SPAȚIU PENTRU ARTIȘTI

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI din ROMÂNIA,                                                                                Filiala ORADEA, – BIHOR,  Nr. înreg.329313/17.aug.2023, CF. 4208390, Str. Republicii  nr.15,  e-mail:uap.oradea@yahoo.com,                                                                                                                       CERERE,                                                                                                                                                                           Primăria MUNICIPIULUI ORADEA,                                                                     Consiliul Municipal ORADEA,                                                                              DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR/DPI,

              În atenția, – D-lui Primar FLORIN BIRTA,

       Uniunea Artiștilor Plastici din ROMÂNIA, Filiala Oradea, organizație neguvernamentală de utilitate publică cu sediul în Oradea str. Republicii nr. 15, prin prezenta vă rugăm:

 –     Urmare adresei cu nr. îreg. 316016/03.08.2023, cod operator: 15690 din 10.08.2023 ( adresă POȘTĂ ), privind răspunsul din data de 07.08.2023, adresat D-lui Prof. univ. dr.Cornel T. DURGHEU artist plastic profesionist , Membru TITULAR al UAP – din ROMÂNIA,Filiala Oradea, privind CEREREA adresată D-voastră, pentru ATRIBUIREA unui spațiu de ATELIER de CREAȚIE ARTISTICĂ , specializarea SCULPTURĂ.

       Având OBLIGAȚIA PROFESIONALĂ și MORALĂ de-a rezolva URGENT CEREREA ÎNDREPTĂȚITĂ a Domniei Sale, având în vedere îndrumarea de CĂTRE D-VOASTRĂ Primăria Oradea /DPI, spre Conducerea Filialei UAP ORADEA, pentru soluționarea atribuirii unui spațiu de CREAȚIE ARTISTICĂ aprobăm DEMERSUL D-VOASTRĂ și răspundem POZITIV CERERII din data de 14 aug.2023, adresată de D-l Cornel T. DURGHEU Președintei UAP – Filiala Oradea, D-na Dr. Vioara BARA. În acest context constructiv REITERÂM CEREREA noastră către Primăria Oradea/DPI, Rugându-vă să REPARTIZAȚI URGENT, Filialei Oradea a U.A.P. un SPAȚIU ADECVAT pentru activitatea de creație specifică a sculptorului Cornel T. DURGHEU.

       Colegul nostru prof. univ. dr. Cornel T. Durgheu artist plastic consacrat,  specializarea sculptură, este o prsonalitate cunoscută și apreciată în Oradea dar și în țară și străinătate prin numeroasele Expoziții Personale sau de grup, de sculptură, grafică și pictură la care a participat, dar în primul rând prin ralizările Monumentale de For PUBLIC cu care Orașul Oradea, județul nostru și România se mândresc. Lucrări care astăzi fac parte din Patrimoniul Cultural Național al ROMÂNIEI.

      În altă ordine de idei, D-l profesor Cornel T. DURGHEU, CONSTRUCTOR în spiritul său cu toate marile greutăți în acele vremuri, a pus bazele ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ARTISTIC ACADEMIC în Oradea-BIHOR. EL fiind inițiatorul și MENTORUL FACULTĂȚII de ARTĂ din Cetatea Oradea.

     D-le PRIMAR , D-lor CONSILIERI Nu înțelegem cum o problemă minoră care se poate rezolva foarte simplu prin posibilitățile administrative ale Administrației Locale Oradea, să treneze zeci de ani !?

    Pentru a vă înfățișa nefireasca STARE de LUCRURI suntem nevoiți să Vă reamintim ADRESELE din ultimii 30 de ani prin care v-am solicitat noi UAP, Filiala Oradea, dar și Conducerea Națională a Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum și Adresele juste insistent adresate D-Voastră de SCULPTORUL DURGHEU, dar și adresele unor INSTITUȚII și Foruri Culturale și SOCIETĂȚI Cultural-Patriotice Locale și Naționale, privind soluționarea problemei Atelierului de Creație pentru D-l DURGHEU:

PREȘEDINTE,

        UAP,Filiala Oradea,

                  Dr. VIOARA BARA,

                  scenograf & pictor,

Tel. 0743 052 575.

Oradea,20.08.2023

                      DEMERSURI

Pentru atribuirea unui ATELIER de CREAȚIE pentru sculptorul C.T. DURGHEU între anii 1991 – 2023:

1,- CERERE nr. 3, UAP-Filiala Oradea nr. înreg. Primăria Oeadea,69/07.01.1991,

2,- CERERE – CONTRACT de ÎNCHIRIERE – nr.18/30.aug.1994 – SOLUȚIONAT,

3,- CERERE ATELIER – ADRESă UAP – Admin. Imob.Oradea/AIO, nr. 24/12.03.2003,

4,- CERERE ATELIER DURGHEU – Dir. Jud. CULTURĂ –nr.94/08.o2.2007,

5,- CERERE ATELIER – adresă UAP spre AIO nr.59/14.11.2007,

6,- CERERE UAP – ATELIER DURGHEU – PMO nr.7/11.5.2009,

7,- CERERE ATELIER – RECOMANDARE – PMO – Min. CULTURII nr. 473/11.05/2009,

8,- CERERE – UNIV. ORADEA – atribuire ATELIER DURGHEU – PMO nr.114098/12.95.2009,

9,- CERERE UAP Fil Oradea nr.12/2009, COS.JUD: nr.7295/04/iunie/ 2009,

10,- PROTEST – Universitarii orădeni – nr. înreg. P.M.O – 57401, 57754/3 iun.2009,

11,- AVOCAT – PMO/DPI – nr.102336, 58032/24.09.2009,

12,- CONSILIU JUD. BIHOR –nr 11388/25.09.2009 – referire adresă UAP (Președinte UAP ROMÂNIA D. ) nr.4725/19/10/2009,

13,- PREFECT BIHOR – nr.12144/30.sept.2009,- referire adresă UAP (Președinte UAP ROMÂNIA D. ȘERBAN) nr.10728/03.09.2009,

14,- LITIGIU – AIO – renunțare -05.feb.2010 – CERERE ATELIER,

15,- CERERE – UAP – nr.65/2010 nr. inr. PMO 69669/14/12/2010,

16,- CERERE ATELIER CREAȚIE – PMO. – nr.înr.167089/29.08.2014,

17,- CERERE – UAP – Președinte A. Chiriac – nr. 3/20.01.2016 – PMO/DPI nr. 16252/26.01.2016,

18,- CHEMARE în JUDECATĂ – tarif CHIRIE – nr.21/10/2016,

19,- ADEVERINȚĂ CHIRIE Atelier de Creație UAP, nr.51/05,04,2017,

20,- CERERE ATELIER – PMO –nr.323555/19.10.2017,

21,- MEMORIU DURGHEU –PRIMAR BOLOJAN – 12.06.2018,

22,- MEMORIU JUSTIFICATIV – înr. PMO -19.07.2019, 

23,- CERERE – UAP nr.5/15.09.2020 nr.înr. PMO – 378692/17.09.2020,

24,- MEMORIU – DURGHEU – PRIMAR nr. 471969/21.dec.2020,

25,- CERERE – UAP Fil. Oradea – nr. intr. PMO – 8785/13.01.2021,

26,- CERERE – UAP ORADEA – PMO/DPI – nr.66148/08.02.2021,

27,- RESPINGERE CERERE – cod. Op.15690 – răspuns DPI la adresele  4924/8524/8778/21157 din 02.02.2021

28,- PRESĂ – PLEDOARIE  Prof. M ZINTZ – PMO – nr. intr. 85196/23.feb/2021,

29,- DEMERS – 7 ASOCIAȚII și SOCIETĂȚI CULTURAL-PATRIOTCE, nr. înreg. PMO – 104742/09.03.2021

30,- CĂTRE – DIRECTOR DPI,- nr. 263359/14.04.2021, CHIRII MODICE,

31,- MEMORIU –Intervenție Interes Propriu – nr. 263359/14.04.2021 – expediere pe e-mail,

32,- DEMERS spațiu – MINISTERUL CULTURII – nr.2760/15.04.2921,

33,- Primăria Oradea (PMO) – MEMORIU CONSTATATIV – DURGHEU – ref. nr.394685/09.11.2022, cod op. 15690,

34,- PMO/DPI – CONTESTAȚIE CHIRIE – adresă – 04.ian.2023,

35,- PROIECT CULTURAL atelier de CARTIER – nr.136857/22.03.2023,

36,- PROIECT justificativ atelier – nr.165594/13.04.2923,

37,- PMO – ARGUMENT pentru justiție – Prezentare sumară -1.mai.2023,

38,- PMO – VALORILE din ATELIER – PROTECȚIE – nr. 205547/19.05.2023,

39,- PMO – DEMERS PRIMAR – nr.233712/29.05.2023,

40,- PMO – PROIECT CULTURAL- spațiu atelier – nr. 263995/22.06.2023,

41,- PMO – SOLICITARE AUDIENȚĂ PRIMAR – 27.06.2023,(refuz),

42,- PMO – PETIȚIE – nr.276444/30.06.2023,

43,- PREFECT ORADEA – DEMERS, 12 iul 2023, 04.08.2023, reg.email:

44,- PMO – CERERE ATRIBUIRE ATELIER – n. 316016/03.08.2023,

45,- PMO/Consiliul LOCAL – nr.RG/318253/04.08.2023,

46,- CERERE ACCES ATLIER – Primăria Oradea(PMO) – nr. 320383/08.08.2023

47,- CONTESTAȚIE – Consiliul Local ORADEA – nr.324536/10.08.2023,

48,- PMO – PRIMAR F. Birta – nr. 324552/10. Aug. 2023,

49,- PMO – PRIMAR –  UAP, Filiala Oradea, – 329313/17.aug.2023,

50,- PMO – CERERE Atelier Creație – UAP, Filiala Oradea, 20.08.2023,

…………………………………………………………………………………………………………………………

 ÎNTOCMIT, De Prof. Cornel T. DURGHEU sculptor.

Tel. 0741 112 372,  0744 17 64 11.          Oradea.20. aug. 2023.    E-mail: ctdurgheu@yahoo,com.

 

 

 

 

 

 

                                                

Acest articol a fost publicat în Articole, Autori și etichetat cu . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns