Asociația Cavalerilor de Clio

Acte de constituire

Statut

S T A T U T

 

 – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CAVALERILOR DE CLIO –

 

Asociaţia Naţională a Cavalerilor de CLIO este o asociaţie liberă a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice care militează pentru cunoaşterea, popularizarea şi cultivarea tradiţiilor culturale şi istorice ale poporului român.

 

Obiectivul principal al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO este de a face cunoscute – prin scrieri, comunicări şi simboluri – valorile materiale, morale şi spirituale ale istoriei românilor, ca parte integrantă a istoriei universale.

 

Asociaţia Naţională a Cavalerilor de CLIO se constituie ca o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului statut şi a dispoziţiilor legale în vigoare în România şi U.E. Ea este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.

 

Cap. I. Denumirea, sediul, durata de funcţionare a asociaţiei

 

Art. 1. – Denumirea asociaţiei este: Asociaţia Naţională a Cavalerilor de CLIO

 

Art. 1.2. – Sediul Asociaţiei este în Oradea, str. Şelimbărului, nr. 15, Ap. 3. Modificarea sediului poate fi stabilită de către adunarea generală a asociaţiei.

Art. 1.3 – Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică din momentul înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Oradea.

Cap. II. Filiale şi societăţi comerciale

 

Art. 2. – În funcţie de necesităţi, ANCC va înfiinţa filiale, şi cluburi ca structuri teritoriale, în alte localităţi din ţară şi străinătate. Filialele şi cluburile vor avea un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei. Adunarea generală decide, prin hotărâre majoritară, înfiinţarea, respectiv desfiinţarea, de filiale. Filialele pot avea denumiri istorice.

 

Art. 2.1. – Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc, în mod obligatoriu, pentru realizarea scopului asociaţiei.

 

Art. 2.2. – Asociaţia poate desfăşura orice altă activitate economică, dacă aceasta are caracter accesoriu şi este în strânsă legătură cu scopurile acesteia.

 

Cap. III. Scopul asociaţiei

Art. 3. – Scopul Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO este de a organiza diverse manifestări cultural-ştiinţifice, congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, reuniuni şi dezbateri pe teme de cultură, istorie naţională şi universală, şi, stimularea cercetării ştiinţifice, de a orienta şi susţine financiar activitatea tinerilor, în special a celor lipsiţi de mijloace materiale şi cu venituri reduse, pentru continuarea şi aprofundarea studiilor în domeniul cercetării culturii şi istoriei, în contextul celei universale.

Paginile întregului statut Aici

Încheiere nr.25/A/2008 a Judecătoriei Oradea – comunicată : 15 martie 2008

ADEZIUNE aici.

Cerificat fiscal aici.