gândul nostru și prezenţa noastră este dovada vie și incontestabilă a sentimentelor de recunoştinţă și preţuire a eroilor, căzuţi pentru apărarea pământului strămoşesc în luptele celor două Războaie Mondiale, precum și al eroilor care au luptat de-a lungul timpului pentru ţară, credinţă, libertate și neam și nu în ultimul rând a ostașilor care au căzut eroic, în jurul cazematelor, ostași al căror dăruire a contribuit alături de a tuturor luptătorilor la renașterea permanentă a țării noastre

 

*Pe-al nostru steag e scris UNIRE

 Unire-n cuget și-n simţiri*

 

Măreţele simţăminte de sincer și puternic patriotism, inundă sufletele noastre, la evocarea momentelor istorice, la frământările și preocupările înaintașilor noştri, a personalităţilor marcante ale Armatei Române dar şi a acelora care au scris istoria României Mari și a urmaşilor lor, domnitori, voievozi și regi care prin dragostea lor faţă de ţară au cârmuit cu înţelepciune, iscusință, chibzuință, devotament și pricepere ţara, pentru a asigura pacea, independenţa și dezvoltarea neamului nostru, în toate domenii existenței, necesare progresul țării, pentru că subliniez că, patriotismul neamului reprezintă, după credință, puterea poporului, puterea neamului românesc unit.

Importanţa evenimentului la care, acum, cu mare onoare participăm, este prilejuit de ocazia de a pre întâmpina Ziua de 1 Decembrie – să sărbătorim împreună Ziua  Națională a Românie -, cu recunoștință pentru înțelepciunea înaintașilor noștri și al sacrificiul celor care au înfăptuit  România Mare- „dodoloață” – și cu multă încredere într-un viitor plin de speranțe, viitor pe care noi, trebuie să-l realizăm și să-l dedicăm dezvoltării și prosperității țării noastre.

Să nu ne înstrăinăm limba, să nu ne înstrăinăm pământul, să nu ne înstrăinăm fiinţa, să NU distrugem PACEA. Să avem grija mare pentru că am primit PACEA. PACEA este cel mai preţios cadou. Generaţia mea a cunoscut ororile războiului, a auzit și s-a cutremurat la auzul exploziei bombelor lansate din avioanele în *picaj*, bombardierele care plantau bombele la fel cum se aprind pe rând artificiile colorate proiectate pe cer la evenimentele și zilele naționale sau internaționale sărbătorite de comunitate.

Generația de adulți și tinerii, niciodată n-a trebuit să lupte pentru această PACE, ea ne-a fost oferită pe o tavă de argint, de către oamenii care au luptat pentru ea, sunt Eroii care și-au dăruit viaţa lor pentru a înfăptui pacea pe pământ. Pe tot cuprinsul Europei, cimitirele ne amintesc de băieţi tineri care niciodată n-au ajuns acasă şi a căror amîntire noi o preţuim.

Generaţia mea nu este proprietara acestei PACII; noi suntem numai
păstrătorii, paznicii ei. Noi putem doar preda această PACEA greu obţinută, copiilor noștri, în aceeaşi stare în care ne-a fost oferită nouă. Generaţiile viitoare nu ne vor ierta niciodată. Noi nu putem risipi PACEA. Pur şi simplu nu avem dreptul să facem asta. Trebuie să facem tot ce este posibil acum pentru a păstra PACEA și a opri orice tentativă de a distruge PACEA. Să ne întoarcem cu cugetele și cu inimile spre propria noastră ţară, spre propria noastră identitate și spre propria noastră glie.

O dovada vie și incontestabilă a sentimentelor de recunoştinţă și preţuire, este măreţia simţămintelor de sincer și puternic patriotism, care inundă sufletele noastre, la evocarea momentelor, celor mai semnificative perioade ale istoriei țării noastre, la frământările și preocupările înaintașilor noştri, prin evlavia în credinţă, prin dorul de mulțumire sufletească pentru obținerea și păstrarea libertății, prin apărarea pământului strămoşesc și al neamului românesc.

Citez din IMNUL LUI IANCU:

*Nu vom ceda o palmă de pământ

Chiar de vom întra-n mormânt*

Cu ocazia lansării volumului *CAZEMATA* creație al distinsului col. r. dr. CONSTANTIN MOȘINCAT, s-a deschis spre cer o fereastră a sufletului, prin care privesc cu durerea nostalgiei, înapoi, la timpuri trecute, trăite și inima mea vibrează de emoția, conștientizării faptului că, perioada tratată în volumul scris de autor, reprezintă o perioada însemnată a vieții mele. Născută în satul Pișcolt, unde tata a fost învățător, am intrat în primul contact cu ofițerii care pregăteau linia fortificată. Nu mai suntem mulți care putem afirma prezenta noastră, vie, din timpul evenimente istorice care au zguduit,  țara, au solicitat ostașilor români, dăruire și sacrificiul suprem, printr-un patriotism puternic care dovedea dragostea de ţară și de neam.

În volumul *CAZEMATA* găsim o dorinţă arzătoare a autorului de a transmite cu exactitate derularea evenimentelor, pentru a oferii generaţiilor viitoare un tablou cât se poate de complet al vieţii adevărate trăite în perioada 1937-1945. …

CITEȘTE TOT ARTICOLUL Ing_Miorița_Săteanu_Cazemata

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

CAZEMATA

 

O scurtă relatare

Erau cam 4-5 grade în termometru, vânt și ploaie cernută mărunt, la momentul când au ajuns primii dintre invitați: garda de onoare, a Batalionului 54 Comunicații și transmisiuni din Oradea, Muzica Garnizoanei conduse de Adj. Viorel Chindriș, la Cazemata ”Tecuci” pe câmpul istoric al Frontului fortificat de Vest, din localitatea Nojorid. Apoi au sosit mulți localnici, invitați ofițeri activi și rezervă, copii.

Cpt. Sergiu Moldovan, moderatorul primei părți a manifestării: Înfășurați în tricolor pe urme de Eroi, a prezentat dispozitivul gărzii, al Muzicii Militare și gărzilor steagurilor istorice și ale Asociațiilor. Locțiitorul comandantului Garnizoanei Oradea Maiorul Ilieș și primarul din Nojorid, Petru Teodor Baba au trecut în revistă Garda de Onoare și Drapelul de luptă, salutând asistența numeroasă, în ciuda timpului neprielnic. Un sobor de preoți în frunte cu părintele paroh din Nojorid au Înălțat o Rugăciune pentru Eroi.

Grupul de copii de la Școala Gimnazială nr. 1 Nojorid au susținut un program artistic. Birtic Tania a recitat foarte frumos poezia: Ce-și doresc eu ție dulce Românie, iar Nagy Patricia, ne-a reamintit poezia poetului ardelean Octavian Goga „Oltul”. Sub îndrumarea prof. Negruț Radu copii au cântat cântecele Unirii, fiind urmăriți și susținuți și de vreo 200 de suflete din publicul adunat pe Câmpul istoric de lângă Cazemata „TECUCI”, acolo lângă buza șanțului antitanc.

Col. ing. Dan N. Poinar a moderat în continuare evenimentul vorbind despre Drapelul de luptă ca simbol al onoarei și Patriei, și despre vechimea de peste 100 de ani al drapelului Diviziei 11 Infanterie (15 august 1916), al Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” (1919), al Cavalerilor de Clio (2008).

Apoi, gl. Bg. Grigore Bartoș, fost comandant al Bg. 11 Mc. „Carei” a făcut o înflăcărată expunere cu privire la frontul fortificat și importanța cărții Cazemata, lansate în preajma zilei Naționale, ca un omagiu adus Eroilor. „Cazemata aduce mesajul vredniciei neamului românesc” care, deși nevoit a pribegii prin țară, alungați de administrația Horthystă,  au revenit, precum „sergentul biruitor al Batalionului 2” din cântecul Monicăi Rusu, la Vatra străbună!”, căci, așa cum savantul Nicolae Iorga a spus: „Cazemata este semnul de identitate al poporului român”, adică ele au fost așezate aici pe granița de apus pentru a se știi pentru totdeauna că aici e România. Cel care avusese responsabilitatea pazei hotarului țării de la Bereteu la Crișul Alb, în calitatea de comandant al Brigăzii 11 Mc. „Carei”, aprecia tăria și rezistența Cazematelor, după cum recomanda această inedită lucrare, suită la înălțimea Vârfului Bihor, aici la granița de apus. O reconstituire necesară, un semn de Respect, de Prețuire și Admirație pentru cei care au Trudit și făcut cele două „brâuri de fortificații în Cazemate și în Suflete”. Admirabilă, Minunată, Monumentală construcție intelectuală. Opera coronatus!

Col. r. dr. Constantin Moșincat a făcut mărturisiri de suflet privitoare la Mesajul de Pace pe care l-a purtat cazemata, precum și sistemul românesc ingenios creat pentru  a produce un efect de foc, în evantaie suprapuse, prin care practic nu se putea trece. Toate aspectele legate de cazemate au fost materializate în teren, fiind indicate cazematele „Sf. Ștefan, Onești, Tecuci, Doaga” și sistemul de foc al acestora dublate toate de rețelele de sârmă ghimpată dispuse pe 8 rânduri de pari și șanțul antitanc, din care se păstrează urme.

Dacă cazematele nu au rezistat, nu focul le-a distrus ci decizia politică eronată al ultimilor doi monarhi ai României Mari. Cazematele, realizate după proiectul ing. Gl. Dumitru Vasiliu, comparate cu cele de pe fronturile europene, conform testelor din Poligonul Dadilov s-au dovedit cele mai tari. Cu asemenea cazemate puternice, cu trupe special pregătite, cu o populație fortificată în suflete și voință, România trebuia să se bată conform concepției strategice „fără gând de retragere”.

Mesajul Cazematei reface adevărul istoric și îndreptă „eroarea politică comisă”, a susținut, cu argumente credibile și documente edificatoare, autorul ineditului volum. Cazemata rămâne o simfonie a sufletului Eroilor care le-au durat și apărat.

Manifestarea s-a încheiat cu o reconstituire a sistemului de foc, materializată din trei cazemate de către militarii profesioniști ai garnizoanei, iar micii artiști recompensați de autor cu câte un volum, din semnalul cărții apărute la Editura Tipo MC și Tipografia Aureo.

Parte din participanții la vizita cazematei „Regina Maria” de la Apateu.

 

 

Galerie foto  de la eveniment, foto: Nicolae Meseșan

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , , | Lasă un comentariu

SALVAȚI ARTA și ARTIȘTII

Fundația Culturală ,,CETATE DURGHEU”;                                                                     Sediu: str. E. Gojdu nr. 9 ap. 10;     

 CIF.  10000555, Banca Transilvania;                                                                           .  Jud. BIHOR;  Tel: 0746514977.                                              

  Doc.  Nr. 1, din data de 18 nov. 2021.       

                                                   SCRISOARE DESCHISĂ

                      CĂTRE,

                                 Direcțiunea Băncii TRANSILVANIA ,                                Municipiul Oradea/DPI – Direcția Economică – CIF.4230487,  

Curtea de Conturi Oradea,     

ANAF Oradea:                                                                                                          .                                DNA. Oradea: 

,,Marile spirite întotdeauna au întâmpinat opoziții violente

 din partea mediocrității” (Lucian Blaga.)

                                          DOAMNELOR și DOMNILOR

                        SUNT NEVOIT, cu părere de rău, prin prezenta a vă face cunoscut cu rugămintea și solicitarea către toți factorii și Organismele abilitate cărora mă adresez, să ACCEPTE și să se implice, să intervină a lua măsuri și atitudine prin a CERCETA,OBSERVA, ANALIZA și a CORECTA atât cât le stă în competență, cu obiectivitate prin instrumentările specifice, împotriva unor stări de lucruri neplăcute în Administrația Locală Oradea pentru a elimina rudimentarismul unor funcționari privind atitudinea și modul lor de lucru și relaționare cu cetățenii orașului Oradea în diverse situații!

Demersuri cu scopul de-a bloca și suprima ABUZURILE exercitate și INCORECTA abordare de către Direcția de Patrimoniu Imobiliar/DPI – Primăria Oradea, cu știință sau fără știință, prin UNII dintre funcționarii lor, în diferite situații conjuncturale concrete și degenerante. Mă refer în mod special în ceea ce ne privește atribuirea și în ce condiții ,de Ateliere de Creație, Galerii de Artă, Studiouri, etc.CREATORILOR ARTISTICI din domeniul artelor vizuale din Oradea conform Legislației din ROMÂNIA , atât de necesare educației și civilizației cultural-spirituale locale și NAȚIONALE. Gestul lor  necugetat aduce în acest domeniu prejudicii incalculabile regăsindu-se a fi ,,un atac la persoană dar și la siguranța națională”.

Particularizînd, Cazul concret al Fundației Culturale ,,CETATE DURGHEU”, privind implicarea  și dispunerea abuzivă a DPI Oradea în ceea ce privește obligativitatea realizării CONTRACTULUI de ÎNCHIRIERE nr. 139302 din data de 06 aprilie 2021 pentru atelierul de creație a sculptorului DURGHEU !? Document după semnare FALSIFICAT de către funcționarii DPI – pentru spațiul de pe str. CLUJULUI nr. 70 , ca spațiu de creație, Atelier de Creație Artistică Plastică pentru Artistul Plastic Cornel T. DURGHEU ( subsemnatul). Totodată evidențiez și stabilirea CHIRIEI MODICE hotărâtă în valoare de – 2 LEI/MP, pentru artistul plastic menționat  și nu numai , ca spațiu cu altă destinație, specială nu comercială, ca  membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Oradea. O chirie care trebuie stabilită conform Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.14/2016 – chiria stabilită fiind cea mai mare din orașele românești – NU prin stabilirea ABUZIVĂ implicând  alte Instituții sau ONG-uri – în cazul de față Fundația  Culturală – CETATE DURGHEU – după bunul plac al unor funcționari publici ai Administrației Locale prin acțiunile lor perverse, distructive, și de rea credință. Te întrebi  adesea de unde acest comportament lipsit de  RESPECT și COMUNICARE … ? de ce fac toate acestea, cu toate intervențiile și explicațiile demonstrate CORECT, personal,prin documente, adrese, presă,etc, în decursul timpului, dar nimeni nu reacționează !!? Cred că din lipsă de preocupări MAJORE !? Din păcate constat că Administrația Locală , orașul Oradea, este ,,un sat fără stăpân”.

Prin adresa nr. 24775 din data de 12/11/2021 emisă de Direcția Economică – Primăria Oradea, Fundația Culturală ,,CETATE DURGHEU” a fost înștiințată de înființarea popririi sumei de 4,549,32 lei ( bani pe care nu-i are ) ca obligații bugetare restante.CER Direcțiunii Băncii Transilvania și celorlalți factori, ne-punerea în execuție a POPRIRII  unor sume de bani conform titlului executoriu nr. 662763 din data de 21.09.2021, conform prevederilor Art. 236 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. O Cerere a Direcției  Economice de pe lângă Direcția de  Patrimoniu Imobiliar, Primăria Oradea, fără scrupule și fără justificare, NECINSTITĂ și INCORECTĂ, având înșelăciunea și iresponsabilitatea la baza unui Contract de Închiriere FALSIFICAT privind DESTINUL unui important creator monumentalist orădean  din peisajul artistic și expozițional bihorean și nu numai !!

În acest sens se pot pune la dispoziție Documente lămuritoare dobândite în timp, privind ABUZUL, lipsa de RESPECT dar și incorectitudinea hotărîrilor Direcției de Patrimoniu Imobiliar DPI/Primăria Oradea, privind ATRIBUIREA spațiului de creație artistică precum și stabilirea chiriei pentru Atelierul de Creație DURGHEU. Totodată putem pune la dispoziție xerocopii după Ordinele de plată – 1,2,3/2021– Banca CEC – prin care ne-am achitat de obligațiile financiare ( CHIRIA pentru anul financiar 2021 ) privind ATELIERUL de CREAȚIE Artistică Plastică DURGHEU din str. Clujului nr. 70 către Direcția de Patrimoniu Imobiliar Oradea, de 2 lei/mp , 328 lei/lună, la zi. Sumă exagerată pentru un spațiu de creație !

În context Fundația Culturală ,,CETATE DURGHEU” NU are nici o OBLIGAȚIE FINANCIARĂ sau de altă natură către Primăria Oradea/DPI pentru spațiul de Atelier de Creație sau alte aspecte privind artistul plastic C.T.DURGHEU la adresa mai sus amintită.

PS: Țin să vă informez că toate demersurile și intervențiile noastre (de-a lungul timpului) au rămas fără un rezultat pozitiv, cramponîndu-ne de refuzul însinuos al DPI în comunicare pentru soluționarea Contractului de Închiriere pentru un SPAȚIU de CREAȚIE necesar sculptorului C.T. DURGHEU așa cum a fost inițial realizat.

Acesta având dreptul și meritul conform Legislației românești pentru atribuirea unui SPAȚIU pentru CREAȚIE ARTISTICĂ, precum și stabilirea unei chirii MODICE privind Atelierele de Creație! În cazul nostru pentru Atelierul de creație Artistică DURGHEU de pe str. Clujului nr. 70 , Oradea.

Totodadă CER RESPECT responsabililor/ funcționarilor, DPI/PRIMĂRIEI din Oradea pentru ÎNCETAREA agresivităților OCULTE de ORICE FEL la adresa Artistului Plastic Cornel T. DURGHEU PERSONAL dar și a FUNDAȚIEI CULTURALE ,,CETATE DURGHEU”. Nu ne-am adresat JUSTIȚIEI pentru că am considerat că este vorba de CONVEȚUIRE CIVICĂ  – SOCIALĂ și MORALĂ !

Cu mulțumiri .

Prof. univ dr. Cornel T. DURGHEU artist plastic.

Tel. 0746 514 977,

Președinte Fundația Culturală ,,CETATE DURGHEU”.

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , | Lasă un comentariu

Ziua cea nouă

Seamănă cu luna cea nouă. Cu o știre de prima pagină. Doar că ea nu mai vine.

Așa e așteptat Noul guvern al României de la care se așteaptă „mana Cerească”!

După ce s-a strivit încrederea e greu de crezut că aceeași PNL-iști, dar travestiți, sub perdeaua „ciumei roșii” psd-iste, reevaluate de Marele Iohanis, vor face „mare brânză”. Și tocmai acum când or început să se spargă, ori să se răcească conductele, când grâul a fost contractat pe alte meridiane și paralele, când gazul și curentul pleznesc în facturi, pe care cei mai mulți români nu le pot plăti.

Sărbătorilor de Crăciun, cosmetizate parcă, sunt și ele  lovite de Covid, sau mai degrabă de prostia administrațiilor locale?! Păi ce are domnilor primari Covidul cu luminițele pe care vi le „permiteți” doar în centru și  la pomulețul  artificial (n-am greșit că nu i-am zis brad de Crăciun, acela mirosea frumos a cetină de brad). Probabil că și frică vă e să nu capete Covid luminițele, ori ledurile, sau patinele, pe care ar putea aluneca prichindeii în vacanță. Cum și cât ați făcut pfaf „programul de guvernare” în interesul românilor, se vede din guvernarea Orba-Câță (deși ar merita scris numele cu litere mici, pentru a le compara dimensiunea atitudinii manifestată față de români, cum le plăcea să se laude prin târg). Ce restricții aberante se vor mai cere românilor mi-e și groază să mă gândesc.

O să-mi dați exemplul Austriei cu „stai în casă”. Da, deosebirea e că baronii și nobilii austrieci și descendenții lor n-au fost căliți la coarnele plugului precum românașii noștri puși la muncă. Prin urmare și rezistența lor e mai scăzută, și poate chiar degenerată de împerecherea de sânge albastru, altfel decât făcuse Ion al nostru prunci! dar dacă e dispoziție europeană domn Rareș o să zică că „suntem nepricepuți”, că nivelul de „cultură e redus”, ori cine știe mai ce slogane…

Că tot s-a dat răgaz la meditație, o săptămână, de bucuria Zilei Naționale,  bine ar fi să gândim relaxat, dar fără „frică!”, mai cu seamă la grija față de cei ajunși la bătrânețe. Fiți dară Oameni, ar fi îndemnul meu. iar de Crăciun, române să fii bun!

Cavaler de Clio

În categoria Articole | Etichete , , , , | Lasă un comentariu

Ruletă politică!

Totul pe bani!

Despre asta e vorba astăzi în negocierile guvernamentale, celelalte sunt detalii, chipurile cu subtilități politice. Conspirațiile sunt băgate la înaintare, pentru a ține ocupată atenția opiniei publice, dacă nu le ies planurile croite. Ce bazaconii sunt astăzi promovate: Certificatele verzi!. Senatul zicea: PAS!

Câțu, interimarul prim, mai activ ca-n vremea când era titular și tăcea „mâlc ”, insistă fără să dea socoteală cu banii luați la cea mai mare dobândă europeană?, bagă vrăjeală, mestecă vorbe pe sub mască, de nu-l pricepe nimenea, PNL (cu 27% vrea totul!) vrea guvern minoritar, nu acceptă nimic!. Ba nu, se mai agită și înflăcăratul susținător vice  Bogdan! dar nu zice nimica, la fel ca omniprezanta Raluca, ca și Banca lui Isărescu (Națională)?

PAS, tuturor!

Vine încălzirea pentru români, cei ce nu-s de prin sectorul alesului NICUȘOR, sau Fritz-ul timișan (și vor îngheța la iarnă), iar din Egipt dl. președinte Iohanis, plonjează direct la Vila Lac. Și? PAS…, impas negocieri! Dixit!

Adunarea, suntem în criză? PAS, a zis prin Elveția, că-i avea alăturea pe cei de la externe, iar pe la Piramide, cu doamna Carmen lângă,  îndemna să facem comerț, să lărgim agricultura… pe Nil. Adică să dăm la „crocodil” cam tot ce românii mai au prin hambare, și ar mai putea trăi cu „mălai”, ca-n vremea Regelui Mihai!

Lumea se joacă pe Bani, iar românii sunt folosiți doar pentru a-i produce, pentru alții!

Păcat că Încrederea, pe care Poporul o are în Armată, e jucată la Ruletă politică! pe mâna lui CIUCĂ, al nostru!

Cavaler de Clio

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

ASTA-I DE-AIA 

ESEUL DE SÂMBĂTĂ
Pompiliu COMȘA (Articol apărut în Confluențe literare, 27 octombrie 2021)
ASTA-I DE-AIA 
Statul are pârghii pe care le folosește după bunul plac. Mai pe înțelesul băieților de mahala se joacă cu puța până se plictisește și-o face fluturaș. Pe de altă parte romanticii ne-marxiști sunt de fapt acei promotori bolșevici ai lui Lenin. Au în creier implantată gena Marelui Furer nazist. Nu e glumă de autobază, chiar așa este. Faceți un exercițiu de captatio benevolentiae și o să vă convingeți că nu e libertate fără moarte. Ne-am obișnuit ca numai anumite televiziuni comerciale să facă audiență în aceste zile din moarte. Adică se adapă din apă de mort. N-au nici o jenă să anunțe azi dezztrul sanitar în regiune, să umple burtierele galbene de informații demne de Sfânta Filofteea. Până și Andrei Pleșu, s-a dovedit practic, că dacă tăcea filosof rămânea. Ce nu ne convine e pură conspirație. Am văzut în urmă cu ceva vreme două filme căutate, disputate, filme documentare despre Pandemie și Marea resetare, traduse și în română. Filmele se numeau HOLD UP PLUS și ACEASTA NU ESTE O CONSPIRAȚIE. Primul este cel mai cenzurat, atacat judiciar, amenințat film documentar despre criza mondială actuală. O peliculă deranjantă și asta în cercurile cele mai înalte. Cu toate acestea, a fost conceput ca o lăudabilă datorie morală și civică, o libertate imuabilă de exprimare și informare, pentru a deschide calea dintr-o dezbatere îmbotnițată deja de luni întregi, astfel încât adevărul de neoprit să apară în cele din urmă. Secunda peliculă este un nou documentar edificator, din chiar inima Europei, despre tratamentul mediatic al crizei. Despre cum relatează mass-media despre Covid. Ce spun, cum o spun și ce nu spun? Cu o atenție deosebită asupra notiunii de conspirație.
Dar să redăm câte ceva din descrierea producătorilor: “Ianuarie 2021. Națiunilor li s-au impus restricții, iar economiile sunt pe marginea prăpastiei. Oare noul vaccin chiar ne va permite să ne întoarcem la normalitate ? Sau este un punct de răscruce în parcursul omenirii. Nu cumva e vorba de un viitor propulsat de inteligența artificială, care va vedea o nouă formă de capitalism și va fi guvernat de legi tiranice dictate de niște elite globale ? Noul normal – un documentar factual ce investighează a Patra revoluție industrială. Ce câștigă cei 1 % și ce pierd cei 99 %”. Despre pandemia planificată se atacă mai întâi capitolul îndoctrinării și controlului prin mass-media, pentru ca mai apoi să se aducă în prim plan conspirația Covid. Ghidat de munca meticuloasă a dr. David E. Martin, documentarul urmărește o conspirație care se întinde pe 3 decenii, care are legătură cu jucătorii cheie ai pandemiei covid19. Documentarul arată conexiunile dintre majoritatea mass-media, industria medicală, lumea politică și domeniul financiar, pentru a devoala conflictele de interese din această criză. Iată ce se ascunde după Noul normal: 11 martie 2020. Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie de sars-cov 2. De atunci, am fost închiși de patru ori, am fost informați zilnic despre numărul de morți, ne-a fost refuzat tratamentul medical, ne-au fost impuse restricții, ne-au fost închise firmele, am pierdut locuri de muncă, am fost restricționați să îi vedem pe cei dragi, nu ni s-a permis să socializăm, ni s-a interzis să protestăm, am fost agresați,am fost arestați și amendați. Toate aceste măsuri sunt impuse pe baza unor informații false, pe date false privind infectările, mortalitate umflată artificial. Acum au accelerat lansarea unui vaccin, dar oare chiar va reveni viața la normal ? Sau vom vedea o nouă normalitate, o lume cu reguli dure și tiranice, guvernată de un stat totalitar centralizat? De când COVID-19 a fost declarat pandemie, mulți au speculat că această criză a fost planificată de un grup de elite care dictează guvernelor la nivel global. Pentru a înțelege, trebuie mai întâi să explorăm o schimbare semnificativă care a avut loc în economia noastră, una de care puțini oameni sunt conștienți. Se numește ”a patra revoluție industrială”. Până în prezent, au existat trei revoluții industriale. Prima a avut loc la sfârșitul anilor 1700 prin inventarea mașinii cu aburi, care a dus la crearea fabricilor și a unei industrii textile în plină expansiune. La sfârșitul anilor 1800, a doua revoluție industrială a fost marcată de producția de masă, precum și de noi industrii precum producția oțelului și a electricității. Iar a treia a avut loc la sfârșitul anilor 1900, care au văzut inventarea computerului și a internetului.
Acum, cea de-a 4-a revoluție industrială descrie apariția inteligenței artificiale (AI), și modul în care aceasta se integrează din ce în ce mai mult în societate. Inteligența artificială poate fi deja văzută în viața noastră de zi cu zi – de la modul cum plătim la supermarket, până la maniera în care ne înregistrăm pentru un zbor. Dar este mult mai avansată decât își dau seama majoritatea oamenilor. În august 2020, antreprenorul Elon Musk a prezentat o demonstrație a noii sale companii Neuralink. Conectat cu fire mici la creierul omului, acest microcip este sincronizat cu AI, permițând oamenilor să controleze orice – de la membre prostetice la jocuri pe computer. Acest prototip funcțional a fost deja încorporat în anumiți oameni. Are potențialul de a transforma complet modul în care interacționăm online. ”Există o mulțime de funcții pe care acest dispozitiv le-ar îndeplini, cu privire la monitorizarea sănătății dvs., de a vă avertiza despre un posibil atac de cord sau accident vascular cerebral (sau alte daune), precum și funcții de confort cum ar fi redarea muzicii. Poate face multe” declară Elon Musk. Kai-Fu Lee este fost președinte al filialelor chinezești Google și Microsoft (divizia cercetare), precum și autorul cărții de succes scoase de New York Times ”Superputerile inteligenței artificiale. China, Silicon Valley și Noua Ordine Mondială”. Kai-Fu crede despre China că va fi superputerea AI în termen de cinci ani. ”Pentru cei dintre voi care nu ați fost în China în ultimii trei ani, vă rugăm să fiți atenți, deoarece cardul dvs. de credit și numerarul s-ar putea să nu fie acceptate. China a trecut în proporție destul de mare la plata prin mobil (…) În epoca AI, dacă datele sunt noul petrol, atunci China este noua Arabie Saudită”. Un aspect actual în dezvoltarea AI este pierderea de către oameni a locurilor de muncă. În centrele de ambalare Amazon, roboții transportă articole către oameni, care apoi le împachetează pentru a fi livrate. În decurs de 10 ani, Amazon crede că nu vor mai avea nevoie de oameni pentru a face livrări. Potrivit Forumului Economic Mondial, 50% din forța de muncă va avea nevoie de recalificare până în 2025, și este probabil ca doar o fracțiune dintre aceștia să găsească de lucru, ceea ce va face ca o mare parte a forței de muncă să intre în șomaj. ”Este o șansă destul de bună să ajungem, datorită automatizării, la un venit universal de bază. Oamenii vor avea timp să facă alte lucruri, mai complexe și mai interesante. Deci vor avea mai mult timp liber. Și apoi trebuie să vedem cum ne integrăm într-o lume a viitorului cu inteligență artificială avansată”, spune Elon Musk. O idee care câștigă popularitate este de a percepe companiilor tehnologice o taxă pe roboți, care poate fi distribuită șomerilor ca venit universal de bază. ”Nu cred că firmele producătoare de roboți vor fi indignate de o asemenea taxă. E în regulă, asta este”, spune Bill Gates. ”Contrar celorlalte trei revoluții industriale de până acum, probabil că locurile de muncă vor fi distruse mai repede decât sunt create cele noi”.
Acesta este Klaus Schwab, autorul cărții ”A IV-a Revoluție industrială”. El este, de asemenea, președintele executiv al Forumului Economic Mondial, care este finanțat de cele mai mari întreprinderi mondiale. Membrii acestei organizații includ directori de firme, șefi de stat și miniștri din țări cum ar fi Marea Britanie și SUA. ”A 4-a revoluție industrială ne va afecta viața complet. De fapt ne va schimba pe noi, propria noastră identitate, și desigur va aduce în discuție politici și dezvoltări precum traficul inteligent, guvernarea inteligentă, orașele inteligente”, spune el. În iunie 2019, într-un raport denumit ”Reglementarea celei de a patra revoluții industriale”, guvernul Regatului Unit a publicat detalii despre parteneriatul lor cu Forumul Economic Mondial. Un an mai târziu, în iunie 2020, Forumul Economic Mondial a lansat acest videoclip promoțional intitulat ”Marea Resetare”. Scopul acestui film este să sugereze că totul, de la economie la cultura noastră, trebuie să se schimbe. După resetare se afișează imagini cu tehnologie digitală, celule, populații, bani, schimbări climatice, gestionarea traficului … și asta. Vi se pare familiar ? Acest videoclip promoțional a fost lansat cu șase luni înainte ca Margaret Keenan să primească primul vaccin COVID-19. În noiembrie 2020, revista Time a publicat pe coperta lor ”Marea Resetare”. Directorul general al Forumului Economic Mondial, Jeremy Jurgens, crede că ”Marea Resetare” va avea un impact devastator asupra economiei noastre. ”Dacă ne uităm la marea resetare, suntem încă în stadiile incipiente ale unei crize globale care va transforma pentru totdeauna societatea. Când a început, oamenii au spus: ”asta e cea mai mare criză de la criza financiară din 2007-2008”. Puțin mai târziu, au spus: ”asta e cea mai mare criză de după cel de-al doilea război mondial”. Acum ne uităm la ce se întâmplă, și spunem: ”această criză e comparabilă cu ceea ce s-a întâmplat în Marea Depresiune”. Această campanie e susținută, de asemenea, de politicieni; și este promovată chiar de familia regală, care a postat acest videoclip pe pagina lor de YouTube, având tag-ul ”Marea Resetare”. ”Suntem la un pas de descoperiri care ne vor modifica viziunea despre ce este posibil și profitabil într-un viitor durabil. Avem nevoie de o schimbare de paradigmă, care să inspire acțiuni la un nivel revoluționar. Pur și simplu nu mai putem pierde timp. Singura limită este disponibilitatea noastră de a acționa … vremea acționării este acum”, spune Prințul Charles. Forumul Economic Mondial consideră despre capitalism că trebuie reinventat. Sloganul ”Reconstruind mai bine” a fost adoptat de politicieni din întreaga lume. ”Acest moment ne oferă o șansă mult mai mare de a fi radicali și de a face lucrurile diferit. De a reconstrui mai bine …” declară premierul britanic”. ”… deoarece putem construi mai bine doar dacă ne sprijinim unul pe celălalt”, spune și premierul Canadei. ”În ultimele două săptămâni, am făcut cunoscută agenda mea pentru redresarea economică. Îi spun ”Reconstruind mai bine”, pentru că nu putem pur și simplu să reconstruim în felul cum erau lucrurile înainte. Trebuie să o facem mai bine. Iar planul meu de a reconstrui mai bine începe cu viziunea că automatizarea și globalizarea duc la un viitor pozitiv”, declară președintele SUA. Prin urmare, cum arată lumea după marea resetare ? Această postare, făcută de Forumul Economic Mondial pe rețelele de socializare, demonstrează 8 predicții până în 2030. Iată trei dintre acestea: ”Nu vei deține nimic și vei fi fericit. Orice vrei, vei închiria, coletul fiind livrat prin dronă. Iar valorile occidentale vor fi fost testate până la punctul de rupere”. Multe dintre noile politici ale lui Boris Johnson sunt în conformitate cu obiectivele Forumului Economic Mondial.
În noiembrie 2020, Planul Revoluției Industriale Verzi includea interzicerea mașinilor pe benzină și diesel până în 2030. Combinat cu alte restricții actuale (precum blocarea accesului pe drumurile laterale) și introducerea unei taxe de drum ”Plătește per kilometru”, cineva ar putea crede că încearcă să înlăture proprietatea asupra mașinilor. ”Cea mai mare aplicație a inteligenței artificiale este conducerea autonomă. Aceasta va înlocui întregul transport cu care suntem obișnuiți astăzi. Nu veți mai cumpăra mașini. Mașina dvs. este parcată 96 % din timp, deci se uzează moral (fără să fie folosită). Cât de rău e asta pentru o investiție ? Mașina te duce din punctul A în punctul B numai în 4 % din timp (din 24 de ore). Dar imaginați-vă că există Uber, care ajunge aici în 30 de secunde și este foarte de încredere și foarte curată. Nu are un șofer scandalagiu, deoarece nu are deloc șofer. Și este foarte sigură. Nu-i așa că vă atrage ideea de a nu mai cumpăra mașini ?”, spune Kai-Fu Lee. Acesta continuă: ”O caracteristică a inteligenței artificiale este că devine din ce în ce mai bună cu cât cantitatea de informații pe care i-o livrezi este mai mare. În 10 ani de la lansare, probabil mașinile autonome vor fi atât de bune în comparație cu oamenii, încât mulți dintre noi se vor teme să mai conducă. Știți de ce ? Deoarece mașinile autonome vor începe să ”vorbească” una cu alta. Vor trece una pe lângă alta la distanță de 1 cm, iar noi vom deveni cei mai mari dușmani ai noștri, deoarece vom fi o amenințare la adresa vieții noastre. Mașinile vor fi sigure. Destul de curând după aceea, oamenilor nu li se va permite să mai conducă”. Numai între începutul pandemiei și august 2020, 7 giganți tehnologici din Silicon Valley au adăugat la valorile lor de piață aproape 2500 miliarde dolari, dintre care 400 de miliarde au fost adăugate de Microsoft. Fondatorul Microsoft (Bill Gates) are și un interes pentru vaccinuri, deținând acțiuni în companiile producătoare de vaccinuri Pfizer și Moderna (prin Fundația Bill și Melinda Gates). Ambele companii au lucrat la dezvoltarea unei noi generații de vaccinuri, care interacționează direct cu ADN-ul nostru. Metodele tradiționale de imunizare implică injectarea unei forme moarte sau slăbite a virusului. Acest lucru determină sistemul imunitar să creeze anticorpi, ceea ce (zic ei) ne ajută în cazul în care un virus intră în organism. Dar noua tehnologie ARN-mesager a celor de la Pfizer și Moderna nu este un vaccin de imunizare standard, ci mai degrabă inginerie genetică. În loc să injecteze virusul în pacient, abordarea lor este de a injecta molecule sintetice care transportă către celulă instrucțiuni despre cum să creeze anticorpi pentru combaterea virusului. Până în noiembrie 2020, nici un vaccin ARN-mesager nu a fost vreodată aprobat pentru utilizare la oameni. Pe 21 noiembrie 2020, Revista ”The Lancet” și-a exprimat dezamăgirea că rezultatele studiului privind vaccinul COVID-19 au fost anunțate prin comunicate de presă, generând multe incertitudini științifice din cauza lipsei datelor privind siguranța. Publicația a exprimat, de asemenea, incertitudinea despre modul cum funcționează vaccinurile la persoanele în vârstă sau la cei cu afecțiuni subiacente, precum și despre eficacitatea lor în prevenirea bolilor severe. La începutul lunii decembrie 2020, un grup de medici din întreaga lume au creat un videoclip pentru a avertiza publicul despre lipsa de siguranță a vaccinului. Pe 19 decembrie 2020, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) a publicat acest raport al ”Comitetului consultativ pentru practicile de imunizare”. La doar o zi după ce Marea Britanie a început să folosească vaccinul covid Pfizer/BioNtech, autoritățile au confirmat două cazuri de anafilaxie, care este o reacție alergică foarte gravă, cu debut rapid și care poate provoca moartea. La începutul secolului al XX-lea, 90 % din toate rafinăriile din SUA erau controlate de John Rockefeller, care a continuat cu monopolizarea industriei farmaceutice. A avut șase copii care au fondat Venrock, o companie din domeniul capitalului de risc, care a făcut investiții în companii de tehnologie precum Apple și Intel. În 2010, Fundația Rockefeller a lansat un document denumit ”Scenarii pentru viitorul tehnologiei și dezvoltării internaționale”, care descria un scenariu pandemic cu descrierea ”o lume cu un mai dur control guvernamental și cu o conducere mai autoritară”. Dacă cei mai puternici oameni de astăzi ar dori să accelereze trecerea către cea de-a 4-a revoluție industrială – prin eliminarea locurilor de muncă și reinventarea capitalismului – această strategie problemă-reacție-soluție ar fi eficientă în obținerea dezideratului. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, s-au ținut o serie de procese la Nürnberg (Germania) pentru urmărirea penală a unor membri proeminenți ai Partidului nazist. Justificarea inculpaților că doar respectau ordinele nu a fost suficientă pentru a scăpa de pedeapsă. În urma proceselor, Codul de la Nürnberg a fost creat pentru a proteja drepturile omului, în prezenbt încălcate brutal prin campania de vaccinare amintită. Noiembrie 2020, Stockholm. Experți în domeniul sănătății și serviciilor bancare din întreaga lume au format o alianță, cu misiunea de a ne proteja libertățile. Și nu este singurul exemplu de pe mapamond. Concluzionând am putea spune că vaccinul Covid este crimă perfectă. Dar dacă, la rândul nostru, am greși? Numai Dumnezeu știe. Deci înțeleg că aceste doumentare își fac efectul, oamenii află despre aceste lucruri. Un fragment din ”Pandemia planificată” a circulat pe facebook și a făcut vreo 500.000 de vizualizări într-o săptămână, apoi s-a oprit … fie că s-au uitat toți cei din grupurile respective, fie că Facebook practică un fel de shadow banning (adică lasă materialul pe site, dar blochează să nu se mai adune vizualizările, like-urile, și abonările). Este o șmecherie ordinară, căreia i-am căzut și eu victimă.
Menționez și că o grupă de nebuni conduc lumea și ne lasă să știm doar ce vor ei. Pare că în spatele zidurilor bine păzite de la Casa Albă, toată lumea s-a țicnit. Joe Biden și Kamala Harris, președintele și vicepreședintele Statelor Unite, stau mai mult în măruntaiele buncărului federal din Washington. Pare să fie un fel de cameră plină cu extratereștri adunați să joace acest concept de care tocmai au auzit, concept numit Fericire. Coreea de Nord produce tone de propagandă. Zilele trecute, guvernul lui Kim a dat publicității un clip video cu militarii săi care sparg dale de beton cu mâinile goale. Un comunist entuziast se culcă cu torsul gol pe cioburi de sticlă. Ce vă spun nu este incredibil. Chiar s-a petrecut în realitate. Există și un precedent. În 1617, un grup de agenți politici fără scrupule de la Istanbul a instalat un tip cu deficiențe mentale ca sultan al întregului Imperiu Otoman. Numele lui a fost Mustafa Întâiul. Istoricii l-au numit mai apoi Mustafa Nebunul. Și era cu siguranță. Mustafa își petrecea zilele gângurind ca un copil și aruncând firimituri la păsărele. Uneori, dacă se simțea într-o mare formă sportivă, le dădea altora turbanele jos din cap. Era complet țicnit. Însă cei din jurul lui îl preferau în starea asta. Era mai ușor de controlat. Devine cert: în spatele zidurilor puternic păzite ale Casei Albe, toată lumea s-a țicnit. Nu mai departe de săptămâna aceasta, administrația Biden a declarat că un bărbat biologic, care poartă rochie, a fost făcut amiral.
M-am lungit un pic, dar vroiam să vă spun cum gândesc oamenii încă normali. Despre succesul neîntemeiat pe nimic. Chiar dacă sunt conștient că poporul român a renunțat la viciul lecturii. Ignort până și banala informație că varianta Delta este transmisă de vaccinați. Bill Gates declara în 2015 că un vaccin poate reduce populația planetară cu 10-15 %. Facem parte din națiunile date le reformă, replică dintr-un film american. Planul inițial era să rămână doar 500 milioane humanoizi pe Planetă. Nu știm dacă și tu, cititorul meu fidel, prostit de bere și șoșoc, vei face parte dintre ei. Te bucuri deocamdată ca un țânc, că statul la stat e cancerul sistemului bugetar. Și de răzbunări lumești cu iz de amantalâc. Canibalizarea politică nu e una din scorneli, cum nu totți românii sunt niște jegoși. Nu o zic la mișto. De aceea unora le dau în freză când pot. Da kear. Poate și pentru că-mi place să trăiesc periculos. Asta-i de-aia. Have a nice day.
Cu plecăciune, Pompiliu COMȘA
În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Lasă un comentariu

ARMATA EXECUTĂ, SAU EXECUTATĂ

Da, acesta este principiul de când există armata, ca instituție organizată.

Așa am învățat și făcut mereu. Până când, odată prin decembrie 89 comandantul Suprem a băgat armata într-o  „mocirlă politică”, din care nu prea a mai ieșit. Când e pericol mare, zice mareșalul de Xaxa, atunci se îndreptă privirile și speranțele spre oștirea salvatoare, apoi când pericolul a trecut sunt abandonați ca „mantaua muiată de ploaie”!

Actuala pandemie, tratată în stil de alertă civilă, a mai avut câte un „pansament” militar, prin doctorul general trimis în focarul incipient de Covid de la Suceava, l-a salvat … „Flutur”-ii și ,  au întins un cort la Ana Aslan și salvat niște vieți,   apoi… (vezi aprecierea aliniatului anterior)

Au provocat criza Politică, în războiul fraticid dintre aleșii neamului, în care unii (PNL, USR) se cred mai aleși decât ceilalți – din PSD, AUR, (stigmatizați de cel care ar trebui să fie mediatorul tuturor – președintele Iohanis ca „ciumă roșie”, „extremiști”). Se sfâșie de bine ce le este și nu ezită să facă apel: „dragi români”! Cât poartă de grijă românilor o vor simți-o pe pielea lor.

Treaba e că iar au băgat în „troaca politică” un OM, ridicat la demnitatea de General al Armtei României. La urma urmelor trebuie să recunoaștem că oricât s-ar „cocoța” doamna ministru secretar de stat, tot nu are știința strategiei ca generalul Ciucă care în mod onorabil a servit Țara ca Ostaș, cu Cinste și Devotament. Acuma, Țara, prin dl. președinte, în loc să profite de pe urma învățăturii și experienței sale militare îl vâră în POLITICĂ!

N-am nici o teamă că, generalul Ciucă are simțul ordinii, disciplinei, al lucrului chiar bine făcut! În armată se conduce după legi, regulamente și ordine. Strict și ferm! Haosul nu poate fi combătut cu vorbe de urgență, aplicabile de …luni. Așa totul ar fi transparent, legal, ordonat. Se vrea oare așa ceva?

Dar am ferma convingere că nu-l vor lăsa nici să facă guvern, necum să poată conduce. Găleata cu bani, o vor răsturnată în poala PNL-ului. (De parcă ceilalți români care n-au votat cu ei nu-s de pe aceleași plaiuri mioritice). Odată ce ar ajunge premier se schimbă datele problemei, premierul Ciucă ar comanda și toți ar fi obligați să execute. Și cel mai important lucru în procesul de decizie, după cum sunt ferm convins că știe, este controlul. Așa ar cam trebui să fie, dar până acolo e cale lungă, bătucită de politichia ultimilor 30 de ani de Orban, Băse,  … Se contestă un OM care aprobat în carieră că este capabil să îndeplinească orice misiune. A lua și pune în vârful pixului pe generalul ce nu-l cunoști nu este o dovadă de seriozitate. Așa aș zice: ce calități strategico-politico-morale i-au recomandat pe Iohanis, Câțu, Orba, Cioloș, Barna… Sau pe cei mânați de vântul voturilor la Bruxeles? Mai multă modestie n-ar strica!

La cum se vede  tabloul public, de la balconul meu, încă n-a murit speranța, încă se poate. ÎNCREDEREA de care se bucură Armata și Biserica, ar fi momentul să fie folosit în interesul Românilor. Specialiștii  să fie executanții guvernamentali. Odata, ce mult a trecut, se striga ARMATA E CU NOI!, și se ridicau rugăciuni spre Bunul Dumnezeu. Semn că poporul simte, și nu uită. Lăsa-ți-l dar pe Ciucă să facă guvern și să scoată România din necaz!. Dar lăsați-l să facă Spitale, Școli, Grădinițe, lăsați-l să așeze sămânța bunăstării și speranța zilei de mâine…Un comandant poate duce soldatul la Victorie și Glorie, ori la pieire. Dar, până și cel care moare pe front este considerat că și-a făcut DATORIA!

Țineți minte zicerea: Cea mai proastă decizie este aceea ne-luată!

Tare n-aș vrea ca aliniatul întâi să fie cel de pe urmă pentru generalul Ciucă!

Col. r. Dr. Constantin Moșincat

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

ZIUA ARMATEI CONFISCATĂ?

 FORMULE RĂSUFLATE

Col. r. Dr. Constantin Moșincat

Politicienii români, de la stânga la dreapta, și mai ales cei aflați la guvernare, clamează grija față de români. Nimic greșit până când observăm că de fapt formula e răsuflată. Realitatea trăită de „români” e una și zbaterea lor pentru funcții, procente, locuri în sondaje, posturi bine plătite prin tot felul de Consilii …ș.a. Într-o zi, după ce am ieșit din „izolarea cu a mea Cazemată” m-am revăzut cu un, respectabil, fost coleg de breaslă care s-a dat cu „politica”. Mențiune, pe vremea când se făcea „învățământ politic”, printre două trageri, în armată domnia sa abia că citea din ziar ceva citate din „tovarășu”, necum să fie vreun fruntaș luminator. Acum iată-l că ridică „mânuța” la comanda PNL-ului din Consiliul Local. Nu că asta ar fi rău. Se înțelege că orice partid, sau entitate asociativă, funcționează pe baza principiului majorității. Dar, de aici până la fraudă ar trebui să fie cale interzisă, să intervină conștiința, morala, valorile lăuntrice care te-au determinat să te înscrii și să stai în rând. Să nu vezi că intri cu capu-n gard, dar să insiști seamănă a idioțenie!

Din „păruiala” de pe scena politică românească se vede că avem un președinte-partid (așa a fost și etapa premergătoare dictaturii regale din 1938), care, pe lângă prevederile Constituției, vroiaea a lui peste tot. Priceput-a tot natul că provine din PNL, după ce FSL-ul l-a „reabilitat” (că tot era pe vremea lui Băsescu, auto-declarat „președinte jucător”) și „albit” de scamele ce le purtau „casele” dubios dobândite de familie (apropo mai știe cineva ceva de ele, finanțele domnului Câțu s-au rotunjit cu sumele recuperate de la familia Iohanis? – nu, nu am greșit, nu sunt finanțele românilor, că n-am văzut în ultimii doi ani nici un raport prin Parlament: cât, la ce preț și pentru ce s-a împrumutat guvernul, de ne-a îndatorat și strănepoții?! – sau vreo știre de cum averea „Grupul etnic german” (declarat criminal de război cu confiscarea averii) a fost redobândită de un partid etnic din România, fie și cel german? Sunt aspectele cu semnul mirării amprentate de domnul președinte, despre care să nu vorbim.

Ceea ce „pute” e că pe acasă tace președintele, ori ne vorbește cu mască să nu-i vedem mimica, că-și bate joc de români?! Care casă vă veți întreba?, nici asta nu prea e clar, deoarece Vila Lac, nu știu ce număr…, stă fără chiriaș, și parcă acum 7 ani s-au băgat o groază de bani – măcar cât într-o aripă de spital de campanie – pentru ca „prima” doamnă să aibă confortul dorit. Dar nu, confortul îl asigură SPP-ul cu suita de pază și la Sibiu și la București. Avem Președinte Navetist!. Dar Navetist de lux, cu SPP-ul antemergător… Da, n-are vreme să meargă ca melcul, ca ceilalți de pe valea Prahovei. De ce nu zboară? Îi consolează președintele pe români că au „ghinion„ (și îl scoate amenințător pe von Brukental), îi sfătuiește de pe „pârtie” sau „bicicletă” să joace…, „golf”, iar mai nou, îi ceartă că iar bătrânii nu-s cuminți, nu „stau acasă” și mor la spitalele administrate mulțumitor de guvernul Câțu, care n-avea motive să demisioneze, doar că niște „criziști” l-au debarcat. Cel mai informat OM din țară zisese că: „am învins pandemia”, acea „gripă”.

Cu vorbe răsuflate s-a pierdut încrederea. Ce o făcut guvernul„meu” (a se citi a lui Iohanis) în vară? Păi cam de toate pentru sine și eșaloanele care l-au „ales” pe Florin Vasilică Câțu președinte la partid: bani pentru primăriile clientelare de partid (ce stufăriș acolo, câtă abundență pe m² în obișnuirea hârtiilor să stea pe cant! –iar la informația electronică n-ai acces), proiecte preferențiale promovate la finanțare, consilii de administrație redistribuite, împărțirea fondului de rezervă al guvernului! Hai, ca să fim înțeleși, fondul acesta nu era a lui Câțu personal!, era pentru dezastre. Oricum prioritatea zilei cerea altceva decât s-a făcut.

După ce mi-am încheiat cariera militară, am activat exclusiv în domeniul privat, considerând că față de stat mi-am făcut datoria. Și sfătuiam pe ceilalți colegi, care mai cochetase cu „serviciu de pază” de pe lângă Consiliul Județean, sau pe la vreun „birou” prin Primărie să renunțe a fi slugă la oameni ajunși pe funcții doar pentru că erau de la PSD, PNL, UDMR. Eu consider că doar în domeniul privat se produce plusvaloare. În mod real constați că la sfârșit de lună ai muncit ori ai tras „mâța de coadă”, cum se zice, după cât bani au intrat în cont. Atunci poți să zici cu adevărat că știi și poți să administrezi, dacă după ce ți se ia cam 50% pentru Câțu, Iohanis…, să împarți cu cei care au trudit zi de zi ce-o mai rămas. Și deodată constați: toți marii reprezentanți ai statului din Consiliul concurenței…, Consiliu de Supraveghere…, Consiliul de Reglementare…, și Președintele că au „EȘUAT”! Asta ar cam fi doar treaba lor, dacă n-ar afecta pe „românii” cărora cică le vor binele.

Dar de ce mă trag în groapă și pe mine, care mi-am văzut de văzut de treabă? Spălare pe creier cu tot felul de mesaje, cu propagandiști răsuflați, fără de argumente de prin piață. Cei ce vor să facă ceva nu sunt lăsați. Hai acasă! Era odată chemarea reroman, cu ceva sprijin pentru tineri. Ia-u îngropat cu dobânzile la bănci, serele le vor îngheța datorită prețului gazului, curentului și al carburanților! Tomata, nu mai e românească, că vezi doamne a pornit programul Daia! Legumele se aruncă pe câmp că super-Market-ul lui frau merkel nu iau marfă proaspătă românească, că n-are destule „e”-uri. Îi toacă cu exploatarea gazelor de șist, cu prețul la motorină, preț, boli pandemice… La români vițelul și oaia au „limbă albastră”, porcul, din turmă mai mare de 5, are „pestă africană”, găinile mai multe fac „gripă aviară” și ouă cu „salmonela”. Pute oameni buni! Totul e să pui cu botul pe labe agricultura românească care ar putea hrăni la producțiile de record european atinse la porumb, grâu și floare jumătate din Europa. Se speculează pe burse, pe servicii, pe orice, fără ca STATUL să apere INTERESUL ROMÂNILOR!

Subvențiile de pe „piața concurențială” în care ne târâm, ajung la români cel mult la a 5-a parte! Păi, boul românului știe oare cum să mănânce de 5 ori mai puțin și să facă spor de două ori mai mult? Știe doamna Raluca că la AJOFM-ul, plătit din contribuții publice, recrutează „argați” pentru lucru în străinătate? (era să zic pentru sparanghel, dar nu, chestia aia au lămurit-o dl. Președinte, primarul Clujului Boc și priceputul ministru de la „transport, interne, chiar prim…”, Bodea – care mai an zicea că de la „Timișoara și Arad nu va pleca nicio garnitură specială cu „doamne” care să spele pe „cur bătrânii din Viena”, iar a doua zi făcea pe impiegatul de mișcare…). Ce bine că iertăm, ce păcat că uităm.

Tare aș vrea o recomandare, dar musai de la capătul grajdului, de la omniprezenta doamnă ministru Raluca: cum să-mi fac planul de afaceri cu boii! Plătesc un om –necalificat, grăjdar, căruia să-i aduc „la botul calului” tot, el să furajeze și să facă curat – cu doi boi pe lună (asta la minim 2.500). La două luni mai dau câte un bou și doamnei Raluca!(taxe impozit aferent salariatului), doctorului pentru toate tratamentele din an îi dau doi boi!, (asta dacă nu-s boi și tușesc, fără ivermentină), pentru taxe impozite locale mai dau un bou pe an! Cotizație la Asociații profesionale, servicii colaterale încă 2 BOI. Adică: 2×12=24 + 12:2=6 +2+1+2= total 33 BOI! La acest tablou socoteala ar fi cam așa: Matca vaci reproducție, pentru procent viabil de 33 viței, înseamnă 35 VACI + 1 taur reproducție!

Investiția în mare ar fi cam la TOTAL=835.625lei.

Rezultate producție: 33 viței x 300 kg x 12 lei/kg= TOTAL  VENIT+ 118.800 lei

SUBVENȚII: 36*100e= 3.600E (18.000)

TOTAL VENITURI=136.800 LEI

Cheltuieli salarii: 2500 lei x 12 luni= 30,000 lei

Cheltuieli furaje=25kgx5leix365=45.625lei

Taxe și impozite=9*300*12=32.400lei

Curent, apă (un BOU bea 40l apă/zi)= 1.000*12luni=12.000

Combustibil 5000*12=6.000

Total CHELTUIELI=126.025

BENEFICII: 10.000:12=833 LEI

ADICĂ: ca investitor a 150.000 euro, am profit UN BOU pe lună, după o muncă continuă zi și noapte, la fel ca doamna Raluca, care doar promite la TV recalculare de pensie…pe lună! Cu un așa plan cei din „Arena Leilor” ar zice Pas! Alt chef de lucru ar prinde văcarul român, bună oară, cu 700E*cap/BOU subvenție, precum francezul lui Dacian Julian Cioloș. Dar dacă tragi pielea de pe BOU, cu ce râmâi?

Iată formule răsuflate, vânturate pe ecrane!

Recomandările de la distanța și cu aroganță, precum a euro-„cocoțaților” de pe la Bruxeles, făcute de președintele Iohanis cu măsuri „urgente”, de luni -mască peste tot- sunt formule răsuflate!

Da, adevărat că, s-a strigat prea mult în vară, mai ales la București și Cluj la celebrele festival-uri, cu fani și cu „travestiți” fără de mască, iar acum trebuie să dovedim înțelegere să fim „responsabili, că e criză, dezastru chiar,…” Dar cine a generat și gestionat haosul Mon Cher? Vin facturile, dar „stai în casă”, iar dacă na-i „ghinion” de Covid și treci iarna dez-morțit. îi vom putea trimite în trecut…

Cât despre desemnatul premier, e o vorbă prin români: vai de picioare unde nu-i cap! Dacă guvernul pe care „premierul desemnat” il formează, după negocieri, îi va fi dat în plic de Iohanis, atunci Eșecul e asigurat!

Dar dacă se răsucește generalul și va aplica învățăturile lui Sun Tzâ, potrivit cărora, generalul în luptă nu ascultă de vorbele goale ale regelui!

Atunci DA (deși miram-aș), am Onoarea domnule general Nicolae Ciucă!

Celelalte sunt doar vorbe!

Adendă:

Cel care girase, ca șef al Statului Major General, ca Președintele României, sfidând prezența veteranilor, camarazii celor căzuți, să nu  poată depune măcar simbolic o jerbă de flori,  în prezența grăbitului Președinte, reprezintă un AFRONT  LA ONOAREA OȘTIRII ROMÂNE! Mă aflu în situația de a relata  năduful camarazilor care au bătut 600 km de la București la Carei, spre a depune o coroană, în parcela din Cimitir, căci Monumentul Ostașului Român din Carei, este un loc „rezervat demnitarilor” și n-au avut ONOAREA a răsplăti cu recunoștință „JERTFA SUPREMĂ” de către camarazi?. Domnul președinte, doar el pentru el ”fanfara lui Ciucă” a cântat  presărați pe alor morminte…? HALAL SERVILISM! Să auzim de bie, cum trâmbițai odată…

În categoria Articole, Autori, Moșincat Constantin | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

CAZEMATA

CAZEMATA,

a 21-a carte semnată de col. r. Dr. Constantin Moșincat , în curs de apariție la Editura Tipo MC Oradea, în colaborare cu altă editură orădeană va fi, cu siguranță, cea mai încărcată de informație istorico-militară de pe meleaguri bihorene din ultimul pătrar de veac. Despre Cazemate nu s- vorbit decât în „șoaptă”, dar au circulat legende, fără substrat documentar. Cazematele din Vestul României Mari  reflectă concepția strategică de apărare, ca obiectiv de ȚARĂ, în jurul căruia a gravitat voluntar toată societatea românească, potrivit devizei „Prin noi înșine”, pornită sub liberalul Gh. Tătărăscu, atât ca și concepție (1934), cât și ca execuție (începută în 1934). Mobilizarea populației, crearea unei siguranță a păstrării fruntariilor întregi, potrivit cu porunca strămoșească: „hotarele trebuie transmise întregi urmașilor”.

Biserica, armata și instituțiile statului au pus în mișcare toate resursele materiale, umane și sufletești.

Între Betonul Cazematelor și Sufletul apărătorilor

s-a cimentat o concepție națională favorabilă apărării!

Prima cazemată, 9 octombrie 1934, sfințită de Mitropolitul Nicolae, al Ardealului, Nicolae al Clujului și Nicolae al Oradiei, în prezența prim ministrului Gh. Tătărăscu, ministrul Ilasievici, al apărării naționale și ing. Irimescu al aviației, și a ofițerilor constructori ai Sectoarelor  Oradea și Diosig, a cunoscut un volum de muncă formidabil, detaliat, până la amănunt de Cazemată, de către autor, pentru prima oară în istoriografia românească.

Credința – stâlpul ce susține Bolta Cerească – Cazemata adevărului absolut.

Cazemata – superbă simfonie în paradisul sufletesc al neamului românesc

Cazemata – avancronică –

„Limba, legea, vorbe sfinte, la străbuni erau !..[1]

Credința, reprezintă adevărată moară a gândurilor – o colecția prețioasă de adevăruri pătrunse în noi, la care ne raportăm permanent! Potrivit acestui postulat, pledoarie pentru rostirea adevărului și aducerea ca martori a legiunilor de Martiri și Eroi, zidesc cazemata adevărului! Credința care se sprijină pe Stâlpul din Bolta Cerească, în strânsă conlucrare cu rațiunea, cu gândirea (militară, în concret) ca rod al fructificării creației, ca înțelegere a experiențelor trăite în evoluția gândirii, valorifică trecutul glorios traco-geto-dac.

Taina spiritului de unde vine?, se întrebau gânditorii militari. Poate din interiorul reprezentărilor abstracte, având: steagul ca simbol sculptat pe Columna de la Roma, – neînclinat de 2000 de ani – care îmbină toate simțurile, între care cel vizual predomină, dar acțiunea motrică se urnește prin virtutea moștenită!, înflăcărată de cuvinte încurajatoare, de strigătul de luptă al bărbatului înarmat, care conferă siguranță armurii sufletești. Ce făcea doxologia Zamolxiană? Cultivă credința că dacii sunt nemuritori – de unde rezultanta și o gândire abstractă, un psihic puternic al invincibilității. Așa ceva rezultă din analiza chipurilor dacilor, reprezentați pe Columnă. Sau cum se întreba, ca pe sine, Eminescu: ce-i mâna pe ei în luptă?, ce voia acel apus? / Laurii voia să smulgă…/ A credinței biruință, pentru orice cavaler…// Și toată istoria, parcă, se desfășura ca o superbă simfonie într-un paradis sufletesc! Așa stând lucrurile se cuvine a cumpănii asupra modului de a gândi și relata într-un anume stil, mai bogat și complet, imaginile senzoriale percepute și relatate de cronici.

Preocuparea pentru studierea omului corporal și spiritual, ca executant al misiunilor militare (în cazul de față), presupune a pătrunde în structura intimă în care Mintea, dominatoare prin gândire, reprezintă o adevărată poteră suverană, care după libera și neîngrădita sa voie, condusă de capricii și ambiții aristocratice, autoritare sau/și cavalerești, dispune de viața, existența, averea, și fericirea ființei spirituale. Dreptul inimii, la iubirea de oameni, este mereu atacat de tiranica gândire, dominată de Zeul Marte. Rezultatul pentagramei, egal cu iubirea, va fi dominat de gândirea asupra căreia trebuie acționat în primul rând. Co-înțelegerea trup și suflet asigură unitatea și tăria deplină a omului de acțiune, în general, în cea militară în special. Teritoriul inimii e limitat pe când al gândii e fără hotar, fără bariere. Poate de aceea uneori riscurile gândirii sunt așa de mari și nesocotite în raport cu simțurile directe. Așa ne afundăm, în analiză, precum în labirintul marilor decizii care au schimbat viața oamenilor. Ne aducem aminte că poveștile din pruncie, rostite de bunici, erau amestecate în aura de mister. Mintea nu le poate totdeauna cuprinde și separa, mai cu seamă atunci când sunt rostite la lumina pală de la gura sobei. Apoi să nu ne mire când dăm peste exemple de mare cruzime săvârșite de zmei, vrăjitoare ori minți rătăcite!

Spiritul popoarelor și puterea lor, recompuse numai din rămășițele faptelor, se poate realiza, spre a le cunoaște, deoarece cioburile lasă mereu urme adânci, prin rădăcini. O urmă indubitabilă, ca mărturie, despre cultura geto-dacilor ne sunt sculpturile de pe Columnă, din chiar inima Romei. Fiind popor războinic, dacii au deprins arta fortificațiilor „murus dacicus”, cu ziduri arcuite, formate din pietre arcuite (cioplite) pentru porțile de cetate, de pildă. Apeducte ceramice și băi termale au făcut romani, sau daci mai întâi? Și pe aceste locuri (Herculane), Felix, monumente și stele funerare, etc. sunt mărturii de luat în seamă. Arhitectura clasică romană încorporează o seamă de portrete ale strămoșilor, de pe a căror chipuri se citește și se desprinde tărie de caracter, vigoare, dârzenie, demnitate, curaj, vitejie, adunate în jurul simbolului propriu: steagul. Omul spirit, omul social și psihologia experimentală și socială vor alcătui cea mai frumoasă, cea mai nobilă înflorire a spiritului omenesc în ziua de mâine, pentru viitorul omenirii.

Pentru aceasta însă sunt necesare, în opinia specialiștilor, minimum trei condiţii pentru sănătatea creierului şi a corpului: gândire pozitivă – fără stres, ură, invidie, lăcomie şi violenţă; hrănire sănătoasă, prevalentă cu legume şi fructe, care completează nevoia de enzime a organismului pentru o digestie completă, mai ales a cărnii şi lactatelor; activitate fizică continuă (gimnastică, mers pe jos, cel puțin câte 30 de minute, de 3 ori pe săptămână, sau alt tip de sport).

Între minte şi iubire, forţa iubirii este cea mai puternică. Iubirea în sensul său larg, Hristic, care vindecă şi anulează conflictele. Iubirea şi Iertarea sunt imperativele supreme ale armoniei dintre oameni. Napoleon a spus că oamenii au încercat să schimbe istoria cu sabia, în timp ce un singur om, Iisus, a cucerit-o printr-un cuvânt: iubire.

 „Cazematele acestea, sunt menite a risipi discordia și să asigure veșnicia fruntariilor noastre, sunt totodată Pace şi Înţelegere în afară, şi înăuntru – în cadrul acestui comandament permanent.”[2].

Titlul – Cazemata – esențializează ca un „pumn” înmănușat întregului conținut al cărții. Însă, așa cum atunci când ai gustat brânza și văzând că-i bună cumperi tot burduful, și aici, sorbind din spumantul titlu, vei citi, fără îndoială și fără răsuflare, toată cartea. Cazemata nu se referă, în primul rând și neapărat, la dimensiunea documentelor, ci la comuniunea în gândire (ancorată în tradiție și în actualitatea doctrinară) și în simțire (ancorată în experiența de război, pentru că despre rolul lor în apărarea ființei naționale este vorba în cele mai multe dintre texte). Relația dintre cazemate și apărători a fost multiplicată în plan spiritual de „al doilea brâu” și înfiripată în mentalul colectiv de conștiința națională, favorabilă apărării Țării.

Noutatea constă în faptul că este prima lucrare în istoriografia românească care abordează subiectul CAZEMATA, de pe granițele României Mari, ca o reconstituire a adevărului istoric deoarece, în timpul construirii, caracterul „strict secret” le-a ferit de deconspirarea consemnării caracteristicilor tehnico-tactice, apoi, după război, fiind dezafectate, în contextul relațiile socialiste bilaterale, destinse, dintre România, U.R.S.S. și Ungaria, nu se pomenea nimic despre trecut, astfel că nici o lucrare specifică nu s-a mai ocupat de Cazematele construite între 1937-1940.

Cazemata era destinată, în concepțiile politico-strategice de acțiune militară, pe toate teatrele de operații, în același timp, ca loc pentru proiecția specialiștilor și luptătorilor dar și cu rol moral, descurajator. Materialele documentare, provenite din arhive, au trimiteri utile pentru accentele puse asupra unui aspect sau altul, privitor la strategia și tactica întrebuințării forțelor la dispoziție pentru îndeplinirea obiectivelor politice, raportat la apărarea „fără gând de retragere”. Considerăm lucrarea utilă arhitecților și inginerilor constructori, pentru rezistența materialelor și a construcțiilor în sine, ca un posibil model de evaluare a costurilor, devizelor de materiale și întocmirea caietelor de sarcini, economiștilor ca model de organizare și gestionare a banilor publici, istoricilor și amatorilor de drumeții ca repere digitale ale vestigiilor istorice, dar și cu multe informații utile celor dornici de documentare în politici publice și de propagandă culturală, în perioade de crize economice și tensiuni internaționale.

Cazemata reprezintă o expresie Pașnică a românilor, care surprinde plăcut prin mesajul încărcat de Entuziasm, Patriotism, Curaj, Credință, Fidelitate și Onoare, încadrate de Vocația, Iubirea și Devotamentul proiectanților și constructorilor militari, dublat de Hotărârea, Fermitatea și Dârzenia apărătorilor, legați de Cazemate prin Jurământul de Credință față de Patrie. Cazemata poate fi o pildă de ingeniozitate, de Mândrie pentru generațiile de Patrioți cu țel comun.

Prin text și valoroase scheme, Cazematele sunt racordate inclusiv prin sistem GPS, ceea ce lasă o excelentă impresie de prezentare a concepției de construcție a cazematelor, pe cele trei aliniamente, fiind detaliate aspecte generale și specifice în privința amplasării, asigurării vizibilității pentru executarea focului, evitarea spațiilor protejate și defilate, legătura de foc cu cazematele vecine, protecția personalului și a mijloacelor de luptă, etc., în legătură strânsă cu pregătirea concomitentă a moralului trupelor și a populației. Autorul coboară printre ostașii generalului Georgescu P. Ion, și urcă spre Pădurea Eminescu și intră în cazemată cu unchiul Văsălică, apoi de vorbă cu guardul de geniu Mălinaș și îl însoțește în retragere pe slt. Țepelea pentru a înțelege determinarea atmosferei epocii. Așa își formează convingerea că la ardeleni jurământul nu-i vorbă în vânt!”, iar pentru strămoșii săi acasă însemna coloniile românești de la frontiera de vest, pentru care ajunseră la Budapesta, cu celebrul simbol al sg. Bivolaru. Acesta-i mesajul frumos al Cazematei: „Țara întreagă![3]

***

În Cazemată autorul pune apărarea în prim-plan politic și militar, tranșant, dar cu argumente, apoi stârnește provocări despre frământările și răspunderile acelora care s-au luptat vitejește, din ordinul patriei, pe fronturile din est și vest. Eu nu o să laud cartea, căci ea se recomandă pe sine, prin titlul incitant, ci doar am să afirm că are cel puțin meritul de a ridica, în subsidiar, o întrebare de mare curaj și actualitate: Care este CAZEMATA de astăzi a poporului român?

Cazemata exprimă voința națiunii române de a-și apăra vatra, cu sacrificiul bănesc enorm, însă și incapacitatea clasei politice de a-și asuma răspunderea. Carol al II-lea și Mihai I i-au trădat pe români. Trebuie să spunem adevărul. Altfel, generații întregi vor face din lași eroi, și le vor uita faptele celor cu adevărat merituoși.

***

Cazemata „ca mantaua muiată de ploaie” ne prezintă modele de ofițeri devotați, harnici, inteligenți, cum fusese „creatorul” colonel inginer Dumitru Vasiliu, colonel Constantin Vissarion, surprinși în frumoase portrete, dar și grade mici, mânuitori ai traiectoriilor de foc ai Cazematelor, a cărei rezistență a fost probată doar în încercările din poligon.

Remarcabilă și cuprinzătoare documentare, ingenios concepută sărind din treptele logice ale enunțurilor spre demonstrația posibilităților, având ca temei izvoare încă necunoscute. Spirit deschis și obiectiv, de cercetător titrat și militar „stăpân pe simfonia motoarelor (tanchist)”, colonelul dr. Constantin Moșincat, cu măiestrie remarcă calitățile umane, povestite cu farmec ca în „Pădurea Eminescu”, sau în dialogul cu „unchiul Văsălica”, ori pe traseul conferințelor ținute de (academicianul) Gabriel Țepelea – plt. TR atunci.

CAZEMATA, este o mărturie completă, de mult așteptată, ce merită toată lauda! Ea aduce în actualitate strategia de apărare, doctrina, arta operativă și tactica pe care au însușit-o și aplicat-o militarii de comandă, stat major și luptătorii într-o concepție care înmănunchează, ca într-un „pumn”, puterea armată a statului român, conform cu voința națională.

Remarcabilul efort intelectual al autorului ne răsfață cu pilde care dau noutate subiectului tratat ca un tot, bine argumentat. Cu siguranța „stăpânului pe situație” colonelul de stat major înnoadă hotărâri și decizii, printre obstacole și cazemate, pe fronturile celui de-al doilea război mondial, aspecte prezentate într-o notă critică și cu o privire analitică a realității, posibilităților, acțiunii și a deciziilor eronate, cum le argumentează cu știință, pe baza relației cauză-efect, consecințe. O asemenea bordare scoate în evidență faptul că întotdeauna există „soluții”, iar justificarea „soluției regale, unice” reprezintă numai un cor de justificări ale lipsei de curaj, lașitate sau chiar trădare.

Cazemata, poate fi luat ca un model de participare a poporului la propria creație de apărare, cu multiplele resurse financiare, depistate prin voluntariatul constituirii și subscripțiilor la F.A.N., și de interpretare a istoriei războiului al doilea mondial ca o „continuare a politicii”, – prin război – după falimentarea cedărilor fără luptă -, în cazul ultimilor doi Regi ai românilor: Carol al II-lea și Mihai I !

Pentru toată construcția din Cazemata ta, camaraderești Felicitări Costică!(4)

[1] Vasile Lucaciu, De anul nou, Tribuna Poporului, Arad, 1 ianuarie 1897

[2] Gheorghe Tătărăscu, Pentru ridicarea brâului de apărare, în Legea românească, nr. 20/1937, p. 186

[3] Prefață, Col. (rtr.) prof. univ. dr. Ion G. GIURCĂ

(4)Postfață, general Grigore Bartoș.

~ Va urma ~

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

PACEA

 

PROGRAM

Ziua Internationala a Pacii – 21.09

“ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂCII”

Ing.MIORITA SATEANU

Cetătean de onoare al Municipiului Oradea

   ZIUA INTERNAȚIONALĂ a PĂCII este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie.

MOTIVATIE: În 2001 Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluţie, 55/282 declarând ziua de 21 Septembrie a fiecărui an ca şi Ziua Internaţională a Păcii. „Ziua Internaţională a Păcii va deveni ziua de încetare a focului şi ziua nonviolenţei, o invitaţie către toate naţiunile şi popoarele să onoreze o întrerupere a ostilităţilor pentru toată durata acestei zile…” Rezoluţia „invită toate statele membre, organizaţiile sistemului ONU şi organizaţiilor non-guvernamentale şi indivizii să comemoreze, într-o manieră acceptabilă, Ziua internaţională a păcii, participând la educaţie şi conştientizarea publicului şi să coopereze cu ONU pentru instaurarea unei încetări globale a focului.”

Pacea nu este absenţa războiului. Este o virtute, o dispoziţie spre bunăvoinţă,  încredere, dreptate si bună inţelegere prin diplomaţie corectă. Aceasta zi este dedicată păcii și în special absenței războiului și a violenței. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice, militare și oameni

Pentru a inaugura această zi smnificativă pentru lumea întreagă in data de 21 sepetembrie, „Clopotul Păcii” este sunat la sediul ONU (în New York City). Acest Clopot al Păcii  este turnat din monede donate de copii de pe toate continentele, cu excepția Africii și a fost un cadou de la Asociația Națiunilor Unite din Japonia, ca „un memento al costului uman în război”. Pe inscripția de pe o parte se poate citi, „Trăiască pacea absolută în lume”.

Dragi prieteni, PACEA este cel mai preţios cadou.

Generaţia mea a cunoscut ororile războiului, a auzit si s-a cutremurat la auzul

exploziei bombelor lansate din avioanele in *picaj* , bombardierele care plantau

bombele la fel cum se aprind pe rănd artificiile colorate proiectate pe cer la evenimentele si zilele naționale sau internaționale sărbătorite de comunitate

Generația  de adulți si tinerii , niciodată n-a trebuit să lupte pentru această PACE,ea ne-a fost oferită pe o tavă de argint, de către oamenii care au luptat pentru ea, sunt eroii care si-au  dăruit  viaţa lor pentru a infăptui pacea pe pământ
Pe tot cuprinsul Europei, cimitirele ne amintesc de băieţi tineri care niciodată n-au ajuns acasă şi a căror amintire noi o preţuim.

Generaţia noastră, cea de azi, nu este proprietara acestei PACII; noi suntem numai păstrătorii, paznicii ei.

Noi putem doar preda această PACEA greu obţinută, copiilor nostrii,în aceeaşi stare în care ne-a fost oferită nouă.

Generaţiile viitoare nu ne vor ierta niciodată.Noi , generația de azi, nu  putem risipi PACEA . Pur şi simplu nu avem dreptul să facem asta.

Trebuie să facem tot ce este posibil, acum, pentru a păstra PACEA si a opri orice tentatiavă de a distruge  PACEA

Ziua Internațională a Păcii, este considerată o zi cu semnificații deosebit de importante in viața intregului glob, in viața tuturor popoarelor, mai ales in zonele in care conflictul armat este declanșat si continuă, face victime , distruge vieți , opresște activitatea instituțiilor, a școlilor si a intregului aparat de stat

Același lucru se intâmplă si in zonele in care grupuri masive de emigranți sosesc din toate părțile , sufoca starea de normalitate a zonelor in care au intrat. Dar este deosebit de dureros faptul că aceaști oameni iși părăsesc bruma de agoniseală adunată pe parcursul vieții si iși părăsesc casa, familia, rudele, locul de muncă si bineințeles si țara natală, vor să uite de suferințele, lipsurile si atrocitățile in care au trăit si se indreaptă cu speranțe mari, spre alte meleaguri pentru a –si asigura familia de o viață liniștită, decentă, a respectului umanității

Suntem ingrijorați pentru  ca acest fenomen nu este departe de noi, suntem ingrijorati pentru acesti oamnei sărmani si lipsiți de toate condițiile normale de viață

Noi ne bucurăm că am uitat demult ce inseamnă a trăi sub bubuitul armelor, a exploziilor datorate bombelor si a șuieratului provocat de avioanele bombardiere.

Mai sunt multe persoane in viață care au trăit ororile Războiului al Doilea Mondial, in urma căreia LIBERTATEA  si PACEA  obținută au fost un prețios cadou

Fiind conștienți că trăim vremuri destul de impovărătoare, că sunt unele disfuncții in bunul mers al vieții societății, al familiilor, al sistemului de invățământ si de sănătate si poate si in alte compartimente ale țării, totuși noi trebuie și in aceste condiții să conviețuim pașnic, să ne respectăm reciproc si să nu uităm că PACEA nu este absența CONFLICTULUI  , ci prezența ALTERNATIVELOR CREATIVE, pentru a răspunde la conflict

Deasemenea trebuie să nu uităm să punem preț pe cuvântul rostit, să nu uităm să iubim, să iertăm, să tolerăm si ….aceste sentimente să fie susținute prin dialog, negocieri si multă, multă ințelepciune cu tendințe de dipolmație.

Să nu promovăm cinismul, atitudinea ostilă, lăcomia, lipsa de omenie, insensibilitate, aroganță, ignoranța,….. aceste stări , sentimente sunt de cealaltă parte a baricadei.

Opusul violenței este comunicarea , dar aceasta cere timp, efort, strădanie si răbdare

Astăzi, sau poate de mâine, fiecare din noi, să promovăm pacea cu dragoste, cu bună ințelegere, respect unul față de celălat indiferent cine este, ce limbă, ce confesiune , ce vârstî si ce stare socială are.

Să ne educăm copii in spritul respectului , să fim adevărate modele pentru copii noștrii, să deschidem capitolele educației prin buna cuviință  “cei 7 ani de acasă”

Pentru că acești copii, tineretul de azi ne vor asigura o viață pasnică, liberatea in sensul corect al cuvântului si vor știi să ne apere drepturile, vor veghea ca bătrânețele noastre să fie fericite si vor fi conștienți că PACEA este cel mai important obiectiv pentru familie si pentru stabilitatea , integritatea si bunăstarea intregii țări.

Fie ca toate aceste  mesajele care vor fi rostite azi să fie percepute, respectate si aplicate pentru a fi PACE pe intregul pământ

SĂ FIE PACE, PACE , SĂ FIE PACE PE PĂMÂNT.

 

    

 

În categoria Articole, Autori | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

SĂRBĂTOARE

Omagiul profesorului univ. emerit Dr. Viorel Faur

Născut pe 5 martie 1941, profesorul Viorel Faur a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. La Cercul Militar Oradea, în după amiaza de 8 septembrie 2021, la ora 17.00, s-au adunat să-l felicite pe universitarul emerit Dr. Viorel Faur, colegi de la Universitatea din Oradea, prieteni, cunoscuți, cavaleri și simpatizanți ai Muzei Clio, sub al cărei steag a slujit și scris cu acribie distinsul cavaler.

Ceremonia a debutat cu Imnul Național, cântat de întreaga asistență. Unul din cei trei coordonatorii ai volumului omagial, col. r. dr. Constantin Moșincat a făcut o scurtă prezentare a celor consemnate de mai mulți autori, din care reținem:

Cu prilejul marcării celor 80 de ani s-a alcătuit și acest volum Omagial în care au ținut să-l felicite în scris: Miron Balga, pe cel etichetat „risipitorul de energie spirituală, fondatorul revistei de istorie militară și cultură „Cetatea Biharia”, care, după o experiență benefică cu seria nouă a revistei „Cele trei Crișuri”, revistă pornită de George Bacaloglu, după Marele Război, a continuat să inițieze. Și cum să nu-l admiri, se întreba ca pe sine semnatarul, pe cel ce are „în Pridvor peste 30 de cărți, sute de articole și studii (…). Cavaler al spiritului prin cartea și făptuirea culturală sunt icoane care luminează paradiziac din iconostasul iubirii și gândirii, care sparg tipare și călătoresc în rădvane aurite, trase de fluturi albaștri, printre oameni și zei, punând peceți celeste în izvoare, certitudini în rădăcini și orizonturi noi pe retina interioară…”.

*

Solemn, colocvial, semeț, prietenos, exigent, generos, cu aer de exeget, dar și cu un spirit adecvat anturajului, Viorel Faur este întrupat cu har ceresc. Cu o atitudine demnă, serios, riguros, cu un discurs oratoric cuprinzător jonglează cu informația istorică argumentată ce se transpune în Reper. Meticulos, organizat, scrutător în spiritul veacului este un fapt cert, Omul și Istoricul au rezonat spre a da „aură publică personalității sale”, scurt și concis, după cum sublinia Dr. Florin Ardelean, „Viorel Faur a știut să-și joace cartea cu farmec și distincție”(p.19).

*

Om tare, susține Blaga Mihoc, cel ce-l știe de-o viață, reprezintă întruchiparea unui Om adevărat, dăruit de pronie, cu apanajul unor calități deosebite, ținând de minte și inimă”, adică Om cu învățătură și adevăr! (p.23).

*

În doar două pagini, profesorul Sever Dumitrașcu radiografiază amintirile tinereții, întâlnirile lor cu pleiada de Oameni din Bihorul interbelic, punându-și „nădejdea în alte vremi” (p.25), clădind împreună edificii culturale monumentale: Muzeul Țării Crișurilor, Anuarul Crisia, Biharea, Nymphea, Universitatea orădeană pentru fii Neamul Românesc.

*

Profesorul Ioan Horga îl numește pe Viorel Faur oratorul profund, țintind, cu dimensiune patriotică, care trezește puternică empatie, pentru că el se sprijină pe o clară punere de problemă, pe o dezvoltare logică și argumente reieșite din miile de documente studiate”(27). La toate aceste aprecieri Sorin Cuc, Dan Poinar și Elena Marian relevă implicarea activă în viața Cetății, al cărui Cetățean de Onoare este. Opera bibliografică este adunată sârguincios în 399 de puncte de către Antonio Faur.

*

Timpul implacabil se scurge și trece prin noi. La 80 de ani profesorul Viorel Faur, este omagiat de către Universitatea din Oradea, la temelia căreia a pus umărul și a trudit alături de alți dascăli pentru a școlii generații de studenți (25 de ani), aici, acasă la Oradea. Cu această ocazie, sub egida Universității, s-a scos și al 5-lea volumul aniversar (primul la 60 de ani, 2001 – Istoria – ca experiență intelectuală, fiind primul volum omagial scos la Universitatea orădeană, statornicind astfel și un mod de urmat), apoi celelalte din 5 în 5 ani, în care sunt cuprinse zece intervenții grupate sub titlu: „Personalia”, mai sus amintite, urmate de 18 studii și articole cu dedicație profesorului aniversat, cu o tematică diversă, ca de pildă, sub semnăturile unor erudiți și consacrați autori: Oradea – file de istorie și episoade de conviețuire (sub semnătura academicianului Ioan Aurel Pop,) Nicolae Iorga și instituțiile culturale românești din Transilvania (prof. dr. Ioan Bolovan), Televiziunea și producția de televiziune – „arme” în confruntarea dintre ideologiile socialiste și democrațiile occidentale (col. prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Nicolae Melinescu), alte comunicări abordează o tematică de istorie locală, cu rezonanță națională: Aspecte ale divizării Bihorului după Diktatul de la Viena (Lucian Popa), cercetările arheologice din Velența (Florin Sfrengeu), Evreii din tabara de lucru de la Vârciorog (Diana Iancu), sau altele cu aplicație militară: Cazemata (Constantin Moșincat), Înfășurați în steagul României Mari (Marin Moșneagu), Bătălia pentru Oradea în cadrul operației Debrețin (Dan N. Poinar), sunt doar câteva exemplificări.

*

În al doilea rând, președinte executiv la  Asociația Națională a Cavalerilor de Clio, col. r. Dr. Constantin Moșincat, și-a amintit că în urmă cu 15 ani l-au omagiat pe întâiul cavaler Dr. Viorel FAUR (și președinte de Onoare), pentru care i s-a înmânat Brevetul și „Sabia de Cavaler de Clio”, pe care a pătrat-o în „cui”, dar a învins cu „arma” cuvântului scris, iar de data aceasta aprecierea se îndreaptă spre cei 15 ani din urmă, drept pentru care recunoaștem și consemnăm dreptul, prof. univ. Dr. Viorel Faur de a purta la vedere „BASTONULUI DE CAVALER”. Un gest firesc cu o încărcătură profundă de solidaritate a cavalerilor ca însemn  de Demnitate îl v-a ajuta, la nevoie, și-l v-or ajuta pe Prof. Dr. Viorel Faur să rămână vertical, în slujba Adevărului rostit întreg.

Lector univ. Dr. Ioan Laza, moderatorul acțiunii a spicuit din materialul trimis de Președintele Academiei Române,„

Pe vremuri, un înțelept profesor mi-a dezlegat înțelesul adânc al acestor vorbe eminesciene: „moșia”, înainte de a fi țara cea mare, patria tuturor, locul de naștere și de îngropăciune a părinților și moșilor noștri, este țara cea mică, adică bucata de pământ a fiecăruia. Câtă vreme țăranul român a dispus de propria sa bucată de pământ (lăsată de cei născuți înaintea lui, de moși, fapt pentru care se și chema moșie), el a avut obiectul concret al luptei sale, al sacrificiului său (de aceea țăranii au urmat chemarea lui Mircea și au biruit la Rovine); dar când moșia cea mică, proprietatea lui, i-a fost răpită, el nu a mai putut apăra nici moșia cea mare, a tuturor, care era țara. Cum să aperi întregul dacă-ți lipsește partea? Țara cea mare nu mai putea fi obiectul dragostei lui, dacă nu mai avea ce să iubească la casa lui, în curtea lui, pe pământul lui. Astfel, țara cea mare a riscat de câteva ori să se risipească, până când noi energii au strâns din nou în mănunchi voința acestui popor.

În contextul de față, putem parafraza și considera că moșia cea mică este orașul Oradea, adică ceea ce numim comunitatea orădeană, cu viața ei culturală de înaltă elevație spirituală. Ea este lumea în care ne mișcăm, casa fiecăruia și fără ea suntem pierduți, ajungem în rătăcire și risipire. Iubindu-ne comunitatea locului de naștere și de viață, ne vom putea iubi și comunitatea cea mare, care este țara. Ne putem supăra pe oameni, pe indivizii care ne necăjesc și ne amărăsc, pe anumite instituții ticăloșite, dar nu ne putem supăra pe subiecte colective cum sunt țara cea mică (comunitatea) și țara cea mare (România), azi parte integrantă a comunității europene. „Iubirea de moșie” despre care scrie Eminescu frumos, „de din vale de Rovine”, era așa de obsedantă în mintea românului de odinioară încât din ea s-a născut – ceea ce mai puțină lume știe – proverbul foarte vechi „Ai carte, ai parte!”. Demult, în Evul Mediu, numai cine avea act de donație, adică un înscris sau o „cartă”, avea partea lui de pământ; cine nu, rămânea al nimănui, bântuit de sărăcie, fără niciun rost în lume. Mai apoi, când lucrurile s-au schimbat și când învățătura a început să determine rostul omului în lume, românii, pe nesimțite, au dat un nou înțeles zicătoarei: „cine are școală, are parte de o soartă bună”, pentru binele personal și colectiv. Obsesia școlii (și a credinței) ne-a scăpat de catastrofe și ne-a ferit de dispariție în neant.  De altfel, iubirea de pământ și de învățătură ne-a dat ființa colectivă, națională, ne-a determinat să găsim forța de regenerare, să ne refacem mai puternici după fiecare nenorocire.

Astăzi, împreună, avem capacitatea să reînviem ambele sensuri ale proverbului și să-i învățăm pe tineri ce înseamnă iubirea de moșie și de școală, ce rosturi au țara și învățământul, cât de mult dragostea de cunoaștere poate să ne înalțe spre dragostea de țară. Așa, vom scăpa de imperiul banului, de credința că „se poate și așa”, de tentația de a huli mâna care ne hrănește, și ne vom putea înălța la rangul de adevărați dascăli ai neamului, convinși că numai prin școală și prin muncă se poate ajunge la demnitate, la împlinire, la frumusețe sufletească. Cu astfel de calități, cultivate cu grijă, vom ajunge cu toții demni – călăuziți de credința în Dumnezeu – să ne iubim moșia cea mică, ca s-o putem iubi pe cea mare, Țara, fără de care nu putem iubi nici Europa, nici omenirea. De noi depinde sădirea în mințile și sufletele tinerilor a acestei mari iubiri, care să-i facă drepți, dar mai ales buni, apți să se cheme Oameni și să cânte Oda bucuriei.

Din scrisoarea ambasadorului României în Luxemburg, Lilian Zamfiroiu, amfitrionul evenimentului sărbătoresc, a citat următorul pasaj: „Mă înclin cu respect în fața Profesorului meu – ajuns, iată, într-un moment al vieții și al carierei științifice când poate fi asemuit unui adevărat Patriarh al Țării Crișurilor – și-i mulțumesc cu recunoștință pentru tot ce m-a învățat și, într-o mare măsură, pentru devenirea mea de astăzi. Căci, e important de subliniat, generozitatea domnului profesor față de mine nu s-a manifestat doar în limitele menționate mai sus cu câteva rânduri, ci mai ales în raport cu cele ce m-a învățat. Când mă uit astăzi în urmă și realizez unde mă aflam – pe scara cunoașterii, desigur – când i-am fost prezentat și unde m-a adus la încheierea colaborării noastre, înțeleg pe deplin câtă răbdare și înțelegere a putut să aibă cu un „ucenic” al cărui singur merit a fost că și-a ascultat Magistrul, fără să-i iasă din cuvânt: am citit tot ce mi-a dat să citesc, am căutat în arhivele diplomatice românești și italiene tot ce mi-a indicat să caut și m-am perfecționat pe cât am putut în stilul de redactare a unei lucrări științifice! ”

Dintre cei prezenți au ținut să adreseze fericitări sincere prof. univ. dr. Sever Dumitrașcu, – coleg la Muzeul Țării Crișurilor – cu amintirea anuarelor și revistelor la care au trudit – al pasiunilor comune de cercetare și al strânselor relații de prietenie. Maturitatea deplină, la vârsta înțelepciunii i-a găsit în amfiteatrele Universității din Oradea, indrumând licențele studenților și tezele doctoranzilor.

Col. r. ing. Dan Poinar, a menționat prezența constantă a profesorului omagiat, în toate acțiunile Asociațiai Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, cu prilejul sfințirii ori îngrijirii monumentelor, pe trasee de pe „Urmele Eroilor” bihoreni la Leș, Nojorid, Tinca, Beiuș, Vașcău, ș.a. ce vor rămâne Repere patriotice.

Salutul Gl. Creț (prezentat de Florian Mirică), al Dr. Florin Ardelean, – prezentat de Dr. Ioan Laza, Av. Dr. Balaci Pascu, a punctat faptul că Opera istorică a profesorului ce i-a stat la dispoziție l-au inspirat în arat dramatică inclusă în câteva piese de teatru avându-i ca Eroi pe: Eva Hainman, Regina Maria,  Avram Iancu. În final, cu o intervenție patetică gl. Crăciun Leucea, cel ce a slujit Patria sub drapelul Tricolor, și-a amintit de pilda de patriotism al profesorului, „copiată” din vremea cât a fost la Oradea, apoi ca scutier în Arcul Carpatic, comandant de Brigadă de Vânători de Munte de la Sfântu Gheorghe, ori/și grănicer pe frontiera de la Timișoara, în toate ocaziile sorbind din „izvorul inepuizabile de energie”, folosind cu rost și folos argumentația științifică prin mesaje clar, limpezi și fără posibilitate de interpretare. Cu toții au transmis profesorului Viorel Faur, sănătate și La multi ani!

După aceste momente, vizibil emoționat Viorel Faur a mulțumit familiei care l-a sprijinit totdeauna, precum și tuturor participanților de a căror prezență numeroasă s-a bucurat tare, iar celor care l-au apreciat și s-au ostenit în scris al omagia în volum le-a adresat un gând de mulțumire. Ca întotdeauna, într-o dispoziție sufletească, familiară, destinsă, prietenească profesorul s-a așezat, sprijinit în bastonul proaspăt primit, cu mare bucurie, a relata despre întinsa activitate științifică, politică și ca activist cultural în Cetatea Bihorului.

Vizibil Mândru de prestația din cei 80 de ani, cel ce-a coborât cu straița ca desagă de pe Sprânceana Bihariei  (cum zicea cu aceași Mândrie prof. Sever Dumitrașcu, că e pui de Moț – ajuns la Facultatea de la Cluj, n-a știut cânta la pian, dar doinea din fluier ca horea și Iancu) conștientiza faptul că aici la Oradea s-a creat o stare de spirit, un scut care apăra Credința, Speranța, Nădejdea și Cultura românilor. A mărturisit profesorul că pe masa de lucru îi stau documente pentru a istorisi despre Amintiri parlamentare și înconjurul lumii, precum și despre proiectul de suflet: Memorii.

Seara s-a încheiat cu o fotografie de grup, felicitări, discuții amicale, și sesiune de autografe și în cor cu La Mulți Ani!.

 

 

 

 

 

 

 

 

În categoria Articole, Autori | Lasă un comentariu

FELICITĂRI MAGISTRE, VIOREL FAUR

mulțumesc, Domnule Profesor!

 Lilian Zamfiroiu,

Ambasadorul României în Marele Ducat al Luxemburgului

 

Pe domnul profesor Viorel Faur l-am cunoscut relativ târziu, pe la începutul toamnei anului 2001. Doar ce „descoperisem” Fondul Italia din arhiva diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe și, fascinat fiind de bogăția și chiar ineditul unor documente, cochetam cu ideea dezvoltării unei cercetări care – de ce nu? – să se finalizeze chiar cu un doctorat. A fost suficient ca, într-o împrejurare oarecare, dorința mea să ajungă la urechile regretatului profesor Teodor Maghiar, rectorul fondator al Universității din Oradea, pe atunci încă în funcție, care a fost foarte categoric: „Nu neg că și în alte Universități din țară există profesori bine pregătiți, dar la noi, la Oradea, îl avem pe cel mai competent îndrumător pentru domeniul pe care vrei tu să-l cercetezi. Este profesor universitar și a fost primul președinte al Comisiei de Politică Externă a Senatului României[1], în prima sa legislatură, 1990-1992. Se numește Viorel Faur”. Cine l-a cunoscut pe domnul rector Teodor Maghiar va fi de acord cu mine că domnia-sa nu propunea, el decidea! Prin urmare, peste numai câteva zile eram la Oradea, față-n față cu un domn înalt, impunător, cu părul (destul de) bogat – alb dar lung! – și având o privire sfredelitoare. După cele câteva fraze politicoase de început, mi s-a adresat în cel mai neaoș stil ardelenesc, direct, fără ocolișuri: „Apăi, dragă domnule, oi veni dumneata de la București, dar să nu crezi cumva că dacă te-a trimis Rectorul ești ca și acceptat! Pe mine va trebui să mă convingi, mie trebuie să-mi știi carte”. Mărturisesc că, deși nu aveam nici eu alte așteptări, faptul de a mi se fi spus așa, direct, „de la obraz”, după nici 10 minute de când ne cunoscusem, mi-a provocat un fior rece pe spinare… Era cât se poate de clar că, dacă aveam să doresc în continuare a desfășura acea cercetare, nu-mi va fi deloc ușor cu domnul profesor Viorel Faur ca îndrumător de doctorat! Cum nici nu mi-a fost, de altfel, cu atât mai mult cu cât facultatea absolvită de mine nu a fost Istoria, ci Filologia. Iar de la încheierea studiilor universitare trecuseră, deja, vreo 14 ani…

Peste mult timp, profesorul Faur, devenit între timp chiar mai apropiat decât, poate, ar fi fost normal să fie un profesor îndrumător cu doctorandul său – și voi da detalii în acest sens puțin mai târziu – mi-a recunoscut că prin acea atitudine a dorit încă de la început să-mi scoată din cap „fumurile de București” (!) și chiar lua serios în calcul eventualitatea de a-l refuza pe „trimisul Rectorului” dacă acesta nu venea cu o propunere serioasă, respectiv cu o temă de cercetare care să prezinte un bogat potențial. Și a mai adăugat că, deși enunțarea temei de cercetare pe care am propus-o mai târziu[2] nu avea nimic spectaculos în formulare (se pare că acest aspect a constituit chiar un avantaj, fiind interpretat ca o notă de seriozitate), a acceptat-o fără rezerve pentru că deschidea o perspectivă reală de acces și valorificare a unor documente de mare valoare, multe dintre ele inedite, din ambele arhive diplomatice: atât din cea românească, dar, mai ales, din cea italiană. S-a dovedit, ulterior, că așteptările domnului profesor au fost corect dimensionate și adaptate perfect profilului meu de diplomat, lucrător în Ministerul Afacerilor Externe, pentru care accesul și cercetarea în cele două arhive diplomatice (cea românească se afla chiar în coordonarea mea în acea perioadă!) nu ar fi trebuit să constituie o problemă. Și, într-adevăr, nu a fost nicio problemă de acces… Dificultățile au venit din altă parte, dar, până la urmă, le-am depășit pe toate cu sprijinul direct al profesorului meu îndrumător.

Sunt absolut convins că volumul aniversar pe care-l țineți acum în mână conține multe pagini care subliniază calitățile excepționale de dascăl, cercetător și, poate mai ales, de istoric al locurilor de baștină pe care domnul profesor Viorel Faur le-a etalat strălucit de-a lungul unei cariere prodigioase. Autorii acestor pagini sunt, cu siguranță, persoane care i-au fost apropiate profesional mulți ani, foști studenți, colaboratori, prieteni ori simpli admiratori care fie i-au citit lucrările, fie i-au ascultat conferințele sau cursurile universitare. De aceea nu am intenția de a mă referi pe larg și a scoate în evidență de-a lungul acestor câteva rânduri calitățile profesionale ale personalității omagiate – deși m-am „adăpat” cu nesaț din izvorul acestora în perioada când am beneficiat de îndrumarea sa – deoarece sunt sigur că o vor fi făcut-o alții, mult mai bine decât aș fi reușit eu. În schimb, aș dori să scot în evidență altceva, respectiv unele dintre acele însușiri pe care le-am cunoscut dincolo de atitudinea sobră și impozantă, ușor distantă chiar, pe care o afișează în public. Pentru că mă număr printre cei privilegiați care-l cunosc destul de bine și pe soțul doamnei Rafila Faur sau pe părintele lui Dorli Bădescu (concitadina mea „capitalistă”) și al lui Antonio Faur (el însuși un istoric, profesor universitar și îndrumător de doctorat) și, nu în ultimul rând, chiar și pe bunicul celor două nepoțele – una de la Dorli și cealaltă de la Antonio. De altfel, am convingerea fermă că acestea sunt adevăratele surse de unde domnul profesor s-a alimentat și continuă să se alimenteze cu energie, care i-au conferit și-i conferă vigoarea și neliniștea spiritului, dar care i-au asigurat, totodată, liniștea creației și confortul sufletesc.

Spuneam ceva mai înainte că voi și argumenta afirmația privitoare la faptul că relația cu domnul profesor Viorel Faur și familia sa a devenit, în timp, una apropiată, chiar peste „normalitatea” raporturilor dintre un profesor și doctorandul său. Probabil că la baza acestei apropieri s-a aflat – dincolo de reticența primei întâlniri – ceea ce am putea numi sinceritatea abordărilor. Cred că, pe de-o parte, domnul profesor a realizat că nu mă caracterizează, nicidecum, „fumurile de București”, iar, de partea cealaltă, am fost realmente cucerit de stilul foarte direct de comunicare, tipic „ardeleanului pursânge”, pe care-l utilizează cu aceeași dezinvoltură atât în Aulă, cât și în… bucătăria casei! A fost puțin surprinzător pentru mine – diplomat obișnuit cu adresări mai subtile, folosite, uneori, „pe ocolite” – să constat că poți rosti aproape orice, atât afirmații simple, benigne, cât și altele mai puțin comode, poate chiar dureroase, unele, cu o dezinvoltură dezarmantă, fără să provoci ilaritate sau să lași loc de interpretări… Pur și simplu, direct la țintă! De altfel, aveam să realizez că și scrierile domnului profesor sunt la fel de curate și clare, ușor de receptat și cu o argumentație impecabilă. «Le Style c’est l’Homme», după cum spunea francezul Buffon, care mai adăuga că un bun scriitor nu este cel care înlănțuie cuvinte, ci acela care înlănțuie idei. Exact cum o face și cum a făcut-o toată viața de până acum domnul profesor Viorel Faur.

Am mai spus, de asemenea, că mă număr printre cei privilegiați de o apropiere mai specială cu familia Faur. Și cum să nu mă consider astfel când, amintindu-mi de perioada drumurilor destul de dese pe care eram nevoit să le fac la Oradea pentru pregătire, predarea și susținerea referatelor ori pentru examenele de etapă, retrăiesc și acum cu aceeași intensitate emoția momentului când domnul profesor, realizând că banii „nu mă dădeau afară din casă” – cum nu mă dau nici astăzi, de altfel! – mi-a deschis ușa propriei locuințe și mi-a pus la dispoziție o cameră, pentru a nu mai fi nevoit să plătesc, de fiecare dată, hotelul… Iar dacă cineva își închipuie că „doar” la atât s-a rezumat generozitatea gestului, se înșală, deoarece ar trebui să știe că într-o familie de ardeleni masa se servește pentru toată lumea din casă, iar refuzul de a te supune acestei reguli – oricât de politicos și argumentat ar fi – nu este privit cu ochi buni. Cu alte cuvinte, ca să folosesc un termen la modă astăzi, din acel moment am beneficiat de un regim „all inclusive” – și gratis, pe deasupra! – cu ocazia fiecărei deplasări pe care a trebuit s-o fac la Oradea. Și, pentru a duce „spovedania” până la capăt, trebuie să mai adaug că, ulterior, începând cu toamna lui 2006 și până la susținerea tezei de doctorat, în 2010, „degetul” pe care mi l-a întins inițial domnul profesor s-a transformat într-o adevărată „mână” (întreagă!), deoarece locuința domniei sale a devenit loc de popas pentru toată familia mea, în drumurile cu mașina spre și dinspre capitala Franței, Paris, unde fusesem trimis de Ministerul Afacerilor Externe ca adjunct al ambasadorului academician Nicolae Manolescu, pentru a reprezenta România pe lângă UNESCO. Oare ar putea cineva, în locul meu, să uite toate acestea? Eu nu cred că este posibil, deoarece sunt gesturi pe care numai oamenii cu o noblețe sufletească aparte sunt capabili și vor să le facă. Iar domnul profesor Viorel Faur este, cu adevărat, un astfel de om, o „rara avis” a zilelor noastre. Face parte din acea categorie, foarte selectă, de persoane în preajma cărora simți instinctiv nevoia să te înclini cu respect.

În ceea ce mă privește, mă înclin cu respect în fața Profesorului meu – ajuns, iată, într-un moment al vieții și al carierei științifice când poate fi asemuit unui adevărat Patriarh al Țării Crișurilor – și-i mulțumesc cu recunoștință pentru tot ce m-a învățat și, într-o mare măsură, pentru devenirea mea de astăzi. Căci, e important de subliniat, generozitatea domnului profesor față de mine nu s-a manifestat doar în limitele menționate mai sus cu câteva rânduri, ci mai ales în raport cu cele ce m-a învățat. Când mă uit astăzi în urmă și realizez unde mă aflam – pe scara cunoașterii, desigur – când i-am fost prezentat și unde m-a adus la încheierea colaborării noastre, înțeleg pe deplin câtă răbdare și înțelegere a putut să aibă cu un „ucenic” al cărui singur merit a fost că și-a ascultat Magistrul, fără să-i iasă din cuvânt: am citit tot ce mi-a dat să citesc, am căutat în arhivele diplomatice românești și italiene tot ce mi-a indicat să caut și m-am perfecționat pe cât am putut în stilul de redactare a unei lucrări științifice! Îmi voi aminti toată viața cu nostalgie de multele, chiar foarte multele ore de discuții petrecute pe canapeaua din sufrageria domnului profesor, acolo unde am început de la deslușirea semnificației și folosirii termenului „ibidem”, de exemplu, și am sfârșit cu exigențele redactării discursului de mulțumire adresat membrilor Comisiei de acordare a titlului științific de „doctor”… Între aceste două repere, tot ce am acumulat, dar absolut totul, îi datorez domnului profesor Viorel Faur.

De aceea, acum, la ceas aniversar, alături de urarea sinceră „La Mulți Ani!”, cred că sentimentele mele de recunoștință nu se pot exprima altfel mai bine decât printr-o singură propoziție:

Vă mulțumesc, Domnule Profesor!

[1]Mai târziu am aflat, chiar de la domnul profesor Viorel Faur, că structura pe care a condus-o la Parlament era una comună Senatului și Camerei Deputaților și se numea „Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare”. Fapt care nu schimba cu nimic esența lucrurilor…

[2]„Raporturi diplomatice româno-italiene. 1918-1940”

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , | Lasă un comentariu

MARIA, La mulți ani!

Tuturor purtătoarelor Sfântului nume: Maria, La mulți ani!

Vă urează Cavalerii de Clio.

Voichița Maria Moșincat, Viviana Maria Moșincat, Maria Cordoș, Mirela  Cristea (Țolaș) Maria Buboi, Maria Gudea, Maria Moșincat, Măriuța Moșincat, Dr. Maria Vaida, Miorița Săteanu, Maria Trandafir, Mariana Poinar, Mariana Pobirci, Mariana Zintz , Mariana Caciora, Maria Petre, Maria Donca, Mariana Pavaloiu, Maria Corda, Marian Munteanu , Marian Moșneagu, Marin Curta, Marius Apostol, Marius Crișan, Marian Tudor, Marian Borovină, Nicoara Marius, Maria Donca, Elena Cristina Marian, Maria FILIPOIU, Mariana Pavaloiu, Mariana G. , Maria Garbe , Maria Adochitei, Maria Lungu, Maria Morar, Maria Stefanache, Clenciu Marian, Maria Ilie , Petcu Marian, Mariana Jacan, Nencescu Marian, Pop Marin, Marius Finca, Marius Indrea

În categoria Articole, Autori | Etichete | Lasă un comentariu

COMEMORAREA DURERII SI SUFERINȚEI DUPĂ 81 DE ANI

Dictatul de la Viena – consecințe

Col. r. Dr. Constantin MOȘINCAT

Parastas de pomenire a Martirilor, Refugiaților și Deportaților, la monumentul de la Carei – 29.08 2021 – Organizator ASTRA Carei

După cum este cunoscut, pe 30 august 1940, Hitler și Musolini apăsau creionul pe harta României Mari, din care au desprins, cu de la ei putere, din teritoriul de Nord-Vestul țării peste 42.500 km. Suferințele au curs de îndată ce delegația română, prin de Ministrul de Externe Manoilescu, leșinat (secondat de ardeleanul Valeriu Pop) văzând nedreptatea făcută și condițiile impuse în cele 9 puncte[1]. Apoi, tot ce a urmat, după răgazul celor 5-6 zile, pentru evacuarea teritoriului și menținerea distanței între trupele române și de ocupație maghiară, pe 9 etape, în 13 zile, când s-a negociat de către părți și reprezentanții lor, mersul evacuării-ocupării,  în „ordine completă”, după cum prevedea Diktatul.

Etapa I 5.09.1940 Carei, Satu Mare, Sighetu Marmaţiei, Ocna Şugatag
Etapele II-III 6-7.09.1940 Oradea, Salonta, Şimleu Silvaniei, Baia Mare, Năsăud, Marghita, Borşa
Etapa IV 8.09.1940 Zalău, Dej, Beclean, Bistriţa
Etapa V 9.09.1940 Huedin, Gherla, Reghin
Etapa VI 10.09.1940 Târgu Mureş, Prais, Gheorghieni
Etapa VII 11.09.1940 Cluj, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Miercurea Ciuc
Etapa VIII 12.09.1940 Baraolt, Scaunul Ciuc
Etapa IX 13.09.1940 Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc

 

Ceea ce a urmat Dictatului (Arbitraj – în accepție oficială, numai că pentru că nu s-a negociat nimic, de către nimeni, inclusiv noțiunea este lipsită de conținut real, mai corect prin execuție ar fi Diktat) reprezenta umilirea românilor rămași în teritoriul cedat care potrivit acestui text „dobândesc fără alte formalități naționalitatea maghiară (subl. ns.-C.M.)”, dar favorizați să opteze și pentru „naționalitatea română, într-un termen de 6 luni”. Cine făcea uz de această prevedere trebuia să părăsească teritoriul ajuns unguresc (cu toate că de la dacii liberi ai lui Getar se știau că sunt: Dacia!), într-un an, și România era obligată ai primi, luând cu ei toate bunurile mobile, dar cu lichidarea „proprietății imobiliare”, până la plecare și să ia produsul rezultat. Dacă nu se putea înstrăina averea, românii erau despăgubiți de Ungaria, după cum prevedea punctul 3 al Albitrajului. Aceleași principii erau valabile și pentru „supușii unguri care optau pentru plecarea în Ungaria” (punctul 4, mai puțini însă căci ei voia a ocupa tot Ardealul, astfel că etnicii unguri erau sfătuiți să rămână și să saboteze prin toate mijloacele statul român).

În acest fel se ștergea dintr-o dată chiar rădăcina identității românilor la ei acasă, și deveneau pe pământul străbun „națiune maghiară”. De bună seama că Hitler nu știa povestea scrisă de Anonymus și răspunsul poruncitor al lui Menumorut: „Spuneți lui Arpad, ducele vostru, că dator îi suntem ca un amic unui amic, că-i om străin și duce lipsă de multe, dar pământul ce-l cere bunei noastre voințe nu-l vom da niciodată!”, I-a dat totuși pământ, ca zestre, fiicei sale, căsătorită cu Zultan, fiul lui Arpad. Creanga românească rezultată pe care nu voiesc ungurii a o accepta. În căutarea măreției și sonorității originilor ungurii se voiesc înrudiți cu hunii lui Attila, uitând că și acesta avea descendență daco-getă! (potrivit cu Cartea hunilor, a lui Nicolo Zeno, de la 1557), scotocind și prin Munții Apuseni, în descoperirea vreo-unei urme pentru „secuii moți?”[2]

Punctul 5 al Dictatului cuprindea angajamentul solemn al Ungariei de „asimilarea a tuturor persoanelor de rasă română”. Pe lângă marea nedreptate și nesocotire a voinței exprimată la Alba Iulia, cu 22 de ani mai devreme, pe baza principiului enunțat de W. Wilson, a „libertăți și autodeterminării popoarelor” Arbitrajul de la Viena, anula orice fel de voință națională și Dikta: oricine aparținea, teritorial, Ungariei, devenea UNGUR! Așa se făcea purificarea etnică! Neînțelegerile ivite în aplicarea prevederilor Arbitrajului trebuiau soluționate de guvernele celor două țări, iar în cazul unor litigii guvernele Reich-ului și Italiei urmau a adopta soluții. Dar ce fel au părtinit pe unguri rezultă din documentele anexă.

Nu bine au intrat, sau erau gata de a intra, trupele Horthyste de ocupație că neînțelegerile au apărut ca urmare a preluării „pașnice” prin folosirea brutală a trupelor paramilitare „Rongyos Garda”, populație de etnie maghiară și a armatei de honvezi și csendőry, pentru aplicarea tratamentelor „nobiliare”: – bătăi și schingiuiri în masă, semnalate astfel:- Prin ordonanţa ministerială maghiară Nr. 1440/1941, s-a obţinut un efect pustiitor din punct de vedere economic majoritatea bunurilor româneşti dobândite sub regimul românesc, trecând în patrimoniul elementului maghiar, la preţul la care au fost dobândite cu ani în urmă – 14 cazuri semnalate[3]. Circa 80.000 români au fost duşi să lucreze în mine, păduri, cariere, fabrici etc. Rechiziţiile îndreptate împotriva gospodăriilor românești de cereale, de lână, de produse gospodăreşti, raţionalizarea la maximum a alimentelor la 160-200 gr. de pâine sau mămăligă pe zi, avem imaginea completă a vieţii românilor. O mare parte din refugiaţi, sunt dezertori din armata maghiară sau alte formaţiuni militare de muncă. Declaraţiile lor arată categoric, că regimul de bătaie, pedepse grave, insulte şi jignirea sentimentului naţional, duce la disperare, iar ungurii îl practică sigur fiindcă nici un for străin nu va păşi la o anchetă în armată, iar în caz că totuşi cineva se va interesa de soarta românilor din armată (maghiară-n.n.), acei care ar dori să declare ceva, se vor reţine de teama răzbunărilor imediate. Autorităţile ungare au luat măsuri ca toţi locuitorii care au mai mulţi porci, să-i anunţe la primăriile comunale. Porcii cei mai graşi se ridică de la proprietarii din teritoriul cedat şi se trimit în interiorul Ungariei. Pentru consum se lasă locuitorilor un singur porc sub 70 kg., potrivit notei informative 137/6 decembrie 1940, a Legiunii de jandarmi Bihor. Deputatul român Andru, a cărui prăvălie valora pesta 1,5 milioane lei, a fost luată de un ungur cu 150 de mii! tot angajamentul solemn luat de Guvernul ungar prin arbitrajul de la Viena, de a „asimila” în totul cu ceilalţi supuşi maghiari minoritatea română, care dobândea naţionalitatea ungară, prin acel document, – imediat ce trupele ungare au trecut frontiera şi pe măsură ce ele înaintau, au pornit prigoana organizată contra populaţiei româneşti din teritoriile ocupate.

Bande înarmate, constituite cu ştirea şi asentimentul Guvernului şi a autorităţilor maghiare, din membrii organizaţiilor Rongyos Garda, Front harcósok şi Levente, au pornit teroarea, prin arestări pentru delicte imaginare, cu bătăi şi schingiuiri, devastări și incendieri de locuinţe şi execuţii, ameninţări şi expulzări. Populaţia îngrozită căuta scăpare în păduri, ca în vremurile năvălirilor barbare şi numeroşi fugari erau vânaţi de terorişti şi de soldaţii din aarmata regulată maghiară, pe când încercau să se refugieze în România.

Semnalate, o serie de cazuri concrete, care pe lângă toată vigilenţa autorităţilor maghiare, au ajuns la cunoştiinţa Comisiiei Mixte, culese fiind la faţa locului de către informatori de bună credinţă, au fost superficial verificate[4]. Dacă aruncăm o privire asupra celor întâmplate în urmă cu 81 de ani vom constata că partea română, cu toată durerea plecării de acasă – vezi documentul semnat de Ministrul Apărării, general Niculescu (anexa 2 pdf) -, a respectat prevederile Arbitrajului, sfătuind chiar populația să asculte de noua administrație, fără tulburări, ba mai mult să rezolve și cererile îndreptățite ale ungurilor rămași în teritoriul cedat (anexa 1 pdf). Astfel cererea contelui Joseph Stubenberg, proprietar din Săcuieni (Bihor) de restituire a cailor rechiziționați de către armată română anterior, a fost rezolvată cu prioritate, ca toate celelalte rechiziții înapoiate prin punctele vamale noi.

Printre grofii maghiari reveniţi în nord-vestului Ardealului, cedat Ungariei, care şi-au recăpătat pământurile, s-au numărat: în judeţul Sălaj, Kiss Miklós şi Rimai Ilona cu 470 de iugăre în comuna Adoni, Pataki Zolán şi Búzy Erzsébet cu 600 iugăre în Curtuişeni, Csika Sándor şi Rimai Irén cu 500 iugăre, Zumpfe Ervin şi Hrolovszky Ida cu alte 500 iugăre, ambele moşii în Şimian, Bokor István şi Kurtyán Mária cu 485 iugăre, Lovass Károly şi Rimai Erzsébet cu 1.600 iugăre, ambele moşii în Valea lui Mihai, Schuszter Andor şi Jakab Mária cu 210 iugăre în comuna Văşad, iar în Bihor, Jancsó József şi Uri Eszter cu 207 iugăre, Mészáros József şi Szász Katalin cu 400 iugăre, ambele moşii în Ciocaia, Wagner Lajos şi Dormány Rákhel cu 700 iugăre în Cubulcut, Domján László şi Megyeri Juliána cu 206 iugăre, Kiss János şi Kádár Zsuzsána cu 900 iugăre, Vigh Imre şi Pénzes Sára cu 700 iugăre, toate trei moşiile în Salonta, Karmazsin Ferenc şi Barna Piroska, împreună cu Szász Iván şi Nagy Iolánka, cu 5.000 iugăre în Săcuieni[5], Bartsch József şi Wurst Ilona cu 420 iugăre, Zumpfe Ervin şi Hrolovszky Ida cu 650 iugăre, ambele moşii în Sălard, Tunyoghy Emil şi Matics Ilona cu 206 iugăre în Spinuş, Mahler Tibor şi VirtmannAnka cu 1.200 iugăre şi Szlávi József şi Hortoványi Blanka cu 330 iugăre, ambele moşii în comuna Şiştere. Toate aceste exploataţii cumulau 15.284 de iugăre de pământ[6].

În urma dictatului de la Viena, 1.314.654 români ce aparţineau celor două biserici naţionale – ortodoxă şi greco-catolică (unită) – au fost înglobaţi în statul ungar – deși în cadrul Arbitajului nu era pomenit nimic din punct de vedere al asimilării religioase, guvernul maghiar, în timpul celor patru ani cât a durat ocupaţie a Transilvaniei de nord-est, a refuzat să recunoască existenţa episcopiilor create după 1918, adică episcopiile ortodoxe din Oradea, Cluj şi Maramureş, ca şi episcopia greco-catolică din Baia-Mare. Mai mult, guvernul horthyst a iniţiat o operă distructivă de dărâmarea bisericilor, confiscarea bunurilor episcopiilor şi parohiilor, internarea preoţilor în lagăre de concentrare, expulzări, procese intentate membrilor clerului românesc care erau şefii spirituali ai poporului român. Prin slăbirea clerului şi intimidarea sa, autorităţile de la Budapesta au sperat să atingă mai uşor scopurile de slăbire a conştiinţei naţionale româneşti. Episcopul Nicolae Popoviciu, de pildă, relatează împrejurarea în care biserica ortodoxă şi slujitorii acestor altare au fost siliţi să-şi părăsească posturile, iar cei rămași au fost umiliți și siliți la Cluj să asiste la intrarea armatei lui Horthy. Mai mult de jumătate dintre preoţii din teritoriile cedate s-au refugiat. Din cei 87 de preoţi din Bihor doar 41 au rămas încă o vreme la post[7]. În 190 de biserici ortodoxe slujbele erau obligate a se ține în limba maghiară!

Cu un deficit de 288.000 de persoane[8] adică 23% din totalul existent la 31 iulie 1940, numai 4 luni şi 17 zile de ocupaţie maghiară, au fost înregistraţi 456.414 de locuitori de naţionalitate maghiară adică 205%, spor absolut, în plus 231.714 de persoane, adică 106% faţă de anul 1930.[9] În spaţiu ocupat au prevăzut planuri de colonizări maghiare de mare amploare începând din zona secuimii spre vest, apoi de strămutare a maghiarilor rămaşi în România, de maghiari din Ungaria Trianonică colonizaţi în Transilvania, care să devină un teritoriu exclusiv maghiar în perspectivă.

„Ungaria de când trăieşte în bazinul Carpaţilor, a năzuit ca acest spaţiu vital să-l umple cu unguri. Acest lucru nu a reuşit pe deplin, deoarece în acest spaţiu al Europei, ungurii au fost siliţi să se bată cu toate puterile năvălitoare şi în timp ce naţiunea militară ungară a sângerat, locul ei a fost ocupat de popoare iobage prolifice şi lipsite de pretenţiuni, care s-au infiltrat în aceste regiuni ungureşti. Războaiele şi situaţia internă vitregă, a făcut ca o parte însemnată de unguri să caute o aşezare dincolo de Carpaţi. Ungurimea n-a avut niciodată aspiraţiuni peste Carpaţi. În schimb statul maghiar şi-a revendicat şi îşi revendică dreptul său asupra întregului Bazin Carpatic. Acest teritoriu milenar îl vom putea apăra şi păstra, numai colonizând în bazinul carpatic pe toţi ungurii împrăştiaţi în întreaga lume.

Colonizarea ungurilor urma să se facă în Ardealul întreg, care să revină Ungariei, iar românii să fie colonizaţi în teritoriile de est, ocupate recent de către România”,[10] afirmații ce aprțin lui Miko Imre, rostite în conferința de la Cluj, din 1 decembrie 1941, cu titlul „Recolonizarea în patrie a ungurilor de dincolo de Carpaţi”. În anul 1941, spre exemplu, şcolile româneşti nu s-au mai deschis. În şcolile primare se preda numai în limba maghiară, iar copiii erau învăţaţi (obligaţi) să-şi aleagă una din religiile romano-catolică, reformată sau aşa-zisa ortodoxă-maghiară”[11].

Cum a lucrat comisia mixtă româno-maghiaro-germană-italiană se poate citi din raportul intocmit de către Cpt. Valerian Popescu, din partea română. Și exemplele pot continua. Dar pentru imparțialitate lăsăm ca cititorul să-și facă propria imagine.Cazurile grave de „bătăi, loviri cu patul puștii, confiscări de bani” nu mai prezentau interes pentru Comisie, atât de multe erau. Comisia cerea cazuri de „schingiuiri”, ori acestea se produceau, apoi erau semnalate și nu puteau fi flagrante. Redăm un fragment dintr-un facsimil semnat de către Comisia Mixtă de cercetare a abuzurilor.

 

[1] 2. Teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat de trupele române în decurs de 13 zile și remis în bună ordine acesteia.

[2] Apus Constantin Moșincat, Pași pe caldarâm…

[3] A.M.R., fond 5417, dos. 914, p. 169-174

[4] A.M.R., fond 5417, dos. 921, f. 3-26

[5] Conform adnotării olografe de pe manşeta documentului, cei doi coproprietari au cumpărat terenul de la contele Stubenberg. Pentru detalii vezi: Augustin Ţărău, Schimbările intervenite în economia rurală a judeţelor nord-vestului României în urma dictatul de la Viena, în Pietre de hotar, vol.7, Oradea, p.93.

[6] AN-DJ Bihor, fond Inspectoratul Agricol al jud. Bihor-Maghiar, dosar nr. 117/1942, Secţiunile: 2, 5, 11 şi 16

[7] Ibidem, p.141. Despre modul cum s-au manifestat în retragere, în 1944, la Oradea, vezi: Ioan Lăcătuş, Un memoriu al episcopului Ioan Suciu adresat prefectului judeţului Bihor referitor la manifestările antiromâneşti care au avut loc la Oradea, în 10 mai 1946, în Constantin Moşincat, Ofiţerul, istoricul şi Omul, Ed. Tipo MC, Oradea, 2013, p. 244-259

[8] Vasile T. Ciubăncan, Populaţia României din provinciile Transilvania, Crişana şi Maramureş, în Cele Trei Crişuri, 1993, nr. V-VII (38-39), p. 2, 9. Idem pentru anul 1940.

[9] Idem, Despre situaţia populaţiei româneşti din Basarabia şi Bucovina răpită vezi: Vasile T. Ciubăncan, Populaţia Basarabiei, Bucovinei de Sus, Cadrilater, în Pierderi economice şi de populaţie – 28 iunie 1940 -vol. 1/3, p. 112, Cluj-Napoca, 2005

[10] Istoria României – Transilvania, vol. II (1867-1947), p. 1346

[11] D.J.A.N.Bh., fond Prefectura Judeţului Bihor, Biroul Statistic Militar, doc. nr.1356/1941, f. 291.

ANEXA DOCUMENTE PDF

Dictatul de la Viena-Consecințe

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

ZIUA LIMBII ROMÂNE

 

*MULT E DULCE SI FRUMOASA LIMBA CE-O VORBIM*

Ing.Miorita Săteanu[1], Prof. Mirela Silaghi [2]

Activitatea festivă dedicată ZILEI NAȚIONALE A LIMBII ROMÂNE, care se sărbătoreşte incepând cu anul 2013, in data de 31 August, al fiecărui an, a avut loc la sediul Bibliotecii Virtuale ELIT, director Mirela Silaghi in parteneriat cu ing. Săteanu Miorita, coordonatorul proiectului *Cetățeni activi la puterea a treia*

Importanța evenimentul a fost subliniat si a scos in evidentă prin cuvîntul de deschidere a doamnei ing. Miorita Săteanu, faptul că LIMBA ROMÂNĂ este printre limbile cele mai muzicale, curate, bogată in expresii si metafore. Este limba in care se pot exprima cu uşurinţă cele mai intime sentimente si trăiri, cele mai reuşite comparaţii, cele mai frumoase declaraţii de iubire.

Iubim  Limba Română deoarece limba română reprezintă fundamentul identității naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți puternice și unite. Cu acestă ocazie se intoneaza Imnul Naţional si se arborează Drapelul României

Discursurile prin care s-au prezentat puternice sentimente de apreciere si devotament pentru cuvintele vocabularului Limbii Române au fost susținute de către director Biblioteca virtuală ELIT ,prof. Mirela Silaghi, prof. Loredana Gabor din partea C.N. Onisifor Ghibu si prof. Ica Octavia Vesa-membrî in proiectul *Cetățeni activi la puterea a treia*

Felicitările transmise vorbitorilor unei limbi gramaticale cu expresii abundente pentru descrierea frumuseților naturale ,a minuăţiilor naturii, al piesajelor inconjurătoare,  al câmpului plin de roadele bogate, au fost teme abordate de către vorbitori.

Se poate afirma cu discernământ că: în cuvinte româneşti, vorbeşti despre frumuseţea omului ca infăţişare, ca dăruire, cu talentele cu care este înzestrat ,ca artist sau ca profesionist într-o meserie din dmeniul stiinţifico- ethnic.

Rugăciunile impresionante, dorinţele, mulţumirile îndreptate spre Cerul Dumnezeiesc  al Creatorului suprem,  sunt cele mai frumoase cuvinte de evlavie al vocabularului limbii noastre.

Momentul festiv – artistic, a fost deschis prin recitări de poezii patriotice, din literatura națională, de căre poeții Ioana Precup, prof. Florica Mera, prof. Aurel Horgos, Hetes Pascu, prof. Rodica Denut, prof. Florica Mera, Aneta Cozma, prof. Ica Octavia Vesa

Revelația activității a fost oferită de tinerele eleve Balaj Marina și Costin Patricia –de la C. N. Onisifor Ghibu susținute de către Balaj Ionut de la C.N Partenie Cozma- eleve talentate, inzestrata cu creativitatea formării versurilor, al rimelor si mai ales al posibilității și ușurinței exprimării trăirilor si al sentimentelor pentru a sublinia tema poeziei.

După intonarea Imnului Național evenimentul festiv a continuat printr-un recital de melodii patriotice si din folclorul național din toate zonele tării, in dialectele specifice ,iar interpreții  prof. Marie Matei, si elevele Lorena Ghib si Denisa Ghib, au purtat minunatele costume nationale zonale.

În incheierea evenimentului s-a Interpretat cântecului  seminficativ al evenimentului, „MULT E DULCE SI FRUMOASA LIMBA CE-O VORBIM”- intonat de către toti participantii prezenti si acompaniaţi la acordeon de  prof. de  muzica Fluietas Ioan, coordonatorul Corului „General Traian Mosoiu” cu felicitările exprimate de domnul col.r. Bucur Dumitru

Aprecierea domnului prof univ. dr. Vasila Marcu pentru activitatea desăşurată a constituit un  omagiu important prin care s-a  evocat bogaţia vocabularului limbii române, pentru a se exprima toare gândurile, sentimentele, observaţiile stiintifice si harul de a scrie versuri si de  a aduce elogii  celor care au făcut posibilă si acelora  care au ridicat la rang de Sărbătoare Naţională ZIUA LIMBI ROMÂNE

 

Cugetare

Frumuseţea feerică şi mirosul îmbătător al florilor, cu coloritul lor specific, pot fi lăudate şi admirate cu cuvinte deosebit de gingaşe, ale vocabularului limbii române.

Răsăritul şi apusul soarelui care defineşte ziua de muncă, uneori cu trudă, alteori cu bucuria câştigului necesar pentru bunăstarea familie, familie care aşteaptă fericirea dată de părinţi – copiilor si nepoţilor, părinţii, dăruind intreaga lor dragoste urmaşilor lor prin cuvinte de alint , de mângăiere si de  admiraţie

Tot graiul românesc il vorbeau părinţii si strămoşii noştri, poate in dialectele oltenesţi, moldoveneşti sau ardeleneşti care in memoria noastră au rămas ca un cântec de leagăn.

Rugăciunile impresionante, dorinţele, mulţumirile îndreptate spre Cerul Dumnezeiesc  al Creatorului suprem,  sunt cele mai frumoase cuvinte de evlavie al vocabularului limbii noastre.

Prin multitudinea cuvintelor din vocabularul Limbii Române se pot exprima toate sentimentele, toate dorinţele toate visele

Dragostea pe care o purtăm in suflet pentru fiinţa iubită – femeie sau bărbat – se spun cu cuvinte şoptite, melodioase, care să se reverse ca un Vulcan din inimă, pentru altă inimă, inimă în  care s-a cuibărit tandreţea, iubirea sufletească

Mamei ii mulţumim si alegem cuvinte care să exprime respect pentru grija pe care ne-o poartă, gândurile si rugăciunile pe care le spune pentru reuşita noastră in viaţă, pentru dragostea cu care inconjoară  copii si nepoţii noştrii

Ce le spunem copiilor noştrii?

Le spunem cuvinte de invăţătura pentru a ştii că cei 7 ani de acasă sunt cele mai valoroase si utile invăţăminte in viaţă si această invăţătura, concură la conduita moral civică a fiecarui om in comunitatea şi societatea in care trăieşte.

ÎI invăţăm să se roage si să mulţumească Bunului Dumnezeu că au părinţi, că sunt sănătoşi si că sunt iubiţi de toţi cei dragi ai lor.

Iubim cuvintele din vocabularul Limbii Romane.

Dar îi urâm pe cei care-l pocesc cu tot felul de expresii murdare, de injurii . minciuni si blesteme, cuvinte triviale aruncate in moment de nervozitate , intâmplător sau cu intenţie, pentru a jigni, pentru a agresa si a discredita o altă persoană

Ne desgustă jargoanele imprumutate din vocabularul de mahala, folosite in conversaţiile tinerilor şi utilizarea in exces – ca să fim occidentali a cuvintelor imprumutate din alte limbii. Dar Alexei Mateevici, în minunata poezia „Limba noastra”, scria despre ea “că-i o comoară”.

Pentru a conştientiza comorile exprimate prin limba româna s-au organizat în colaborare cu Directia de Asistenţă Socială Oradea, activităţi dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a Limbii Române in Centrele Sociale Multifunctionale pentru Persoane Vârstnice din zona IOSIA în ziua de 28 August 2019 si zona ROGERIUS în ziua de 3 Septembrie 2019.

Festivitatea a fost deschisă de ARINA MOS dirctor executiv la Directia de Asistenţă Sociala Oradea care a adresat un cuvânt de salut participanţilor si mulţumiri organizatorilor pentru iniţiativa desfăşurării activităţii.

Prin proiectul “Cetăteni activi la puterea a treia”, persoanelor vârstnice participante au sărbătorit Ziua Naţională a Limbii Ronâne, eveniment iniţiat si prezentat de coordonatoarea de proiect ing. SĂTEANU MIORIŢA.

A urmat un colaj de cântece patriotice si populare suţinut  cu mult succes de elevele  Lorena şi Denisa Ghib, eleva Bakro Natalia si de interpretul Adrian Bojan, prezentând fiecare şi portul  popular al zonei pe care o reprezintă.

Din volumul personal de poezii au recitat versuri dedicate “cuvântului“ din vocabularul Limbii Române poeţii Ioana Precup, Maria Elvira Vancea, Nona Heredeanu Tudor, Ileana Bodi, Leontina Costrut , Hetes Pascu, Horgos Aurel – membrii al Cenaclului Literar Barbu Stefănescu Delevrancea.

Prezentarea si descrierea ideilor lansate in volumul de versuri al poetei Mihaela Maria Dindelegan a revenit ing. Săteanu Miorita. In completare Leontina Costrut a citit poezii din volumul lansat “Împărăţia cuvintelor”

Etapele de transformare si de definire a graiului românesc au fost prezentate de prof. Iliescu Doina.

În incheierea evenimentului s-a Interpretat cântecului seminficativ al evenimentului, „MULT  E  DULCE SI FRUMOASA LIMBA CE-O VORBIM”- intonat de către toti participantii prezenti si acompaniaţi la acordeon de prof. de  muzica FLUIETAS IOAN coordonatorului Corului „General Traian Mosoiu”.

Prin activitatea desăşurată s- a evocat împortanţa si bogaţia vocabularului limbii române pentru a se exprima toare gândurile, sentimentele, observaţiile stiintifice si harul de a scrie versuri si de  a aduce elogii  celor care au făcut posibilă si acelora  care au ridicat la rang de Sărbătoare Naţională  ZIUA LIMBI ROMÂNE

1 SEPTEMBRIE 2019

 

[1] Coordonator proeict Cetatean de onoare al Municipiului Oradea asistent coordonator

[2] Director Biblioteca Virtuala ELIT

Buchetul Recunoștinței Cavalerilor de Clio

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

DIKTATUL DE LA VIENA

Din corespondența diplomatică franceză cu privire la

situația din România în ajunul dictatului de la Viena

 (iunie-august 1940)

Prof. univ. Dr. Antonio FAUR*

 Odată cu instaurarea unui regim de tip dictatorial, după 1938, sub Carol al II-lea, s-a produs o încercare de apropiere de Germania, în speranța că România va evita punerea sa în situația de a suferi pierderi teritoriale, ceea ce s-a dovedit, destul de repede, o iluzie. Înfrângerea catastrofală a Franței a declanșat o succesiune de evenimente cu consecințe externe imediate pentru România. Pentru a înțelege cât mai corect conținutul documentelor diplomatice pe care le vom analiza în cele ce urmează, se cuvine schițarea contextului istoric al momentului respectiv.

România a susținut, în toată perioada interbelică, cu fermitate, politica de dezarmare și securitate europeană, poziționându-se, în mod constant, alături de fosta sa aliată, Franța. Aceasta a fost nu numai un model politic și cultural, dar și, totodată, principalul aliat și apărător al României și al status-quo-lui european, după tratatele de pace de la Paris-Versailles, din 1919-1920. Situația politică internațională europeană s-a modificat, însă, radical după ascensiunea naziștilor la putere în Germania, în ianuarie 1933. A doua jumătate a anilor ’30 a fost martora  agresiunilor teritoriale hitleriste în Europa, față de care marile puteri europene au manifestat o condamnabilă politică de toleranță și de conciliatorism, care n-a facut altceva decât să amplifice agresivitatea Germaniei naziste.

Într-o campanie de o lună și jumătate, din mai până în iunie, Wehrmacht-ul a reușit să învingă armatele Belgiei, Olandei și Franței să-i alunge pe aliații englezi de pe continent. Franța capitula la 22 iunie 1940, provocând un șoc uriaș, la nivelul opiniei publice europene. Doar Marea Britanie a continuat lupta împotriva Germaniei, refuzând orice propunere de pace făcută de Hitler. Bineînțeles, nimeni nu s-a așteptat la un asemenea deznodământ fulgerător al conflictului de pe frontul de vest, mai ales că armata terestră franceză era considerată cea mai puternică de pe continent.

Pentru Regele Carol al II-lea, și mai ales pentru opinia publică românească, această victorie neașteptată a Germaniei a constituit un adevărat șoc „seismic”, care a afectat profund fundația construcției naționale de la 1918. Toată politica externă a țării de până atunci se sprijinise pe alianța cu Franța, care, împreună cu Marea Britanie, acceptase, în aprilie 1939, să ofere garanții de securitate României, față de eventualitatea unei invazii germane. Diplomatul român Alexandru Cretzianu, secretar de stat la Ministerul de Externe, într-o lucrare memorialistică, a descris în termeni foarte exacți receptarea acestei lovituri în țară: „Cititorul trebuie să-și dea seama că în România, ca în multe alte ţări din Europa, invincibilitatea armatei franceze a fost multă vreme o dogmă, o axiomă, un dat fundamental în orice discuţie politică. Până şi puţinii germanofili din mijlocul nostru nu şi-au imaginat, probabil, niciodată că forţele lui Gamelin vor fi zdrobite şi puse pe fugă de către Wehrmacht, în numai câteva zile de luptă. Nu voi încerca să descriu aici dimensiunile influenţei înspăimântătoare pe care a avut-o asupra noastră prăbuşirea Franţei. Este de ajuns să spun că regele, primul-ministru și șefii militari păreau să-și piardă dintr-o dată cele mai scumpe iluzii și, totodată, luciditatea rațiunii” [1]. Într-adevăr, pentru Carol al II-lea și primul său ministru, Gheorghe Tătărăscu, aceasta a însemnat începutul sfârșitului.

Aproape concomitent, guvernul de la Budapesta a apelat la presa maghiară, pentru a-și face cunoscute obiectivele. În 21 iunie, cu o zi înaintea de capitularea oficială a Franței, ambasadorul acesteia la București, diplomatul de carieră Adrien Thierry, informa – printr-o telegramă – Parisul cu privire la replica presei din România față de discursul din Parlamentul Ungariei, din data de 17 iunie, plin de amenințări la adresa României, al prim-ministrului ungar, contele Teleki. Se menționa și informația conform căreia, în zilele imediat următoare capitulării Franței, România va fi supusă unor cereri teritoriale din partea vecinilor săi, datorate ordinii europene care urma a fi instaurată de noile puteri totalitare și URSS.

„Ce pendant, la feuille gouvernamentale Magyar Orszag écrit, dans son numeró du 25 juin au soir, que le trois grandes Puissances, […] pourraient bien se mettre prochainement, d’accord sur le nouvel ordre  de l’ Europe sud-orientale. La même opinion se trouve exprimée dans plusieurs (papiers) de la presse d’extrême droit. On note, enfin, que la Bulgarie, autant que la Hongrie, réclame la révision des traités, que la Jugoslavie elle- même reconnait que des sacrifices sont nécessaire pour assurer la maitein de la paiz, et qu’en fin, la Roumanie a déjà rénoué sa politique intérieure, en adaptant la forme d’ un regime totalitaire”[2].

Concomitent cu ultimatum-ul sovietic din 26 iunie 1940 s-au declanșat presiuni diplomatice și din partea ungară, pentru deschiderea discuțiilor privind retrocedarea Transilvaniei sau a unei părți din aceasta. Atragem atenția asupra legăturii directe dintre evenimente, și anume faptul că acceptarea, sub amenințarea declanșării războiului în caz de refuz, a ultimatum-ului sovietic, a constituit o mare încurajare pentru atitudinea din ce în ce mai agresivă, pe plan diplomatic, a Ungariei, care nu vroia să rateze ocazia oferită de înfrângerea Franței, de a-și concretiza la maximum revendicările teritoriale.

România se afla, în acel moment, într-o stare de totală izolare diplomatică, cu raporturi reci, până la ostilitate, cu noii stăpâni ai Europei, în timp ce Germania era la apogeul puterii sale politice și militare în vara anului 1940. În acest context internațional, diplomații francezi au transmis Parisului informații interesante privitoare la evoluția „chestiunii transilvane”, adică a raporturilor româno-ungare în lunile iunie-august 1940.

Telegramele diplomaților aflați în România sau în alte misiuni, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, constituie – alături de alte documente, presă, memorii sau jurnale –  surse istorice de primă importanță pentru cunoașterea cât mai nuanțată și corectă a realităților politice din locul unde-și desfășurau misiunea.

A fost și cazul diplomaților francezi aflați în misiune – în România și în țări vecine ei: ca Ungaria, Turcia, Iugoslavia sau Bulgaria -, în vara anului 1940, care au trimis centralei telegrame cu privire la reacțiile românești față de revendicările ungare asupra Transilvaniei, la reacțiile maghiare sau la demersurile diplomatice ale României, încheiate cu cedarea Transilvaniei de nord, Ungariei horthyste.

Diplomații francezi – din țările care erau în raporturi de ostilitate ori apropiate de România, în general din țările vecine – s-au informat și unii pe alții, concomitent cu informarea Parisului, conștienți de faptul că toate informațiile deținute erau valoroase în activitatea de informare a Parisului cât mai cuprinzător.

Telegramele diplomatice evidențiază acțiunea concertată ungaro-sovietică în vederea obținerea satisfacerii pretențiilor teritoriale. Thierry exprima o poziție critică și ironică vis-a-vis de celebrul, în epocă, pamfletar Pamfil Șeicaru, datorită versatilității acestuia, în sensul „afișării”, prin afirmațiile făcute într-un articol, de partea învingătorilor momentului – uitând de prietenia cu Franța –, în timp ce ziarul oficial al guvernului, România, vroia să considere, că nu este posibil ca Hitler să supună aceluiași tratament tratatul de la Trianon, ca și pe cel de la Versailles. Se afirma că Tratatul de la Trianon ar fi „just și echitabil”, ceea ce permitea deducția că nu același lucru s-ar putea spune despre Tratatul de la Versailles, semnat de Germania în 1919:

„Tandis que M. Pamfil Șeicaro s’affiche de plus en plus comme le fidèle et devoue serviteur de l’Axe, „Romania” proclame que le Chancellier  Hitler est „trop réaliste” pour faire subir au Traité de Trianon, essentiellemente juste et equitable, le même sort qu’ au traité de Versailles”[3].

Analiza presei maghiare punea în evidență strânsa corelație dintre soarta României și cea a Franței. Desigur, la comanda politică, presa maghiară aducea în atenția publică problema transilvană, cu o zi înainte de semnarea oficială a armistițiului (22 iunie) pregătind terenul pentru ceea ce avea să urmeze. Era făcută comparația între atitudinea Ungariei, rămasă tot timpul loială Axei, cu cea a României, văzută ca ostilă, și datorită acceptării, în aprilie 1939, a garanțiilor inamicilor Axei, Anglia și Franța. Se afirma că revendicările maghiare amânate, se înțelege de către Germania, după semnarea armistițiului cu Franța, trebuie reglementate, printr-o cât mai rapidă intervenție germană:

„Divers journaux hongroise expriment l’avis que le règlement des questions en suspense dans les Balkans pourrait bien suivre de près la conclusion de conventions d’armistice. Ce serait naturellement le moment de tenir compte de revendications hongroises pour lesquelles l’Allemagne  et l’Italie ont toujours témoigné beaucoup de compréhension. La Hongrie restant constamment fidèle a l’Axe, alors que la Roumanie acceptait la (garantie) franco-angalise”[4].

Ungaria aștepta acum răsplătirea atitudinii sale amicale față de Germania, prin intervenția diplomatică a acesteia, pentru a forța România să accepte cedări teritoriale. Este vorba aici de așa-numita „politica de compensație” pe care Ungaria a practicat-o insistent și Germania a fost, în cele din urmă, de acord cu ea. Mesajul era că Germania și Italia erau obligate, de vechea atitudine loială a Ungariei de a o susține în disputa teritorială cu România. Aceasta, aflată în tabăra învingătorilor la sfârșitul primului război mondial, nu putea avea altă opțiune, în politica sa externă, decât situarea clară pe poziția de aliat al Franței și al Angliei. În același timp Ungaria revizionistă, printr-o abilă diplomație, în toată perioada interbelică, a cultivat prietenia cu Italia fascistă, reușind să-și câștige simpatia și sprijinul ei.

Un al doilea element determinant în atitudinea revizionistă a Ungariei a fost succesul ultimatum-ului sovietic, din 26 iunie 1940. Din acest moment orice tergiversare a chestiunii transilvane a fost resimțită de guvernul ungar ca o piedică în calea unor aspirații considerate firești. Știind că va fi susținută de puterile Axei, Ungaria s-a angajat să acționeze numai în acord cu acestea pentru atingerea obiectivelor sale, pentru care trebuiau folosite toate mijloacele, inclusiv amenințarea cu războiul pe care Germania dorea să-l evite, pentru că i-ar fi stricat planurile expansioniste de viitor, adică atacul împotriva Ununii Sovietice.

Guerlet, ministrul Franței la Budapesta, observa – într-o telegramă din 1 iulie – că, în același timp cu pozițiile exprimate în presă, Ungaria făcea presiuni asupra Germaniei, trecând la concentrarea trupelor pe frontiera cu România:

„Néanmoins de nouveaux appels de reservistes ont lieu sur une grande echelle ce matin est il vraisembable que l’on a maintenant convoqué tous les effectifs susceptibles d’être équipés”[5].

Regele Carol al II-lea, care avea în mâna sa aproape toată puterea în stat, după schimbările din 1938, pentru a demonstra noua orientare favorabilă Axei în politica externă a țării, a numit, după demisia lui Tătărescu, în data de 4 iulie, un guvern condus de filogermanul Ion Gigurtu, având la ministerul de externe pe Mihail Manoilescu, la rândul său bine văzut în Italia. Efectul a fost o detensionare momentană a tensiunilor în raporturile României cu Ungaria și Axa, și blocarea unui posibil atac militar al Ungariei. Aceste concesii erau însă tardive și, deci, inutile, nemaiputând schimba percepția Germaniei sau Italiei, față de România. Conținutul telegramelor diplomaților francezi arată un crescendo al tensiunilor în raporturile ungaro-române, care a culminat cu revendicările teritoriale majore,  la sfârșitul lunii august.

Prima concesie a guvernului Tătărăscu, din data de 2 iulie – pe care Manoilescu, a considerat-o o eroare diplomatică – față de aceste pretenții, a guvernului Tătărăscu, a fost acceptarea purtării de tratative cu Ungaria pe chestiunea Transilvaniei, în condițiile unei totale izolări diplomatice internaționale. După cum au decurs lucrurile, retrospectiv putem spune că la aceste concesii ar fi ajuns oricum și guvernul Gigurtu (instalat la putere în 4 iulie), în acel context internațional aflat sub control nazist.

În lunile iulie și august, Hitler își concentrase atenția și eforturile în „Bătălia Angliei”, iar acum se vedea pus în situația nedorită de a accepta poziția unui moderator, dar cu condiția ca și România să accepte negocieri cu ungurii și bulgarii. La 9 iulie, ministrul Franței la Ankara, informa: „[…] que la Gouvernement allemand aurait mis comme condition à l’action modératrice par lui à Sofia et à Budapest que la Roumanie de son coté se préterait a des négociations pendantes entre elles et ses voisins”[6].

Poziția Germaniei și a Italiei  era consemnată de ministrul român de la Roma, Raoul Bossy, căruia Ciano îi declarase că „…Germania și Italia au luat la Munchen o hotărâre de principiu, asigurându-l pe Bossy că ungurii nu vor mișca, deoarece le-a spus răspicat că Hitler nu vrea război în Balcani”[7].

Un nou război pe continent, care ar fi pus în pericol interesele Germaniei în sud-estul acestuia, prin posibilitatea intervenției sovietice în conflictul româno-ungar, ar fi creat posibilitatea ocupării întregii Moldove de către Uniunea Sovietică și ar fi pus în pericol iminent importantele câmpuri petrolifere din România, absolut necesare mașinii de război germane. Fuhrerul nu s-a lăsat impresionat de presiunile ungare făcute de prim-ministrul și ministrul de externe al acestei țări, cu prilejul vizitei din 10 iulie, de la Berlin. În schimb, le-a promis interlocutorilor săi că-i va presa pe români pentru „…a se ajunge la o soluție pașnică”[8].  Cu alte cuvinte, li s-a promis o intervenție pe lângă guvernul român, în schimbul renunțării la amenințări. Încercarea de moderare germană era sesizată și de ministrul Thierry de la București, care nota, într-o telegramă din 11 iulie, că și ministrul român de externe Manoilescu i-ar fi declarat că se gândea la schimbul de populație, în urma cedării unui teritoriu din vestul României, mai exact Câmpia de vest:

„Il est à présumer que les dirigeants germano-italiens s'(efforcent) de modérer les prétentions de leur Allieé et de trouver une solution de compromis. De son coté, le gouvernement roumain, d’après ce que M. Manoilesco m’a declaré hier, voudrait s’entenir à un échange de populations; mais il semble, selon les derniers renseignements qui me (sont) parvenues, qu’il envisagerait, s’il y était contraint, de céder pacifiquement à la Hongrie la fraction occidentales de la Transylvanie dont les villes sont hongroises (1 gr. faux) frontières. Il s’agirait d’une bande  d’une soixantane de kilomètres séparant la frontiere actuelle de la frontiere strategique”[9].

În 18 iulie, în corespondența diplomatică reiese, ca urmare a tergiversării discuțiilor româno-ungare, ideea că numai marile puteri vor putea rezolva această chestiune, prin impunerea unei soluții, la care s-a și ajuns de fapt în 30 august, la Viena: „D’autre parte, tout en ayant montré à Munich beaucoup de comprehension pour la revendication magyare les dirigeants hitlériens semblent vouloir ménager egalement Roumanie et je tiens de bonne source qu’ils se sont contentés jusqu’a present de (donner) aux (deux) gouvernement intereseés, le conseil de s’entendre au sujet (de la) question Transylvaine; un acord amiable paraissant irrealisable dans les conditions actuelles, toute porte à croire que ceux-ci seront bien obligés d’attendre qu’un solution leur soit imposée par les puissances de l’Axe. Malgré l’optimisme de commande dont on fait preuve dans les milieux (officiels) de Budapest, beaucoup de Hongrois ne peuvent guère dissimuler leur deception”[10].

După vizita oficială a primului-minstru și ministrului de externe a Ungariei la Hitler, diplomații au observat instalarea unei anumite stări de dezamăgire în cercurile conducătoare ungare, care și-ar fi dorit intervenția imediată a lui Hitler în favoarea revenidicărilor proprii, ceea ce nu se întâmplase. Hitler nu dorea să repete greșeala primului arbitraj/dictat de la Viena, din noiembrie 1938, care a nemulțumit ambele părți (ungară și slovacă). În cursul unei întrevederi din 22 iulie 1940, ministrul de externe ungur Csaky a încercat să-l impresioneze pe ministrul francez de la Budapesta, lăsând să se înțeleagă că ungurii vor trebui să conteze doar pe ei în diferendul cu românii, ceea ce a fost considerat mai mult un act de bravadă: „Au cours de l’entretien que j’ai eu avec lui ce matin, la Comte Csaky a paru mettre en doute la possibilité d’une solution pacifique du probleme transylvanien. Les „Roumains, m-a-t-il dit en substance, ne veulent pas se prête à des negociations (et ils) ont été jusqu’à desavouer le Gouvernement yougoslave qui nous avait obligeamment prêté ses (bons offices). […]. (Comme je) lui demandais s’il (1 groupe faux) (l’assentiment) des gouvernements allemand et italien de proceder à un arbitrage sembable à celui qui a tracé après Munich la nouvelle frontière hungaro-slovaque”, il m’a repondu, lors (de ses) récents entrevues avec M. Hitler celui-ci avait fait comprendre qu’il ne se souciat pas de prendre la responsabilité d’un reglement qui, comme en 1938, pourrait mécontenter (les) deu parties”. „Je crains donc que nous en soyons réduits à ne compter que nous mêmes a conclu le comte Csáky, en me laissant entendre que la Hongrie pourrait bien être autorisée à se servir de l’armée de 750.000 hommes (sic) qu’elle (avait) mise sur (pied) […]. Deux preocupations semblent pourtant contribuer à retenir le gouvernement hongrois dans cette voie: la recherche d’un motif (qui) permettrait de rejeter la responsabilité de la guerre (sur la) Roumanie et la crainte que la Russie des Soviets ne profite (de l’)occasion pour occuper toute la Moldavie jusqu’a Carpathes.

En fin il n’est pas exclu que mon interlocuteur cédant à un sentiment d’amour propre ait eprouvé le besoin de paraître (plus) belliqueux (qu’il ne) l’est en realité” [11].

Vara anului 1940 (lunile iulie și august) a fost pentru Hitler o perioadă de nehotărâre, în sensul că nici el nu se așteptase la o repetare a campaniei din Polonia, o victorie atât de rapidă contra Franței. Iulie a fost luna supremației germane asupra Europei, a celebrării victoriei fulgerătoare împotriva inamicului istoric. Mai rămânea, însă, un singur adversar, dar unul redutabil, peste Canalul Mânecii, care se încăpățâna să reziste agresiunii germane. Astfel, Hitler trebuia, în cele din urmă, să ia o decizie: dacă să încheie mai întâi conflictul cu Anglia, ca numai după aceea să se întoarcă împotriva Uniunii Sovietice, sau să atace Uniunea Sovietică, chiar dacă nu câștigase încă războiul în vest, și să accepte ceea ce dorea să evite, războiul pe două fronturi. A crezut în această strategie și pentru că a considerat că Anglia nu mai reprezenta un pericol.

În opinia istoricului William T. Shirer  Hitler era „…oscilant (subl. ns.-A.F.), neavând o idee clară despre modul cum urma să se desfășoare războiul pe care-l declanșase”[12].

În această conjunctură, a avut loc vizita din 26 iulie a prim-ministrului Gigurtu și a ministrului Manoilescu, la Hitler, lângă Salzburg și la Roma, pentru a avea convorbiri cu cei doi lideri fasciști, la fel cum făcuseră, în urmă cu două săptămâni, omologii lor maghiari. În urma discuțiilor purtate la Salzburg, ministrul român de externe și-a format convingerea că, cedarea unei teritoriu va fi, în mod obligatoriu însoțită de schimbul de populație, așa cum pledase în fața lui unui Hitler, care-i păruse înțelegător lui Manoilescu. Aceasta era și părerea diplomaților francezi în acel moment. Hitler urmărea evitarea situației din 1938, a primului arbitraj/diktat de la Viena (care nemulțumise atât Ungaria cât și Slovacia), prin care acestea au fost „condamnate fără a fi fost măcar ascultate înainte”, după cum scria Thierry într-o telegramă din 23 iulie: „Quel que soit le verdict que l’on apprete à prononcer à Berlin en ce qui concerne le sort de cette province il est vraisembable que l’on n’a pas voulu en Allemagne que les Roumains puissent affirmer: eux aussi, „qu’ils avait été condamnés sans avoir été entendus!”. De son côté, le Gouvernement royal espère puovoir sauve ainsi un partie de régions convoitées par la Hongrie”[13].

Nu numai aceasta era rațiunea pentru care se dorea o rezolvare rapidă și pașnică. Războiul cu Marea Britanie a devenit, în a doua parte a lunii august, principalul obiectiv al Germaniei naziste și nimic nu trebuia să mai încurce masiva ofensivă aeriană germană asupra Angliei. Orice complicații nedorite în sud-estul Europei, un conflict româno-ungaro-sovietic, ar fi afectat serios planurile de lungă durată ale Germaniei naziste, astfel că ministrul Franței la Budapesta, Guerlet, înțelegea și explica foarte bine faptul că Germania era profund preocupată de războiul cu Anglia: „J’ai lieu de penser que le gouvernement allemand, inquiet de l’attitude de l’URSS et de la tension des rapports hungaro-roumain, a jugé en effet plus prudent de hâter ce règlement à la veille de l’ offensive contre la Grande-Bretagne”[14].

Două zile mai târziu Thierry, de la București, folosea într-o telegramă termenul diktat față de o posibilă atitudine a lui Hitler în problema transilvană: „Le fait que le chancellier Hitler ait recu les (délégues) roumaine d’une manière qui semble, à premier vue, amicale laisse espérer (à l’) opinion roumaine que M. Gigurtu et Manoilesco n’ont pas été mis en presence d’un „diktat” imposent à la Roumanie de sacrifices teritoriaux immediate”[15].

Din documentele cercetate de noi rezultă atitudinea cât mai neimplicată posibil a Germaniei, în lunile iulie și până spre sfârșitul lunii august, și de dorința de a fi rezolvată pașnic chestiunea Transilvaniei. Dintr-o altă telegramă, din 30 iulie, pot fi cunoscute motivațiile dorinței de a fi rezolvat pașnic diferendul: războiul aerian urmat de o eventuală ocupare a Angliei, și evitarea declanșării concomitente a unui conflict în estul Europei, între Ungaria și România. Presat de aceste considerente strategice, Hitler a hotărât o dată limită a discuțiilor bilaterale: 15 septembrie. Așa cum știm aceasta a fost devansată cu exact 15 zile, așa cum transmitea Thierry în telegrama sa nr. 1428: „En realité, d’après les informations que j’ai pu recueiller, il semblerait que le Chancellier Hitler ait enjoit aux dirigeants roumain d’entamer sans délai (des) pourparlers avec Budapest et Sofia afin qu’un reglement amiable des problèmes (territoriaux) puisse intervenir directement entre les (intéressés). Le Fuhrer aurait indiqué le 15 septembre comme date extrème pour la conclusion de l’accord. Si a ce (moment) Hongrois, Roumains et Bulgares (n’ont) pus s’entendre, l’Allemagne arbitrera le differend et fixera les frontières litigieuses”.

Formularea era foarte limpede și nu lăsa loc la interpretări. Diplomatul francez explica apoi cele două posibile motive pentru care Hitler a hotărât această dată limită: libertatea în războiul cu Anglia, sau mână de lucru pentru strângerea recoltei necesare pentru trecerea peste iarnă, iar noi am putea spune că ar putea fi amândouă: „Cette solution…indiquerait le desir de Reich de maintenir encore pendant 6 semains la paix, soit pour avoir les mains libres dans ses opérations contre l’Angleterre, soit plus simplement pour attendre la rentrée des recoltes qui assuereront en partie la subsistance du Reich pendant l’hiver prochain”[16].

Conform explicațiilor de cea mai recentă dată poate fi identificat motivul esențial al schimbării atitudinii Germaniei, dintr-una de neimplicare directă, într-una opusă, de decident în diferendul ungaro-român. Aceasta este decizia lui Hitler de a se înfrânge mai întâi Anglia, motiv pentru care trebuia să aibă spatele asigurat  în situația unui viitor război și, bineînțeles, petrolul românesc: „Și, totuși, la 27 august 1940, feldmareșalul a semnat o directivă în care a expus planul defintiv de debarcare a armatei germane în Marea Britanie, conform ordinelor lui Hitler. Ceea ce însemna că din acel moment Hitler s-a concentrat asupra operațiunii „Leul de mare”, având nevoie de liniște în Est și mult petrol din… România! Cu această misiune a fost trimis Ribbetropp și Ciano la Viena, în 28 august, pentru a soluționa diferendul româno-ungar, care-i amenința atât situația din răsăritul Europei cât și aprovizionarea cu petrol a armatei germane, care era în faza finală a invadării Angliei[17].

Iată, așadar, motivele pentru care Hitler și-a modificat poziția și a decis după 27 august să rezolve singur, într-o manieră dictatorială problema. Aceasta demonstrează, odată în plus, că soarta statelor mici, aflate la intersecția intereselor marilor puteri, este întotdeauna nesigură; atunci când se schimbă raporturile de putere dintre acestea, ele sunt sacrificate.

În asemenea context tot ceea ce se mai putea face era, în opinia conducătorilor politici de atunci, salvarea a ceea ce mai rămăsese din stat, în așteptarea unor vremuri mai favorabile refacerii sale. Guvernul român a trebuit, așadar,  să accepte situația dar a gândit o soluție prin care statul suveran să fie salvat, chiar cu prețul unor concesii teritoriale, pe care le dorea cât mai mici posibile, și numai cu acceptarea schimbului de populație între cele două țări. Orice altă variantă a fost exclusă la început, dar aceasta s-a dovedit a fi inacceptabilă pentru partea ungară, care vroia doar cedarea de teritorii, fără schimb de populație.

În mod firesc, mai ales după pierderea Basarabiei și a nordului Bucovinei, în condițiile pierderii acceptate a Cadrilaterului, Gigurtu și Manoilescu se temeau de opinia publică internă, care ar fi condamnat vehement o nouă cedare. Optând pentru schimbul de populație, guvernul a nelinștit și mai mult populația românească a Transilvaniei și nu numai, care nu  vroia să renunțe la locurile de naștere în favoare omogenizării teritoriilor naționale. Thierry a observat că: „Mais en adoptant cette attitude le Gouvernement centrale heurte le sentiment public des masses rurales de Transylvanie où Roumains, Hongrois et Allemands…”[18].

Au urmat negocierile de la Turnu-Severin, eșuate tocmai din cauza diferențelor de concepție a părților aflate în tratative, care nici nu-și puneau mari speranțe în acestea, fapt remarcat de Guerlet, care transmitea că, după „mediile competente” de la Budapesta, negocierile: „[…] seront longues et difficiles beaucoup pensent  même qu elles ont peu de chances  d’ aboutir et que les deux gouvernements seront obligees finalement de s’en remettre à l’arbitrage de Berlin”[19].

Pe lângă poziția strategică a României, cu munții Carpați ca o fortăreață naturală, bogățiile sale, petrolul în primul rând, au fost considerate de Reich ca vitale, fapt exprimat din nou printr-o telegramă înaintea pronunțării ultimatum-ului din 26 iunie. Astfel, Ribbentrop, într-o telegramă către ambasadorul german la Moscova îi cerea acestuia, cu o zi înainte de ultimatumul sovietic, ca să-i transmită comisarului pentru afaceri externe a URSS, Molotov, acest fapt, cu intenția ca nu cumva sovieticii să încalce înțelegerea dintre cele două state, de a ocupa numai Basarabia și nordul Bucovinei: „3. În alte regiuni ale României Germania are interese foarte importante. Aceste interese includ câmpurile petrolifere și pământurile agricole (subl.ns.-A.F.). De aceea, Germania, după cum guvernul sovietic a fost informat de către noi nu o singură dată, este extrem de cointeresată ca aceste teritorii să nu devină un teatru al operațiunilor militare”[20].

Reprezentatul Franței la Vatican, Ormesson, informa Parisul, chiar în prima zi a negocierilor româno-ungare de la Turnu-Severin, la 16 august, că aflase din sursă sigură faptul că Germania și Italia ar fi dorit să menajeze România, datorită petrolului său și a temerii, nejustificate spunem noi, ca aceasta să nu alunece într-o alianță cu URSS-ul: „D’autre part j’ai appris, de tres bonne source que le Puissance de l’Axe auraient décidé de ménager la Roumanie, en raison de son pétrole et pur empêcher ce pays d’être tenté de chercher un point d’appui sur l’URSS”[21].

Posibilitatea alianței sau a sprijinului sovietic ar trebui exclusă, deoarece, așa cum este bine cunoscut – URSS nu numai că dorea o asemenea relație, ci, dimpotrivă, se manifesta, indiferent de tentativele făcute de ambsadorul român la Moscova, reputatul diplomat Grigore Gafencu, cu ostilitate nejustificată, sau, în cel mai bun caz, cu răceală. Mihail Manoilescu a reconstituit în memoriile sale[22], pe baza informațiilor diplomaților români, atitudinea de conivență dintre URSS și Ungaria în planurile lor de atacare simultană a României. În acest timp, lângă noua frontieră de pe Prut, se concentrau trupe și se făceau manevre militare sovietice. Așa cum am văzut, exista o temere reală a Germaniei că URSS va interveni în cazul unui conflict româno-maghiar, ceea ce i-ar fi afectat direct interesele economice și strategice.

În 24 august apăreau zvonuri de la Budapesta despre posibilitatea ca guvernul ungar, ar avea intenția să trimită un ultimatum Bucureștiului: „Le bruit court en effet que le Gouvernement hongrois enverrait des les 26 Août un ultimatum à Bucarest”[23].

În cele din urmă negocierile dela Turnu-Severin s-au întrerupt imediat ce delegațiile au venit cu răspunsurile guvernelor, care nu vroiau să cedeze din pretenții și hotărârile luate.

În impasul ajuns, ținând cont de situația continentală a Germaniei, care se afla în război cu Anglia, Hitler s-a decis să acționeze, să nu mai lase să se tergiverseze, până în 15 septembrie, negocierile. El i-a convocat miniștrii de externe a celor două țări la Viena pentru un „arbitraj”, făcut de Germania și Italia. Din partea română, M. Manoilescu a fost însoțit de negociatorul român de la Turnu-Severin, ardeleanul Valer Pop. Partea română se aștepta la negocieri reale, în care să se țină cont de opiniile sale, ceea ce nu a mai fost cazul. Odată sosite la Viena delegațiile au fost chemate și puse în fața unei hotărâri luate deja de führerul Germaniei naziste.

Diplomatul francez Spitzmuller descria foarte exact felul cum Germania a înțeles să rezolve chestiunea, încercând să creeze aparența unui arbitru care nu vrea să intervină, dar, care, în fapt, și-a impus, prin intimidare, propria soluție, lăsând să pară că numai cei implicați sunt responsabili pentru decizia luată: „C’est par la voie moins apparente (de la) médiation qu’il entend intervenir; mêle à la negociation, il imposera plus discrètement, mais non moins puissamment, la solution de son choix en laissent pense-t-il, la responsabilité évidente à la charge des Délégues roumains et hongrois”[24].

Desigur că, în fața unei asemenea evoluții nefavorabile, România nu mai avea nicio șansă de a-și atinge obiectivul dorit, adică să cedeze un teritoriu mic, urmat de un schimb de populație, care ar fi trebuit să ducă la omogenizarea etnică a celor două țări și ar fi detensionat relațiile româno-ungare.

Dorind să păstreze ceea ce a mai rămas din statul român, conducătorii de atunci au ales acceptarea variantei dictate de Germania, dorind să evite riscul unui atac concertat pe două fronturi, de vest și est, inclusiv din partea Germaniei, care ar fi trebuit să-și protejeze interesele economice și strategice față de sovietici.

Diplomația nazistă își atinsese scopurile de a evita un posibil război și de determina cele două țări, Ungaria și România, ca să-i rămână loaiale, fiecare păstrând speranța unui viitor care să-i aducă câștig de cauză în problema Transilvaniei[25].

(from the french diplomatic correspondence regarding the situation in Romania on the eve of the Vienna dictation (june-august 1940)

 

Abstract. The victories of Nazi Germany in 1940 changed the balance of power in Europe, at least. After the defeat of France, Romania found itself in a state of total diplomatic isolation, being surrounded by hostile countries, with territorial claims towards it. In this paper, I presented how – through their telegrams – French diplomats from Bucharest, Budapest, Belgrade, the Vatican or Ankara informed Paris, and also informed each other, about the difficult situation of Romania since the summer of 1940. Diplomats noted, in particular, Hungary’s political and military pressure on Romania, with the support of fascist Italy and Nazy Germany, in order to meet Hungarian territorial claims as soon as possible; the dramatic internal situation of Romania; the unsuccessful attempts of the Romanian government to reduce these losses, the revisionist international propaganda and Hungary’s insistence on satisfying its territorial claims and the explanation for which Germany and Italy complied with these claims, through the Vienna dictatorship of 30 August 1940. telegrams sent to Paris, French diplomats provided very accurate information, explanations and analysis of the domestic and international situation of Romania in the summer of 1940, showing  professionalism in their analysis.

Key-words: the Vienna dictatorship, French diplomatic correspondence, northern Transylvania, Mihail Manoilescu, revisionism

* prof. univ.dr., Universitatea din Oradea, e-mail: afaur@uoradea.ro

[1] Alexandru Cretzianu, Ocazia pierdută, Institutul European, Iaşi, 1998, p. 64.

[2] Arhivele Ministerului Afacerilor Externe. Arhivele Diplomatice, Război 1939-1945, fond Vichy, Ungaria, dos. 416, f. 12: „În același timp, ziarul guvernamental Magyar Orszag scrie, (telegr. nr. 435) în numărul său din 25 iunie seara, că cele trei mari puteri, […] ar putea să se pună, în viitor, de acord asupra noii ordini din Europa sud-estică. Aceeași opinie se regăsește exprimată în mai multe ziare din presa de extremă dreapta. Notăm, de asemenea, că Bulgaria, în același timp cu Ungaria, cere revizuirea tratatelor, că Iugoslavia însăși recunoaște că sunt necesare sacrificii pentru a asigura menținerea păcii și că, în fine, România are o nouă politică internă, adoptând forma unui regim totalitar”(în continuare A.M.A.E., loc.cit.).

[3] A. M. A. E., loc.cit.,, f. 12: „În timp ce dl. Pamfil Șeicaru se afișează din ce în ce mai mult ca fidel și devotat servitor al Axei, „România” proclamă că dl. cancelar Hitler este „prea realist” pentru a supune Tratatul de la Trianon, esențialmente just și echitabil, aceleași sorți ca și Tratatul de la Versailles. Jurnaliștii aspiră doar să merite, prin umilința și sicofania lor, clemența celor doi dictatori”.

[4] Ibidem, f. 13: „Diferite ziare maghiare își exprimă părerea că reglementarea chestiunilor rămase în suspans în problema Balcanilor ar putea să urmeze încheierii convențiilor de armistițiu. Aceasta ar fi, în mod firesc, momentul pentru a se ține cont de revendicările ungare, față de care Germania și Italia, au  dovedit întotdeauna multă înțelegere, Ungaria rămânând constant fidelă prieteniei sale pentru Puterile Axei, în timp ce România a acceptat (garanțiile) franco-engleze”.

[5] A.M.A.E, loc. cit., f. 17: „În orice caz, noi apeluri la rezerviști au loc la scară mare în această dimineață și este probabil că s-a convocat tot personalul care putea fi echipat”.

[6] Ibidem, f. 21. „[…]că guvernul german ar fi pus, ca o condiție a acțiunii sale moderatoare, la Sofia și Budapesta ca România, la rândul său, se va preta la negocierile imediate asupra chestiunilor dintre ea și vecinii săi”.

[7] Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena.Memorii iulie-august 1940, Editura Enciclopedică, București, 1991, p. 67.

[8] Vasile Pușcaș, Dictatul de la Viena, Transilvania și relațiile româno-ungare (1940-1944),  Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020, p. 29.

[9]  A.M.A.E, loc.cit.…., f. 25: „Este de presupus că liderii germani și italieni s-au străduit să modereze pretențiile aliatului lor și să găsească o soluție de compromis. De partea sa, guvernul român, după cum mi-a declarat dl. Manoilescu, ar dori să aibă loc un schimb de populații, dar se pare că, după ultimele informații care mi-au parvenit, ar lua în considerare, dacă era constrâns la aceasta, să cedeze pașnic Ungariei fracțiunea occidentală a Transilvaniei… Este vorba de o bandă de 60 de km, separând frontiera actuală de cea strategică”.

[10] Ibidem, f. 29: „Pe de altă parte, conducătorii hitleriști, în timp ce la Munchen arată multă înțelegere pentru revendicările ungare, de asemenea, par să vrea să scutească și România și, știu dintr-o sursă bună, s-au mulțumit, până în prezent, să dea celor două guverne interesate sfatul de a se pune de acord asupra chestiunii Transilvaniei; un acord amiabil părând de nerealizat în condițiile actuale, totul sugerează că vor fi obligați să aștepte până când li se va impune o soluție de către Puterile Axei (subl.ns.-A.F.). În ciuda optimismului de comandă  pe care îl arată cercurile oficiale de la Budapesta, mulți dintre unguri cu greu își pot ascunde dezamăgirea”.

[11] Ibidem, f. 31-32: „În cursul discuțiilor pe care le-am avut în această dimineață cu contele Csáky, a părut să pună la îndoială posibilitatea unei soluții pașnice a problemei transilvane. Românii, a mai spus el în esență, nu vor să se preteze la negocieri […] Cum l-am întrebat asupra asentimentului guvernelor german și italian de a proceda la un arbitraj asemănător celui care a trasat după München noua frontieră ungaro-slovacă, el mi-a răspuns că din recentele sale întrevederi cu domnul Hitler acesta l-a făcut să înțeleagă că nu vrea să-și ia responsabilitatea unei reglementări care, ca și în anul 1938, ar putea nemulțumi ambele părți. „Eu cred că suntem obligați să contăm numai pe noi înșine” a concluzionat contele Csakyi și m-a lăsat să înțeleg că Ungaria ar putea să autorizeze folosirea armatei de 750.000 de oameni pe care-i avea pe picior de război[…].

Două îngrijorări par totuși să rețină guvernul ungar de la această cale: căutarea unui motiv care să îi permită să arunce responsabilitatea războiului asupra României și teama ca Rusia sovietelor să nu profite de ocazie, pentru a ocupa toată Moldova, până la Carpați. În sfârșit, nu e exclus ca interlocutorul meu, cedând unui sentiment de amor propriu,  a simțit nevoia să se arate mai războinic decât era în realitate”.

[12] V. Pușcaș, op. cit., p. 33.

[13] A.M.A.E, loc. cit.,  f. 34.

[14] Ibidem, f. 35 („Am motive să cred că guvernul german, neliniștit de atitudinea URSS-ului și de tensiunile raporturilor ungaro-române, a judecat că e mai prudent dacă să reglementeze această chestiune cu o zi înainte de ofensiva împotriva Marii Britanii”).

[15] Ibidem, f. 37. („Faptul că Hitler i-a primit pe delegații români de o manieră care pare,  la prima vedere, amicală, a lăsat opiniei publice speranța că D-nii Gigurtu și Manoilescu n-au fost puși în prezența unui diktat, care să impună României sacrificii teritoriale imediate”).

[16] Ibidem, f. 39. („În realitate, după informațiile pe care le-am putut strânge, Hitler a ordonat conducătorilor români de a începe, fără întârziere, discuții cu Budapesta și Sofia, cu scopul rezolvării amiabile a problemelor (teritoriale) care ar interveni între cei (interesați). Führerul ar fi indicat data de 15 septembrie, ca dată extremă pentru încheierea acordurilor. Dacă, până în acest moment, ungurii, bulgarii și românii nu s-au înțeles, Germania va arbitra conflictul și va fixa frontierele litigioase” [….]. Această soluție […] ar indica dorința Reich-ului de a menține încă 6 săptămâni de pace, fie pentru a avea mâinile libere în operațiunile contra Angliei, fie pur și simplu pentru a aștepta strângerea recoltelor, care vor asigura, în parte, subzistența Reich-ului în timpul iernii viitoare”.

[17] V. Pușcaș, op. cit., p. 35.

[18] A.M.A.E, loc. cit., f. 44 („Dar adoptând această atitudine, guvernul central rănește sentimentul public al maselor rurale din Transilvania, fie ei români, unguri sau germani…”).

[19] Ibidem, f. 48. „…vor fi lungi și dificile, mulți chiar cred că au puține șanse să reușească și că cele două guverne vor fi în cele din urmă obligate să se bazeze pe arbitrajul de la Berlin”.

[20]  Pactul Molotov-Ribbetrop și consecințele lui pentru Basarabia. Culegere de documente, Ed. Universitas, Chișinău, 1991, p. 11: (Telegrama Ribbentrop către Ambasadorul Schullenberg, din 25 iunie 1940).

[21]  Ibidem, f. 50 „Pe de altă parte am aflat, dintr-o sursă foarte bună, că Puterile Axei ar fi decis să menajeze România, din cauza petrolului său și pentru a împiedica această țară să fie tentată să caute un punct de sprijin în URSS”.

[22] Mihail Manoilescu, op. cit., p. 237-24.

[23] A.M.A.E, loc. cit.,  f.58.

[24] Ibidem, f. 68: „El înțelege [își propune] să intervină pe calea mai puțin aparentă a medierii; implicat în negocieri, el va impune, cu mai multă discreție, dar nu cu mai puțină forță soluția opțiunii sale, lăsând – așa cum gândește el -, responsabilitatea evidentă pe seama delegaților români și unguri”.

[25] Textul a fost publicat în volumul Școală, biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani (coord.: Liviu Boar, Ioan Bolovan, Laura Stanciu), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021.

PS.

COMPLETĂM CU O GALERIE FOTO DE LA COMEMORAREA EVENIMENTULUI, LA CAREI, 28-29 AUGUST 2021

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori, Fotografii | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

Vacanța

AM AFLAT CE VREAU SĂ  STIU !

Ing. MIORITA SĂTEANU

coordonatoe de proeict

 

Prin mobilizarea tinerilor pentru a se preocupa de definitivarea opțiunilor lor în alegerea viitoarelor profesii, specializate in diferite domenii de activitate, s-au organizat întâlniri pentru a oferii tinerilor posibilitatea de a cunoaște modalitățile actuale tehnice si stiințifice care să-i reprezinte ca specialiști, cu un grad inalt de profesionalism

În această perioada, pâna la inceperea cursurilor anului de învățământ 2021/2022, tinerii au participat la activitățile proiectului *VREAU SĂ ŞTIU, CE?*– care să-i ajute pe tineri să se orienteze mai bine în viaţă şi în carieră. să  găsească răspuns la întrebările si dorința de a elucida  nedumeririle, nesiguranța pentru ocupația lor viitoare

Locația oferita de partenerii in proiect a fost asigurată de către Biblioteca Virtuală ELIT – director prof. Mirela Silaghi .

După prezentarea temelor:*Acceptarea insuccesului si construirea succesului* susținut de către dr. Rodica Sirban, si al teme: *Viaţa ca o artă* – documentată prin proiectii si exemple constate de către prof. univ. dr. Petrus Adriana. Prin expunerea acestei teme tinerii au preluat modalitățile practice de confruntare cu problemele vieţii printr-o abordare pozitivă

Tinerii participanti au avut ocazia să cunoască * Arta* ca un domeniul de cea mai profundă expresie a creativității umane . Discuțiile interactive au fost conduse de prof. univ. dr. Agneta Marcu dar au fost susținute si de sunetele  melodioase care au transmis o pace in toate sufletele,  prin corzile violoncelului, pentru a audia Oda Bucuriei .

La acestă întâlnire a participat si  prof. univ .dr. Vasile Marcu. subliniind faprtul că arta este rezultatul unei alegeri în domeniul sentimentelor personale, o idee, o senzație de trăire,o exprimare estetică de autocunoaștere

Pentru organizatori si participanții la proiect a fost o mare onoare prezența la activitatea desfășurată în *domeniul artei * a doamnei prof. univ. dr. Agneta Marcu și domnului prof. univ. dr. Vasile Marcu, cărora ECO – Româniale-a conferit Diploma de Ambasador Emerit al Spiritualității Românești în semn de înaltă apreciere si recunoștință dedicată progresului societății românești contemporane

Cu această ocazie se cuvine să transmitem pretioase cuvinte de mulțumiri și felicitări pentru promovarea valorilor tradiționale ale societății și pentru activitate civică.

Prin evenimentul derulat s-a scos in evidență posibilitățile creative, s- a demonstrat ingeniozitatea exprimată în diferite forme, pentru a elibera gândul artistic și pasiunea pentru frumusețea  lucrărilor realizate. Acestea au fost susținute prin recitări si interpretări instrumentale  de către domnul Emil Sauciuc – actor emerit al Teatrului Regina Maria din Oradea dar si  printr-un dialog deosebit de impoartrant pentru tinerii indreptati spre diveres domenii ale artei interpretative actoricești  si muzicale.

Expoziția organizată a panotat obiecte de ceramică realizate prin Asociația Pro Familia de către prof Mierluțiu Emilia, prof. Treier Erzsebet si Ecaterina Bogluț.

S-au expus picturile pe pănză în diferite tehnici care reprezentau peisaje, porterete și buchete de flori viu colorate de către Ioana Precup, Ana Dinu si prof Eugenia Drăgoi.  Obiectele artizanale executate de către prof. Rodica Denuț, au a dovedit posibilitatea creativă imbinată cu  abilitățile mâinilor în finisarea lucrărilor.

Pictorii în devenire ca mari artiși, au panotat cu lucrările lor o expoziție care a marcat aprecierea participanților, eleva Edina Pușcaș a expus picturile prin care a reușit să transmită foarte sugestiv, sentimentele si trăirile persoanele redate în diverse lucrări.

Domeniul sportiv , ca artă a expresiei si al coordonării miscărilor pentru a demonstra tehnica  specifică sportului practicat, a fost prezentat de cătrea Marino Sara,   gimanstică artistică, Laura Crețu – arte martiale, si Julia Crețu – campioană natională la proba: tras cu arcul.

Audiția muzicală vocală a fost oferită de elevele Denisa si Lorena Ghib, în incheiere a interpretat muzică populară artistul consacrat Adrian Bojan. Coordonatoarea proiectului a oferit *Diplome de onoare* tuturor participanților pentru a mulțumi pentru munca și talentul depus pentru realizarea lucrărilor, pentru interventia și comunicarea prin dialog cu elevii și mai ales pentru a dovedi prețuirea colaborării prin care toți am *Aflat cea ce am dorit să știm*

 

 

În categoria Articole, Autori | Etichete , , | Lasă un comentariu

Pionierii aviației române

Comandor (Rz.) Ștefan Popa

Astăzi, 17 august 2021 se împlinesc 149 de ani de la nașterea inginerului, inventatorului român și pionier al aviației mondiale, Traian Vuia. La 18 martie 1906 Traian Vuia a realizat primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul. Experiența cu aripele montate, faza a 2-a a programului, a avut loc în 18 martie 1906 la Montesson, fiind prezenți domnul Hockenjos, mecanicul și doi prieteni din Paris. Mașina a părăsit pământul. Raportul acestei experiențe a fost publicat în „L’Aérophile” din aprilie 1906:

După câteva modificări aduse aeroplanului propriu zis, l-am montat pe mașină și am încercat să mă lansez la 18 martie. Am ales ca drum pe acela care merge de la Montesson la Sena. M’am pus la drum de mai multe ori; am remarcat de fiecare dată că arcurile pe care sunt montate roţile față directoare se destindeau imediat ce viteza devenea mai mare și eu nu mai simţeam inegalităţile solului în pofida relei stări a drumului. Dar elicea se încetinea foarte des și chiar se oprea, deoarece arborele cu came care comanda supapele motorului se deplasa frecvent la punctul mort, de fiecare dată când slăbeam levierul care îl comanda și îl fixa.

La o ultimă încercare, cu un vânt lateral, am mărit admisia vaporilor și maşina s-a ridicat dintr-o dată la o înălţime între 0,60 m și 1 m. Dar imediat ce aparatul a părăsit solul, elicea s-a încetinit și maşina împinsă de vânt lateral, după câteva balansări, s-a aşezat pe câmp aşa de lin încât eu nu am putut simţi nici cel mai mic şoc și nici să ştiu în care moment am atins solul. Acolo maşina a fost răsturnată de vânt; elicea și trei ţevi din planurile sustentatoare au fost deteriorate. Distanţa parcursă în aer este de aproximativ 12 m. Am putut constata că arborele cu came era, de fapt, la punctul mort și că aceasta era cea care a provocat încetinirea elicii și în final oprirea sa completă.

Nu aşi putea indica viteza din momentul în care maşina a părăsit solul, însă eu estimez că ea nu a fost cu mult superioară la 50 kilometri pe oră. Puterea livrată nu era decât o treime din cea de care puteam dispune”. [Vuia, L’Aérophile, aprilie 1906 ].

În revista La Nature (11 august 1906) Lucien Fournier într-un lung articol despre aeroplanul Vuia scria:  „Diferite experiențe au fost efectuate și acestea au dat rezultate foarte încurajatoare. La 18 martie, Dl Vuia a putut ridica aparatul său între 60 centimetri și 1 metru, după ce a luat elanul dorit pe sol, la o distanţă de 12 metri față de punctul din care s-a ridicat, elicea încetinindu-se ca urmare a punerii la punctul mort a arborelui cu came al motorului – care reglează distribuţia și detenta.

Rezultatele obţinute până în prezent sunt deosebit de încurajatoare. Mașina s-a ridicat prin propriile sale mijloace: forţa motrice este deci suficientă deasemenea și eficienţa planurilor sale sustentatoare. În momentul în care ea a părăsit solul puterea motorului nu era decât de aproximativ o treime din puterea sa normală”.

Comentând încercările aparatului Vuia din martie 1906, redacţia revistei L’Aérophile scria, mai târziu: „În momentul în care experiențe de acelaşi gen sunt în curs de executare sau de pregătire, este riguros just să reamintim că d. Vuia este primul, la noi, care a încercat de adevăratelea, cu un aparat suficient de mare pentru a ridica greutatea unui om, lansarea directă a unui aeroplan, montat pe un cărucior purtător și propulsat de o elice aeriană”. [L’Aérophile, septembrie 1906 ].

Vuia avea însă probleme cu alegerea locului unde să efectuetze încercările sale de zbor, pentru a nu mai depinde de direcţia vântului: ….”Dându-mi samă, că pentru ca să pot experimenta în condiţiile cele mai bune, trăbue ca experienţele să se poată face pe un teren, unde maşina să-și poată lua zborul în toate direcţiile, și anume cu vântul în față. Am aflat, că terenul de manevre din Issy-les-Moulineaux este cel mai potrivit, dar aici nu am putut obţine autorizaţia de a proceda la experiențe, decât Dumineca dimineaţa. Experienţele nu au fost reluate decât în iunie, după repararea mașinii și reconstruirea elicii.”  [Vuia, 1954 ].

6 mai 1906. Reparaţia terminată la 6 mai, maşina garată la proprietatea doctorului Cousin. O scurtă experienţă pe drumul de la Montmagny la Epinay. Vânt slab lateral. Când aparatul a atins o viteză mai mare unul din suporţii inferiori ai hobanelor s-a îndoit, iar aripa stângă s-a ridicat vertical. Vuia evită răsturnarea aparatului, cadrul nu suferă nimic, dar aripa stângă e aproape complet stricată. [Vuia, L’Aérophile, septembrie 1906 ].

24 iunie 1906. Câmpul de manevre de la Issy-les-Moulineaux. Aici Vuia poate lansa aparatul cu vântul din faţă. La 6o incidenţă aparatul avansează greu, iar la 8° avansul e mai uşor, urmele roţilor dispar pe anumite porţiuni. [Vuia, L’Aérophile, septembrie 1906 ].

1 iulie 1906. Issy-les-Moulineaux. Încearcă dispunerea unui unghi de incidenţă de 10°, dar construcţia sistemului de hobanaj nu-i permite. Modifică doar forma geometrică a suprafeţei sustentatoare. Pe un timp aproape calm reuşeşte un salt mare, ridicându-se la 25 cm de sol, cu o presiune în cazan de 65 kg/cm². Pentru a putea ridica presiunea şi deci puterea motorului, apare necesitatea adaptării unei pompe de alimentare pentru refularea bioxidului de carbon lichefiat în cazan cu presiune mai mare. [Vuia, L’Aérophile, septembrie 1906 ].

12 august 1906. Issy-les-Moulineaux. Încearcă aparatul cu noul cazan având o suprafaţă de încălzire mărită. Cu acesta, elicea aparatului ajunge la 930 rot./min şi la o tracţiune la punct fix de 130 kg – livrată timp de 3 minute cu 10 kg. de bioxid de carbon lichefiat. Cazanul funcţionează destul de defectuos, dar aparatul se ridică de două ori la 60 cm, revenind însă pe sol după 8-10 m. [Vuia, L’Aérophile, septembrie 1906 ].

19 august 1906. Issy-les-Moulineaux. Cu arzătoare şi tiraj îmbunătăţit la generator, aparatul părăseşte solul şi urcă la cca. 2,50 m şi parcurge la această înălţime cca. 24 m dar la un moment dat cu botul ridicat, rămâne o clipă aproape imobil, apoi urmează un picaj brusc terminat cu o izbitură violentă. Elicea s-a stricat total, dar suprafaţa de sustentaţie nu a suferit, o roată s-a stricat. Vuia se convinge de această dată de necesitatea unei cârme orizontale. [Vuia, L’Aérophile, septembrie 1906 ].

7 octombrie 1906. Issy-les-Moulineaux. Aparatului, cu o suprafaţă a aripei de 20 m² şi mai puţin concavă, cu incidenţa reglabilă doar la sol, i s-a adougat o coadă spate orientabilă (un profundor) de 3 m² (devine astfel VUIA 1-bis). Sunt prezenţi dl. Archdeacon, preşedintele comisiei sportive a Aeroclubului Franţei, şi dl. Surcouf, secretarul comisiei sportive. Teren umed, greu de parcurs. Din trei încercări, la una aparatul se ridică la 15 cm de sol, pe o distanţă de cca. 4 m. [Nicolleau, L’Aérophile, octombrie 1906 ].

14 octombrie 1906. Issy-les-Moulineaux. Asistă dl. Archdeacon şi d. Surcouf precum şi numeroşi martori printre cari şi Santos-Dumont. Dimineaţa, vânt puternic, cu rafale. Părăseşte de două ori solul, dar pe o durată maximă de 3/5 secunde. O ţeavă a cazanului se sparge şi se repară. După amiază, încă două încercări, dar arzătoarele funcţionează prost şi aparatul nu se ridică. [Nicolleau, L’Aérophile, octombrie 1906].

11 ianuarie 1907. La Bagatelle, rulează pe câteva sute metri, dar aparatul nu se va ridica, motorul funcţionând prost. [L’Aérophile, februarie 1907 ].

26 ianuarie 1907. La Bagatelle, efectuează 3 încercări pe o mică pantă de 12 m, aflată pe marginea drumului de la Suresnes la Bagatelle. La prima încercare doar mici salturi, la a doua se ridică la cca. 1 m, aterizând fără probleme. La a treia încercare se ridică mai sus. Fiindu-i frică de un accident opreşte motorul prea devreme, iar şocul de la aterizare îi strâmbă osia faţă şi o roată.

Înlăturase greutatea suplimentară de 22 kg, adăugată după experienţele din august, dusese generatorul mai înapoi, deoarece suflul elicii îi stingea flăcările arzătoarelor şi adăugase un plan orizontal fix de 2 m² (suprafaţa de racord dintre bordul de fugă al aripei şi bordul de atac al profundorului, care era dispus în continuarea acesteia). [Vuia, L’Aérophile, februarie 1907 ]. Această variantă a aparatului, care nu a fost semnalată explicit în bibliografia Vuia, noi am evidenţiat-o, în anul 1993, caracterizând-o prin denumirea de VUIA 1-ter.

2 martie 1907. La Bagatelle, de faţă cu mulţi privilegiaţi între care căpitanul Ferber, Hermite şi alţii, inclusiv prieteni ai lui Vuia. În prima încercare aparatul se ridică uşor de la sol cu toate cele 4 roţi. La o a doua încercare se ridică la 1-1,50 m pe o distanţă de cca. 4 m. [L’Aérophile, martie 1907 ].

9 martie 1907. Bagatelle. Proasta funcţionare a motorului, după speranţele din 2 martie, nu aduce nici un succes. [L’Aérophile, aprilie 1907 ].

22 martie 1907. Bagatelle. Patru noi încercări, dar cu rezultate minimale, doar două din roţi (faţă) se ridică uşor o singură dată. [L’Aérophile, aprilie 1907 ].

27 martie 1907. Bagatelle. Reuşeşte din nou două ridicări la cca. 1 m de sol, pe o lungime de 3 – 4 m. Se remarcă faptul că atunci când motorul său cu acid carbonic funcţionează bine, aparatul reuşeşte să se desprindă de sol. [L’Aérophile, aprilie 1907 ].

30 martie 1907. Din nou, la Bagatelle, un salt de 4 – 5 m lungime. Este ultima experimentare în care Vuia mai încearcă aparatul său cu motorul cu vapori de anhidridă carbonică, motor care se dovedeşte capricios şi nefiabil. [L’Aérophile, aprilie 1907 ]

2–3 iunie 1907. Bagatelle. Experimentările preliminare ale noului aparat VUIA 2, echipat cu motorul Antoinette de 24 CP. Rulări pe sol pentru verificarea rezistenţei pieselor şi organelor aparatului. Nu apar probleme. Viteza maximă atinsă este de 30 km/h. Elicea se roteşte cu 1000 rot./min, dar apare evident că randamentul ei este insuficient. [L. Lagrange, L’Aérophile, iunie 1907 ]. În acelaşi articol, L. Lagrange, menţionează:  „Aeroplanul Vuia n°1, este important să nu îl uităm, a fost experimentat în public înaintea tuturor aparatelor actuale, încă de la începutul lui februarie 1906”.

21 iunie 1907. Bagatelle. După un elan de cca. 100 m, părăseşte solul şi se ridică la cca. 1,5 m. Fiindu-i frică de un accident, Vuia taie brusc aprinderea motorului şi aterizează fără avarii serioase (un suport de arc roată îndoit). Va schimba şi elicea cu una nouă. [A. Cléry, L’Aérophile, iulie 1907 ].

5 iulie 1907. Bagatelle. În prima încercare mici salturi succesive. Cu un avans la aprindere mărit, în a doua încercare, se ridică la 5 m înălţime parcurgând o distanţă de 20 m. Aparatul se îndreaptă brusc spre sol, în cădere elicea este avariată, iar Vuia suferă contuzii uşoare. Concluzia este că desprinderea se obţine uşor şi la dorinţă. Doar stabilitatea longitudinală lasă încă de dorit – posibil de ameliorat printr-un ampenaj stabilizator amplasat mai în spate. [A. Cléry, L’Aérophile, iulie 1907 ].

Ianuarie 1908. O scrisoare a lui Vuia, trimisă redacţiei și publicată în numărul din ianuarie al revistei L’Aérophile , anunţă intenţia de a aduce aparatului său o serie de modificări importante privind forma și dimensiunile suprafeţelor sustentatoare, precum și pentru coborârea notabilă a centrului de greutate a ansamblului: “Suprafaţa sustentatrice a fost mărită în sens longitudinal, și măsoară, în acest sens, 2 m. 40. O nouă cârmă de profunzime, de aceiaşi formă ca și aripile și de 4 m² suprafaţă a fost adougată în spate. Suprafaţa totală a mașinii a fost astfel adusă la 20 m². Cârma de profunzime se află mult mai în spate decât altădată, manevrarea sa a fost făcută mult mai uşoară și se operează prin intermediul unei pârghii pe sector dinţat.

În veci să fii slăvit, erou al aripilor românești!

 

Confluențe literare, ediţia nr. 3882 din 17 august 2021

P.S. PRO-MEMORIA PROF. NECULAI MOGHIOR adăugăm câteva imagini din colecția sa de foto, despre pionierii aviației românești, album Traian Vuia

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , | Lasă un comentariu

CONCERT DIVIN: AVE MARIA

CONCERT REGAL

AVE MARIA

MARIA, REGINA UNIVERSULUI

Ing. Miorița Săteanu

Cetățean de onoare al Municipiului Oradea

Membră în Forumul Ecumenic  al Femeilor Creștine din România

În Bazilica Romano – Catolică  cei prezenți şi iubitori de muzică clasică, preclasica si romantică au audiat  cu mare surprindere piesele pregătite din repertoriul  Concertului  „AVE MARIA”,care   a avut loc în perioada în care credincioșii se reculeg, cu sentimente de adorație, pentru a venera marea sărbătoarea a creștinătății „Ridicarea la Ceruri al Fecioarei Maria” –sau al „Adormirii Macii Domnului” – cea pe care o numim Nascătoare de Dumnezeu  şi Pururea Fecioară Maria

Concertul „AVE MARIA”, un regal în adevăratul sens al cuvântului a fost definit astfel pentru că a transpus și transmis lumea magică şi minunată a muzicii clasice, în sufletele iubitorilor de partiturile dăruite cu generozitate si har creator, al marilor compozitori ai lumii

Repertoriul a constituit o revelație prin inspirația pieselor  care au îmbogățit  viaţa cultural- muzicală, în special cea  religioasă, datorită confesiunii de credinţă, oglindită în sufletul autorilor lucrărilor religioase, a celor mai semnificative, duioase și edificatoare compoziții care au cucerit sufletele celor înclinați spre meditaţie, spre stări sufleteşti emoţionale si trăiri spirituale, încercări amplificate și de prezența în impresionanta Bazilică Romano Catolică.

Impresionantul lăcaş de cult, adăposteşte valoroasele vestigii ale evenimentelor istorice, ale cultului Romano- Catolic, dar mai ales al represaliilor prin care a fost încercată credinţa credincioșilor, precum şi supremul martiriul suferit de preoții și călugări, datorită statorniciei în confesiunea de credinţă aleasă şi a dăruirii misiunii dobândite în a sluji în faţa Sfântului Altar.

Piesele, sub titlul seminificativ: AVE MARIA, au fost alese din repertoriul compozitorilor: G. Verdi, P. Mascagni și Bihari Sandor pentru a edifica semnificația evenimentului premergător zilei de 15 August, dedicat Sfintei Fecioare Maria, ca un omagiu al acestei sărbători.

Un duet deosebit de impresionant, în interpretarea tinerelor și valoroaselor instrumentiste Raluca Țurcanu – vioară și Ioana Voaides – pian, au oferite auditoriului prin Sonata nr 1 de Robert  Schumann și piesa *Nigun* o formă a cântecelor religioase Jewish compusă de E Block

Revelaţia concertului și poate într-un cuvânt se exprimă surpriza oferită de, tânărul student, Albert Costin care a scos în evidenţă fineţea calităţilor interpretative dovedite prin recitalul piesei *Concerto im Stile Ungarese* compus de Oskar Rieding.

Quarterul pentru patru viori de Karl Bohm a fost interpretat de către Eva Cotin, Albert Costin Gâncă Anca și Gâncă Ioana, care au demonstrat  creativitate în interpretarea pasajelor, coloratura artistică impresionantă, dar mai ales dăruirea pentru a scoate în evidenţă minunatele acorduri şi rafinamentul dovedit prin valoarea și frumuseţe piesei  prezentate,.

Prin interpretarea celor patru viori, redarea piesei, a necesitat stăpânire tehnică și coordonarea partiturii în cele mai mici detalii de abordare a perfecțiunii interpretative

In finalul concertului, piesa *Elegy * al compozitorului Piotr Ilich Tchaikovski a preluat, transpunând, prin audiţie, stări sufleteşti emoţionale din lumea magică a muzicii clasice, pentru pregătirea evenimentului religios al creștinătății. 

Mulţumiri şi felicitări pentru Concerul regal *Ave Maria* oferit prin lucrările compozitorilor remarcați dar mai ales prin interpretarea impresionantă a instrumentiștilor și al măiestriei lor de stăpânire perfectă a corzilor și al arcușului pentru a dărui încărcătura sentimentală și spirituală a partiturilor din programul prezentat.

Cuvintele de apreciere pentru evenimentul oferite, au fost rostite de Preasfinția Sa Episcop  Bocskei Laszlo al Diecezei Romano- Catolice, prin cuvinte de înaltă prețuire și emoționante mulțumiri  adresate organizatorilor și membrilor Filarmonicii Oradea, care au onorat prin programul prezentat marea sărătoare de cinstire a Adormirii Sfintei Fecioare Maria – 15 August

P.S. Din partea Cavalerilor de Clio

Ave Maria,  cu Luciano Pavaroti

aici

 Sfânta Fecioară Maria,

patroana spirituală a Oradiei, punct de vedere:

Constantin_Moșincat_Fecioara Maria, ca patroană spirituală a Municipiului de pe Crişul Repede

 

                                                                           

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

Tudor Vladimirescu

  Două scrieri de epocă despre

Tudor Vladimirescu          

I.Tudor Vladimirescul, biv vel sluger (adecă fostul mare sluger) și acum zelos mântuitor al doritei patriei de greci, fanarioți s.c.l.

1821, Fevruarie 15, în băjenie

 

 

 

 

 

În valuri tot furioa

Și furtuni mult viforoase,

Acest oraș, frumos pământ,

Existând de totdeaună

Făr-ajutătoare mână

De-al protecției cuvânt.

 

Ajunsese la o stare

Cu obștească întristare,

A se întuneca planitiv,

Și cel cu-a lui stăpânire,

Într-o cumplită pornire,

S-arăta nemilostiv.

 

Patrioții fiind sumă,

Dar, ca o cumplită ciumă,

Apăsând pe cei mai mici,

Făcea pe zile adeturi

Feliurimi de avaeturi

Cu streinii de calici!

 

Și năvălind fără milă,

Lua hrana cu de-a silă,

De la subpușii lor frați.

Fără mică îndurare,

Cu cumplire foarte mare

Ca lupii nesăturați!

 

Până când mila cerească

Providența cea zeiască,

A răbda nemaiputând,

A trimis, cam pe de-o parte,

Pă un bărbat cu dreptate,

Patriot cu prea sfânt gând.

 

Care, luând ș-alți cu sine,

Spre al obștescului bine,

Îndată s-a arătat.

Ca  o stea prea luminoasă,

Într-o noapte-ntunecoasă,

Patriot adevărat!

 

Și vrând ca să izbăvească,

Acum Țara Românească,

Din jugul ei cel cumplit,

Viața sa n-o socotește,

Dragii patrii o jertfește,

De nimenea nesilit!

 

Și propuind el dreptate,

La toți, fără răutate,

Cu un chip heruvinesc.

În loc să o respecteze,

Cu drag s-o îmbrățișeze,

Sar toți și o izgonesc!

 

Și p-însuși Vladimirescul,

Ca viteaz comet, cerescul,

Ce ne e trimis din cer,

Și s-a ivit azi în lume,

Cu prea slăvitul său nume,

Tudor biv vel sluger!

 

Ca pă un vrăjmaș prea mare,

Îl hulesc, cu o strigare,

Că e rebelist, cu plan.

Ce amăgește o lume,

Numai de a-și face nume,

Ș-a strânge comori de bani!

 

Boierii în gură mare,

Strigând, făcând arătare,

Cum că e tâlhar și hoț,

Se îngrijurează foarte

Cu o spaimă pân la moarte,

Și fug, se răspândesc toți!

 

Cu care a lor urmare,

Aduc lumii spaimă mare

Și cutremur, vai, nespus !

Și pe dată toți se cară,

Din orașe, pe afară,

Toți cu un fel de prepus.

 

Cum că vine să robească,

Să arză, să jăfuiască,

Ca un cumplit stricător,

Făr-a judeca mai bine,

Că el de alta nu vine,

Decât obștii-n ajutor!

 

Socotind într-o uimire,

Că vor fi toți cu unire,

La acest gând al lui sfânt.

Ca să saie toți, cu toții,

Fără a se sfii morții

Să scape al lor pământ!

 

Însă-n loc de mulțumire,

Întâmpină-mpotrivire,

De la mici până la mari.

Și în loc ca să-l primească,

Sar toți ca să-l izgonească,

Ca pă hoții și tâlhari!

 

Iară boierii ce face?

Când dreptatea nu le place,

Care lor le-a hotărât.

Ce prin puncturi se arată,

Cu o form-nvederată,

De împărați ce s-a-ntărit!

 

În loc să se-nsuflețească,

Pe subpuși să-i ocrotească,

Și să-i ție toți pe loc.

Să stea și să cerceteze,

Ca să se înștiințeze,

Prin cuviincios  mijloc!

 

Ce e curgerea pricinii

A aceștii răzvrătirii,

Ca boieri adevărați.

Numârând drept datorie

A muri cu bucurie,

Pentru patrioți și frați!

 

Ei întâi, cu-a lor pornire,

Făcură o răzvrătire,

Foarte jalnică la toți.

În vremea scăpărtăciunii,

Și obșteștii mâhniciunii,

Zicând că-i frică de hoți!

 

Înșiși hoți fiind, în faptă,

Hoți pă cei drepți îi arată,

Lucru prea vrednic de râs!

Și văzând așa dreptate,

Dau cu gloanțe  și obate,

Fără milă, fără pâs!

 

Bravo, Tudore, viteze,

Dumnezeu să te-nzileze,

Carele te-au însuflat.

A te arăta în faptă,

Cu ajutorință dreaptă

Patriot adevărat!

 

Vrednice sânt ție toate,

Laude de țeri, de gloate,

Și cununi, mulțimi de flori,

Făcute de frumușele,

De române tinerele,

Feciorițe și feciori!

 

Și c-un chip de mulțumire,

Pentr-a patrii izbăvire,

Tot cântând și dănțuind,

Capul să-ți încununeze,

Numele să-ți lumineze,

Să rămâie viețuind!

 

De acum până-n vecie,

Cu mare statornicie,

Înălțându-ți  s-andriant,

Tot cu aur poleindu-l,

Peste tot împodobindu-l,

Cu pietriș de diamant!

 

Numele să-ți prăznuiască,

Toată Țara Românească,

Ca unui izbăvitor.

Că te-ai arătat îndată

Cu mijlocire ciudată,

Neputinței ajutor!

 

Dar-ar Dumnezeu să fie,

Veacul aurit să vie,

Cu tot binele deplin.

Ca să se mai veselească

Biata Țara Românească,

Acum și în veci, amin!

 

 1. Jălirea necuviincioase morți a heroului românimei, 1821, august 15

 

Ceriule! Cum nu ți-e milă,

De lăsași să piară cu silă,

De luciafăr luminos,

Ce până să nu răsară

Spre apus îl mână iară

Un nor prea întunecos.

 

Și de era ca să spuie,

Norilor să se supuie,

Pentru ce, dar s-a ivit?

Pentru ce iar să se-atingă,

Spre apus și să se stingă,

Plângând totul c-a pierit?

 

Pentru ce, spre scăpătare,

Să alerge așa tare,

La răsărt fiind ajuns?

De ce numai să lucească

Și îndată să lipsească,

Să rămâie-n veci ascuns?i

 

De ce raze luminoase,

Cu ziceri prea mult frumoase,

Orzondului  a-ntins?

Când era să nu rămâie,

Ci apusulu i să-l mâie,

Un nour negru ce l-a stins?

 

Mai pe urmă,  cu ce vorbă,

Ăst pahar, vai, el să-l soarbă,

Și să fie hotărât

Văz că zice-n miaza  zilei,

Tot pământul României

Peste tot întunecat!

 

A pierit acea duioasă

Stea a lui prea luminoasă,

Ce era a-i lumina,

Carea cu putere mare,

Dedea nouă însuflare,

Oricui i se închina!

 

Vai! Pe semne reaua soartă

Ca în veac tot pizmă partă,

A voit adevărat

Ca în lume să arate

A sa  mare nedreptate,

Ea, printr-îns învederat !

1821, octombrie 25

Mulți în multe feluri zice,

Un bun nume ca să strice

Cu afect rău suflet esc,

Fără mică judecată,

C-o părere prea stricată,

Și cu  cuger vrăjmășesc.

 

Că Tudor Vladimirescul,

Viteaazul bun, românescul,

N-a fost vrednic d-alt folos,

Decât să pricinuiască

Nenorocire obștească,

Cu al lui plan ticălos!

 

Căci a început o treabă,

Fără vreme, prea cu grabă,

Neștiind el, cum și când,

Și după ce-a început-o,

Atuncea a priceput-o,

Că n-a fost dup-a lui gând!

 

Ș-apoi și  altele multe!

Cum că n-a vrut să asculte,

De grecul prinț Ipsilant,

Ci a vrut să unelteze,

Unirea s-o speculeze,

Ca viclean, un speculant!

 

Și râvnind ca să domnească,

A vrut să se hărăzească

Cumplitii oblăduiri,

Și pă greci să-i de în mână,

Numai într- o săptămână,

Strașnicii nenorociri!

 

Pă care și iscodindu-l,

Și cu scrisori dovedindu-l,

L-a prins și l-a judecat.

Și  au hotârât îndată,

C-o dreptate prea ciudată,

Capu de i l-au tăiat.

 

Zicând că e cu dreptat e

A da moarte unui frate,

Fără frică de păcat;

Ca unul ce-a fost  sminteală,

După a lor socoteală,

Fiind prost și neplecat.

 

Iar o minte cu simțire,

Iscusită și subțire,

Vrând cu drept a judeca,

Va cunoaște nedreptatea,

Ce-a făcut-o strâmbătat ea,

Și dreptatea n-o călca!

 

Și întâi puie-și în mint e

Aceea de mai nainte,

Stare a Țării Românești,

Cum era ea prefăcută,

În mâini streine-ncăpută,

Și-n fandasii boierești!

 

Patroții la o stare,

Vrednică de întristare

Ajunseră  toți  cu toți.

Toți cufundați în mândrie,

Îmbrăcați în fățărie,

Părinți, și fii și nepoți!

 

Nu mai socotea la altă,

Decât la treaptă mai naltă

Să ajungă ori ș icum,

Nu doar prin vreo vrednicie,

Ci numai prin nimicie,

La  drept negândind nicicum!

 

Ceea ce drept mărturie,

S-ar face o istorie,

Spuind-o tot  /pe/ de rost.

Dar  fiindcă e  știută,

De către toți cunoscută,

Va spune-o și cel mai prost!

 

Apoi  puie și-nceputu,

Cel de mulți nepriceputu,

Al acestui plan sfințit.

Ce acest bătbat îndată,

Cu îndrăzneală ciudată,

Vitejește l-a rosit!

 

Apoi puie-n socoteală

Ș-a lui toată chibzuială,

De-nceput până-n sfârșit.

Ș-a începutului treabă,

Din nimic, așa în grabă,

Până unde a ieșit!

 

Ș-apoi judece mai bine,

Cu dreppt, de i se cuvine,

Așa a se clefeti,

Sau ar fi de cuviință,

Dup-a lui acea silință,

De herou a se vesti…!

 

Eu unul, n-am îndrăzneală,

A vorbi fără sfială,

Pentru acest vestit bărbat .

Ci,  de câte ori  aminte,

Îmi vin faptele lui sfinte,

Rămâi cu tot încântat !

 

Poci zice fără sfială,

Dupa mea socoteală,

Că el,  de  a și murit,

Îns-a lui prea mare nume,

R âmâne de veci în lume

Lăudat  și prea slăvit!

 

Căci așa cu lari -fari,

Își petrec numai bărbarii

Cu mătușilele lor.

Când seara, șezând la vatră,

Și unul la altul latră,

Închinând la vinișor!

 

Și spun câte o poveste,

A le trece fără veste,

Vremea-aceea de prisos.

Până când  să le sosească,

Somnul, să se odihnească,

Din truda fără folos.

 

Dar aicea nu încape

Pe moș cu broș să adape,

Ci e lucru-nvederat;

Care poate fiecine

Să judece cum și cine,

E vrednic adevărat!

 

Cum și curat se-nțelege,

Că nu este după lege,

Moartea a  lui Tudorin.

Ci e chiar din pizmuire,

Ce grecii o au din fire,

Ca să ia ei aferim!

 

Căci nu poate niciodată,

Nici o lege-n lume dată,

Mai vârtos a lui Hristos.

Moarte ca să hotărască,

La persoană vitejească

Care era de folos!

 

Și care cu trudă mare,

La această-nprejurare

A slujit mai cu dicat.

Și cu a sa vrednicie,

Și-osebita hărnicie

Toată țara-a ridicat!

 

Și grecii, la pită gată

Năvălind  flămânzi, îndată

A  mânca-o au poftit,

Și cui o avea gătită,

În loc să-i de mulțămită,

La moarte l-au osândit.!

 

Căci pe loc a lui lipsire

A pricinuit simțire,

Grecilor lui Ipsilant.

Că Tudor Vladimirescu,

Eroul bun, românescul,

A fost cu duh mai înalt!

 

Ce voind să-l prăpădească,

De slava lui să-l lipsească,

Ca să o capete ei.

Și mai mult i-au înmulțit-o,

Cu ocara ce–au pățit-o,

D-au ajuns ca vai de ei!

 

Cărui, de-i lăsa viață

Nu se putea ei să pață

Aceasta ce au pățit.

Ci, cu a lui iscusință,

Și înțeleaptă silință

Ar fi iconomisit!

 

Cu toate acestea iară

Nu va mai rămânea țară,

Grecilor, precum au fost;

Ci va veni într-o stare

A nu mai fi cu-ntristare,

Precum pân-acum  de rost!

 

Vladimirescul, cu care

S-aibă cinste și mai mare

Să se slăvească în veci.

Fiind el acea pricină,

Stângerii din rădăcină

Fanarioților greci!

 

Apoi zică cin ΄ ce-o zice,

Cu cuvânt oricum să strice

Numele lui cel vestit.

Căci ideea mea să facă

Într-alt chip, să se prefacă,

Nu va putea negreșit!

 

Ci,  răspunz  prin altă gură,

Care o am drept figură,

Unei  vredici esemplări.

Ca zice cu-nțelepcune

Și cu mare isteciune

La astfel de întâmplări!

 

Măcar fie totdeaună

Valuri multe și furtună

Și cutremur de pământ.

Nu pot  face stricăciune,

Unde sânt temeiuri bune.

Să  fie spre crezământ!

Prof. univ. Dr. Mircea POPA

(Vezi Cetatea Cavalerilor nr.8/2021)

 

În categoria Articole, Autori, Catalog Autori | Etichete , , , , | Lasă un comentariu

Sfânta Fecioară Maria

Fecioară a neînseratului cer

                                     Prof. Dr. GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

Tânguirea Maicii Domnului -Icoană a familie Moșincat-

Fecioară a neînseratului Cer,

cu inima alăută şi cuvântul arcuş,

îţi cântăm un psalm de mărire, urcuş

şi râvna mi-i una şi toată-i dulceaţă,

Tu, Răsăritul de sus şi-a pământului Dimineaţă!

Fecioară a neînseratului Gând,

ne picuri în inimi fulguiri de mireasă

şi-ţi cântăm bucuria duioasă,

cu lacrimi smerite pe-a Căii-Hristos,

Tu,  Potirul cu Vinul cel mai gustos!

Fecioară a neînseratului Cuvânt,

ai aruncat peste noi lumină şi dor,

înflorit e pământul de miresme-i ponor,

când privim Adevărul din Blândul Iisus,

Tu, rămâi veşniciei Lumina de sus!

Fecioară a neînseratului Psalm,

Te strigăm în ecouri  şi-n ruga de foc,

să ne-aduni împlinirii de Sfânt prooroc,

să-mbraci armonia cu sufletele noastre,

Tu, Simfonia deplină a divinelor astre!

 

Fecioară a neînseratului Rai,

cu chipul şi asemănare dumnezeiască,

noi îţi aducem cântare îngerească,

îmbracă-ne-n straiul Tău sfânt de lumină,

Tu, mai presus de toate, Regină!

 

Fecioară a neînseratului Dor,

cu dorul doririi ne-ai fost dăruită,

Iubirea prin Tine a fost împlinită,

Mireasă, Tu eşti a Duhului-Mire,

Tu, cea mai dorită şi pură Iubire!

 

Fecioară a neînseratului Cânt,

noi fire de tină şi rugi de pământ,

picură-ne Roua de sus din Cuvânt,

să rodim cântare sfântă şi aleasă,

Tu a României, divină Crăiasă!

 

Fecioară a neînseratului Har,

cu inima cât cerul albastru şi senin,

din Tine noi gustăm al veşniciei Vin,

să nu mai flămânzim, sau înseta vreodată,

Tu, Maica Domnului, Fecioară preacurată!

 

Fecioară a neînseratului Foc,

cu razele ne mângâi şi cu privirea, alini,

Tu ruga să n-o-mbraci în strai de heruvimi,

nădejdea ne-o înalţă ca zborul de albină,

Tu, Mierea cea culeasă cu râvnă divină!

 

Fecioară a neînseratului Altar,

ce ne cumineci cu Pâine şi Vin,

întâiul alb-gând ţie ţi-l închin,

iar viaţa ţi-o dărui cu dor şi iubire,

Tu, Taină de slavă şi de preamărire!

 

Fecioară a neînseratului Legământ,

Proorocie ai fost şi ai înflorit pe pământ,

cu harul, cu fapta, cu sfântul cuvânt.

Slăvită în toate, de-a pururi mereu,

Tu, Fecioară sfântă, Maica lui Dumnezeu!

 

Fecioară şi-a neînseratului Pământ,

fă să rodească şi-n bulgări lumina.

Stejarul cel falnic să-nalţe tulpina,

să cânte văzduhul şi apele adânci,

Fiii României, toţi să-ţi fie prunci!

13 Aug. 2008, Mănăstirea Crasna-Gorj

Redacția Cetatea Cavalerilor Urează tuturor purtătorilor al Sfântului nume, și derivatele sale, sănătate, împliniri, La mulți ani!

 Voichița Maria Moșincat, Viviana Maria Moșincat, Maria Cordoș, Maria Buboi, Maria Gudea, Maria Moșincat, Măriuța Moșincat, Dr. Maria Vaida, Miorița Săteanu, Maria Trandafir, Mariana Poinar, Mariana Pobirci,   Mariana Zintz , Mariana Caciora, Maria Petre, Maria Donca,  Mariana Pavaloiu, Marian Munteanu , Marian Moșneagu, Marin Curta, Marius Apostol, Marius Crișan, Marian Tudor, Marian Borovină, Nicoara Marius, Maria Donca,  Elena Cristina Marian,   Maria FILIPOIU, Mariana Pavaloiu,  Mariana G. , Maria Garbe  , Maria Adochitei, Maria Lungu, Maria Morar,  Maria Stefanache, Clenciu Marian,  Maria Ilie , Petcu Marian, Mariana Jacan,  Nencescu Marian,  Pop Marin,  Marius Finca,  Marius Indrea

 

În categoria Articole, Autori | Etichete , , , , | Lasă un comentariu