Povestea Bravului Cavaler

Prețul cărților, astăzi, editate în tiraje mici, nu acoperă efortul intelectual al actului de creație (dreptul de autor) deoarece costul de difuzare (plus transport) este mai mare decât prețul operei în sine, iar posibilitățile efective de achiziție descurajează „consumatorul”, cititor.

Din aceste pricini am pornit BIBLIOTECA BRAVULUI CAVALER”.  Pentru o mai comodă, rapidă și imediată conectare cu micul trofeu vânat: cartea!

Cu măiestrie, Bravul Cavaler de Clio, a trudit să scoată la iveală din negură vremurilor adevărul tipărit cu slove, uneori necunoscute marelui public, pe care l-a așezat pentru eternitate între copertele cărților sale, pe care astăzi, cu generozitate, ți le dăruiește ca Ajutor Împrumutat.

Sperăm ca deviza: „Cartea Mea e și a Ta!”  să însoțească orice carte bună și folositoare, vrednică de cinstire și de citire, operă originală, plină de informație, necesară omului grăbit, conectat on-line, care să-i aducă – cum se zice, în graiul înțelept -, mult spor!

Pe loc repaus,

în  oricare conexiune și oriunde „BIBLIOTECA BRAVULUI CAVALER”, îți poate fi de folos. Voluntarii autori și-au donat cartea, spre știința și folosința tuturor. Donează și vei fi mai avut. Nu uita, învățătura TA nu o poți lăsa moștenire, decât prin carte.

Așezați și rânduiți cărțile din „BIBLIOTECA BRAVULUI CAVALER”, ca pe icoanele sfinte din sufletul vostru, cu nădejdea că orice răsfoire va aduce limpezirea gândurilor, și orice încheiere va fi un nou început. Istoric aici.

Colonel r. Dr. Constantin Moșincat

~Cavaler de Clio~