Semnături decisive pentru politica de apărare a vestului României (1930-1940)

Constantin Moșincat, Semnături decisive pentru politica de apărare a vestului României (1930-1940), Editura Tipo MC, Oradea, 2008, format 17×24, 354 p,

Cartea încorporează documente inedite relativ la rolul și răspunderile ofițerului în viața națiunii, menit să pregătească material-logistic, psihologic și mental poporul pentru apărarea granițelor. Grija pentru formarea conștiinței favorabile pentru apărare este oglindită prin documentele concepute de către forurile militar-politice din România și asumate prin semnături semnificativ-decisive ale regelui, prim-miniștrilor, miniștrilor și șefilor de stat major și altor factori responsabili pentru acest proces extrem de complex, și complicat prin natura relațiilor militare și politice din perioada interbelică. Semnăturile decisive vizează, în special, politica militară din vestul României. Toate semnăturile sunt reproduse după documente originale din arhivă, fapt ce le adaugă importanță și întărește asumarea. Densitate informației este copleșitor de valoroasă.

Continuă lectura aici.

semnaturi_decisive