Aurel Pentelescu

Prima colaborare cu prof. Aurel Pentelescu s-a materializat într-un articol publicat în Revista Unu, a orădeanului poet colonel Dr. Ioan Țepelea, articol cu referire la Pădurea Eminescu, plantată cu 10.000 de brazi, în localitatea Racșa (vizibilă de la șoseaua Satu Mare – Baia Mare), de către soldații generalului Georgescu P. Ion, (comandant al Diviziei 20 infanterie, dislocată pentru apărarea frontierei de Vest a României Mari), în 1939, la 50 de ani de la comemorarea morții Luceafărului.

Volumul, al patrulea de versuri, Apa din pumn, semnat de prof. univ. Dr. Aurel Pentelescu, este dedicat memoriei soției, Aurelia (1946-1994), la 50 de ani de la căsătorie.

Volumul, potrivit extraselor din„Ziua lupului singuratic”(2009), cuprinde un mănunchi de trăiri lirice, care, devenite versuri ordonate cronologic, s-au tipărit la 70 de ani ai autorului .

Ar fi vrut, zicea poetul, să „pictez versurile” deoarece verbele – scrise, rostite – nu au căldura din culoare. Și pentru că a vrut să știe, a izbutit să zburde cu iscusință, precum prin viață, să se strecoare ca apa prin pumn, lăsând o urmă adâncă într-o operă cu chip și veșmânt de mireasă pentru neamul românesc.

Din cele 101 poeme, care reprezintă „cartea vieții mele”, cum mărturisește cu profundă simțire și adâncă cugetare poetul (deși opera științifică a domnului profesor este absolut fabuloasă, copleșitor de profundă, zburătoare tematic, originală și profundă ideatic, cu metodă și argumente imbatabile, pilduitoare pentru istoriografia românească), redăm doar una, dintre cele dedicate iubitei sale soții Aurelia: În pădurea Eminescu.

Cu nespusă bucurie am primit volumul cu dedicație, pentru mine și soția mea, fapt pentru care aduc respectuoasă și meritată laudă, sincere felicitări și mulțumiri Prof. univ. Dr. A. Pentelescu.

Cartea Mea e și a Ta!

                                          

Profil aici.