Mihai Viteazul – Atitudini

Conferința de presă organizată după adoptarea HCL 1045/2018 prin care s-a dispus „relocarea” abuzivă a statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul (aruncată în curtea S.C. Apă Canal Oradea). Foto – creația sculptorilor Alexandru Gheorghiță, Geta Caragiu – 19 august 1994 – Oradea, Piața Unirii.

Pozitia exprimată în Ședința Consiliului Local din 05.11 2018

Stenograma_sedintei_CL_05. 11 2019 

Pct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea relocării statuii lui Mihai Viteazul din Piața Unirii în Piața Emanuil Gojdu, cu scopul de a reamplasa statuia Regelui Ferdinand I pe vechiul amplasament din Oradea

Discuții? D-na. Kirei.

d-na. Kirei Melinda – consilier local

Noi am dori ca acolo să fie reamplasată statuia regelui Sf.Ladislau, dar cum știm că majoritatea nu este împotrivă solicităm introducerea unui nou articol, nu știu ce număr va avea, dat fiind faptul că două articole au nr. 1 în acest proiect de hotărâre, acest articol noi propunem să conțină următoarele: redarea numelui Parcul Olosig, parcului Mihai Viteazul, datorită faptului că statuia Mihai Viteazul va fi reamplasată exact în direcția opusă parcului care îi poartă numele.

d-l Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

d-l Sabău

d-l Sabău – Popa Liviu – Mihai – consilier local

Mulțumesc frumos domnule președinte. Referitor la acest material aș dori să fac câteva precizări. Există o adresă care a parvenit și municipiului Oradea prin care Direcția de Cultură își exprimă un posibil  acord al amplasării statuii Mihai Viteazul corelată cu proiectul construirea parcare de tipul park & ride în Piața E. Gojdu și condiționarea avizului de punerea la dispozitie a proiectului și a documentației privitoare la acest obiect de investiție.  Deasemenea conform și avizului atașat la dosarul prezentului material se specifică extrem de clar: prezentul aviz nu ține loc de aviz favorabil. Este necesar, conform ultimului aliniat din aviz, încă un aviz emis  in baza legii nr. 422/2001 în faza de autorizație de construcție. Deci, consider că în momentul de față trecând peste oportunitatea mutării sau nu, nu îndeplinim condițiile legale. De asemenea, nu e elucidată sau nu este atașată la material situația juridică a statuii. Cei de la Asociația „Mihai Viteazul” susțin că este în continuare statuia lor că nu s-a făcut donație către municipalitate, iar din partea municipalității nu avem la material nici un act cu privire la proprietatea statuii. Rugămintea ar fi, am înțeles de la d-na arhitect că este timp până anul viitor pentru această statuie, până în luna mai, să se amâne materialul până când toate aceste aspecte se clarifică. Mulțumesc.

d-l Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Dau cuvântul d-lui Mosincat

d-l Mosincat Constantin

Constantin Mosincat e numele meu, sunt secretarul Asociației „Mihai Viteazul”, cel care s-a ocupat de obținerea tuturor avizelor în anul 1992 – 1994, când pe 19 august statuia lui Mihai Viteazul a fost amplasată, ridicată, dezvelită în acest loc. La momentul în care s-a pornit ideea ridicării statuii, am atenționat consilierii locali, de atunci, și i-am informat că acolo a existat, pe acel amplasament, făcută în 1924, statuia regelui Ferdinand. Fapt pentru care am făcut 3 alte variante de amplasament în Piața Unirii acelei statui. Edilii locului au optat pentru această variantă, excluzând celelalte variante. Prin urmare, am adunat ban cu ban, deci nu din bani publici, ci ban cu ban din cotizația membrilor Asociației și am realizat această lucrare. Acuma să veniți dvs. și să puneți în loc, să eludați faptul că există deja acolo un amplasament și să elaborați un nou caiet de sarcini, nu văd cum un artist să înlăture pe un alt artist.

Pentru că, dacă vorbim din punct de vedere istoric, pot până mâine dimineață să vă vorbesc despre Mihai Viteazul dacă cineva nu-l cunoaște. Dar mă îndoiesc, pentru că toți dintre dvs. îl cunoașteți și mă opresc a prezenta mai departe personalitatea lui Mihai Viteazul și simbolul pe care acesta îl reprezintă pentru neamul românesc în ansamblul său. Cu atât mai mult pentru românii de la granița de vest a țării. A povesti acuma și a spune întâietatea că acolo a fost, da… toată lumea știe și recunoaște, dar să ne ducem puțin înapoi și să vă spun ce luptă am dus eu cu Ambasada Uniunii Sovietice să mutăm obeliscul care a existat atunci acolo. Și atunci am obținut acordul ambasadei pentru ca acele oseminte, sau simbolul pe care îl reprezenta jertfa ostașului sovietic să fie amplasat în Cimitirul Municipal. Dacă vrem să mergem mai departe cu istoria cu ce a fost acolo, putem să mergem așa. Și vă spun până la urma urmei, întâiul meu înaintaș acolo a fost și de la daci se trage. Și a avut acolo statuie. Să dovedească cineva contrariul. Adică, această chestiune, iertat să-mi fie intervenția, dar nu este posibilă o astfel de gândire.

Bun.. eu am sprijinit toate proiectele care s-au manifestat și se desfășoară  și felicit Consiliul local pentru inițiativele de construire dar nu sunt niciodată de acord pentru dărâmarea celor care există. Vă rog să priviți din punct de vedere arhitectural, d-na arhitect șef, s-a făcut în America pentru o firmă privată, pe 10 hectare de teren și un copac nu a fost mutat de la locul lui, a fost integrat in ansamblul arhitectural. Acum în poveștile care se fac, în studiul de fezabilitate și de arhitectură de amplasament urbanistic se vorbește de amplasamentul creat de Duiliu Marcu. Dumnezeule, e acolo, faptul că există Regele Ferdinand sau că există acolo Regele Mihai nu schimbă arhitectura cu nimic. Iar, poveștile cu arcuri, cu toate celelalte, și îmbrăcarea unei arhitecturi brâncușiene într-un secesion, pardon asta nu mai este nici tradiție, nu e nimic. Dar aici este vorba despre o tradiție istorică pe care noi trebuie să o respectăm.

În acest moment al tradiției istorice despre care eu vreau să fac vorbire, vă spun că, acea statuie aparține de drept Asociației „Mihai Viteazul” pe care eu o reprezint. Eu nu am delegat niciodată prin semnătură pe nimeni să facă nimic cu această statuie decât printr-un acord tacit și mutual a fost dată această statuie în administrarea Primăriei. Iar atunci când s-a vrut să se facă intervenție întotdeauna am fost solicitat. Mi-am exprimat și atunci acordul cu rugămintea ca să se pună ceea ce reprezintă pentru Mihai Viteazul, de fapt sinteza lui Mihai Viteazul, stema Țărilor Românești reunite pentru prima dată de către Mihai Viteazul.

Prin urmare ca să putem să facem o mutare de acolo eu găsesc în temeiul Legii 50 este necesar acordul Asociației „Mihai Viteazul” pe care noi ni l-am exprimat în scris atunci când ni s-a cerut punctul de vedere, atât pentru Comisia de Urbanism cât și pentru Ministerul Culturii, de la care l-am obținut pentru Mihai Viteazul acordul expres de amplasare atâta timp cât aici lipsește. Pentru că nu văd cum se va putea amplasa o statuie în locul alteia fară ca să o  mutăm. Deci, punctul de vedere al asociației a fost exprimat categoric, acesta este punctul de vedere pe care noi l-am obținut legal și pe care noi îl menținem în continuare. Pentru orice alte dovezi eu vă stau la dispoziție cu toată documentația care se găsește în posesia mea de la prima semnătură de constituire legală a asociației și până la obținerea tuturor avizelor și a amplasamentului pe acel loc. Mulțumesc.

d-l Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Vă mulțumim frumos. Dau cuvântul domnului primar.

d-l Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Stimați colegi, am să încerc să dau un răspuns în ordinea interpelărilor în care au fost ridicate.

În primul rând,  legat de amplasările unor alte statui. Regele Sf. Ladislau în tradiția romano – catolică are două statui amplasate în municipiul Oradea ambele în curtea Palatului Episcopal Romano – Catolic și de asemenea există o solicitarea din partea Episcopiei Romano – Catolice de amplasare a unei alte statui ecvestre în Cetatea Oradea, lucru cu care Primăria Oradea a fost de acord în principiu cu condiția finalizării și semnării tuturor documentelor pentru proiectul european care este în momentul de față depus pentru finanțare taxă de patrimoniu. Prin urmare nu poate să fie vorba  de introducerea unei alte cereri pentru că nu are nici un rost.

De asemenea, în ceea ce privește atribuiri de alte denumiri vă pot informa că Primăria Oradea a pregătit proiectul de hotărâre de Consiliu  pentru atribuirea denumirii de Parcul Olosig fostului cimitir Olosig transformat  în parc, întrucât atribuirea de Parcul Mihai Viteazul prin faptul că nu se mai amplasează în zona respectivă statuia Mihai Viteazul nu mai este de actualitate și am optat pentru atribuirea denumirii tradiționale, acest document a fost deja trimis către comisia de pe lângă Instituția Prefectului și sperăm să fie avizat. Nu văd nici un motiv să nu fie avizat. Deci, va figura pe ordinea de zi a viitoarei ședințe ordinare a Consiliului Local de la finalul acestei luni.

În ceea ce privește cealaltă observație voi răspunde cumulat. Amânarea acestui proiect o apreciez ca inoportună datorită presiunii timpului. A durat destul de mult ca să parcurgem toate procedurile legale pentru a veni în fața Consiliului în vederea propunerii de reamplasare a stuatuii Mihai Viteazul și dacă dorim să nu sărbătorim Centenarul la 102 ani sau 103 ani ceea ce nu ar fi recomandat spun eu, atunci trebuie să aveți în vedere că urmează o procedură de concurs pentru o lucrare propusă de un  artist plastic să fie desemnată câștigătoare, că odată derulată acea procedură e nevoie apoi de realizarea mulajului propriu zis, după care de obținerea avizului comisiei de monumente de for public pentru că fără acel aviz nu poate fi amplasată nici o statuie în România și după aceea sigur, turnarea și realizarea statuii. Ori procedura pe care am parcurs-o până în momentul de față a fost destul de lungă.

Aș vrea să trec la al treilea răspuns. Am obținut avizul comisiei zonale de monumente istorice, am obținut avizul comisiei naționale de monumente de for public, a comisiei naționale de situri istorice în baza unui studiu realizat de Universitatea „Ion Mincu”  din București care studiază atât centrul istoric al municipiului Oradea cât și posibilitatea de reamplasarea statuii Mihai Viteazul. În urma acestui studiu au fost propuse 3 amplasamente, și amplasamentul care este propus astăzi pentru aprobare în fața dvs. este cel situat în Piața care se va forma, o piață exclusiv pietonală mare, între Catedrala Ortodoxă și Parcul 1 Decembrie spre Casa de Cultură a Sindicatelor. Această piață este realizată în baza proiectelor cu finanțare europeană pe care-l aveți deasemenea astăzi pe agenda dvs. pentru a-l aproba și realizarea park & ride, deasemenea a pasajului și a amenajării pietonale a pieței intră în proiectele cu finanțare europeană indiferent dacă sunt cheltuieli eligibile sau cheltuieli neeligibile dar care sunt aprobate prin proiect. Ca atare nu există nici un motiv de amânare, întrucât procedurile legale din punct de vedere al avizelor comisiei au fost îndeplinite am obținut inclusiv acordul urmașilor artiștilor plastici care au realizat acestă lucrare în anii ”90 și în baza acestor avize s-a emis avizul final din partea Ministerului Culturii. Formula pe care ați citat-o este o formulă standard care se aplică la toate monumentele și subliniez, la final când va trebui amplasată o altă statuie din nou va trebui să mergem la Ministerul Culturii să obținem un ultim aviz pentru ca acest lucru să fie posibil.

Foarte deschis, stimați colegi, există o realitate istorică pe care nu o putem contesta indiferent de simpatiile noastre, de educația noastră, de etnia noastră, de convingerile noastre. Această realitate istorică este legată de faptul că, la sfârșitul anului 1918 și apoi în cursul anului 1919 Regatul României s-a reîntregit cu teritoriile care au aparținut altor state până la data respectivă de Imperiul Țarist, de Imperiul Austro-ungar și practic s-a făcut România Mare. Și fără să judecam acest eveniment într-o cheie naționalistă pentru că nu acesta este scopul, dar într-o cheie de demnitate și normalitate așa cum face orice stat normal acesta este cel mai important moment cel putin până acum din istoria României și face parte alături de Unirea Principatelor de formarea Regatului României și de aderarea de Uniunea Europeană, sunt cele trei momente importante din istoria României care definesc astăzi țara noastră așa cum este ea. Prin urmare eu cred că se cuvine să aducem un respect cât se poate de corect și de cinstit pentru oamenii care au făcut lucruri pentru țara noastră și pentru comunitatea noastră. Și reamplasarea în situl istoric așa cum a fost el constituit de-a lungul anilor în centrul orașului Oradea, a statuii Regelui Ferdinand este o chestiune de corectitudine. Această reamplasare nu are nici o legătură cu aducerea unei ofense sau a unei atitudini de desconsiderare a ceea ce reprezintă Mihai Viteazul în istoria țării noastre și în simbolistica țării noastre. Iar, piața în care se va reamplasa acea statuie, dacă bineînțeles toate procedurile legale vor fi îndeplinite, altfel nu se pune problema, este o piață centrală, o piață pe axa Cetate – Parc 1 Decembrie – Vasile Alecsandri – Piața Unirii, care nu face decât să întregească aceste elemente de simbolisitică națională și de demnitate din zona centrală a orașului Oradea.

Eu țin să le mulțumesc celor care au făsut eforturi în anii 90 pentru a amplasa în Oradea o statuie a domnitorului Mihai Viteazul cu un rol simbolic în istoria României în locul în care au amplasat-o, dar cred că timpul treptat, treptat decantează niște adevăruri istorice și în spiritul respectării acestora cred că aceasta este o propunere corectă pe care vă rog să o susțineți și sper că dacă toate procedurile vor fi îndeplinite în perioada următoare să putem pe de o parte amplasa statuia ecvestră a Regelui Ferdinand în Piața Unirii din Oradea, în situl istoric acolo unde a fost amplasată, și de asemenea să amplasăm în fața Catedralei Ortodoxe statuia ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul.

Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care m-ați ascultat.

d-l Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim. Dacă d-l Sabău își mai menține propunerea?

d-l Moșincat Constantin

Chestiunea, prin omisiune, spune niște adevăruri, dar ocoleste adevarul. Și aici cred că este cazul să vedem unde este acel acord al familiei, pentru că la mine în mapă se găsește expres scris de către Geta Caragiu autoarea, semnat protestul ei împotrivă Hotărârii Consiliului Local din 2014, când a mai existat o tentativă din aceasta de mutare a statuii. Eu am această opoziție a artistului în viață. Eu nu am de la urmașii lor, și chiar dacă ar fi de la urmașii lor acest acord nu există acordul proprietarului statuii. Iar termenii care s-au folosit în chstiunea de relocare cum a fost botezată această chestiune nu este conform legii, unu.

Doi, ea se bazează pe niște expresii urbanistice generale. Deci, ea nu ia în discuție chestiunea a muta sau a nu muta statuia lui Mihai Viteazul. Asta cred că este rolul dvs. pe care cred că trebuie să-l faceți acum înainte de a decide mutarea, pentru că atât cât am scris eu despre Regele Ferdinand, despre importanța lui în istorie și în primul război mondial, unii nu au citit atâta cât am scris personal despre această treabă. Sigur că preocupările noastre sunt diverse, dar vorbesc despre a mea, aici în această sală când am sărbătorit 99 de ani de la prima vizită a regilor familiei regale în Oradea am lansat o carte pe această temă. Cum să punem în discuție chestiunea că eu nu apreciez personalitatea lui Ferdinand, nici pomeneală de așa ceva, dar dacă tot suntem puși să construim haideți să găsim în piața asta că sunt 5 ha de teren acolo, să fie amplasate față în față cum am propus noi acum 10 ani de zile, sau 25 de ani, pentru că există loc și  pentru statuia Regelui Ferdinand. Și cât de frumos ar fi să fie amândouă statuile celor mai reprezentativi bărbați ai României care au contribuit  în această țară, dar ele să vibreze deopotrivă în simbolurile noastre. Eu înțeleg recunoștința față de înaintași, dar  nu înțeleg ca pe bunicul să-l hulesc și pe tata să-l laud. Așa ceva nu se poate, cel puțin din punct de vedere al gândirii și al modului de a pune problema, iar din punct de vedere filozofic prima chestiune este cum pun problema. Da, bun, e în regulă. Să fie Regele Ferdinand, să fie pus, eu sunt primul care susțin această idee, și mă angajez dacă e nevoie să fac tot ce mi se însărcinează  să punem statuia. Dar nu în acel loc. Uităm chestiunea aceasta. Să amplasăm oriunde în acest oraș că sunt locuri destule. Și vor împodobi deopotrivă orașul nostru din acest punct de vedere. Mulțumesc.

d-l Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim, dau cuvântul domnului primar.

d-l Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Nu doresc să intru într-o polemică, vă pot informa doar cu acordul moștenitorilor artiștilor doar pentru că dânșii nu mai sunt în viață, este depus în scris la Comisia de  monumente, există acest schimb de adrese fără de care Comisia de monumente nu ne-ar fi dat avizul. Vă mulțumesc.

d-l Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

D-l Sabău dacă vă mai susțineți propunerea. Da. Atunci vom vota propunerea d-lui Sabău

Cine este pentru? 6 voturi

Împotrivă? 18 voturi

Abținere? –

Vom vota materialul așa cum este el prezentat pe ordinea de zi.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri? 3 voturi

Și s-a trecut abuziv la distrugerea statuii Voievodului Mihai!

 

Sesiune științifică 19 august 2019

Puncte de vedere: Casa Regală și Mihai Viteazul. aici._mihai_drecin

Pagină din pliantul Mihai Viteazul – Istorie și permanență aici.