Profil ANIVERSAR: SCULPTOR CORNEL T. DURGHEU, prof. univ. Dr.

 • În anul 2011, cunoscândul pe Decanul Facultății de Ară din Oradea,
  prof.univ.dr. Cornel Teodor DURGHEU, prin mijlocirea acestuia și sprijinul și
  interesul prof.univ.dr. Aurel CHIRIAC – Director, Enrico Gino BINACO are
  oportunitatea de-a aduce în România , la Oradea , pentru a organiza o Expoziție
  Personală ANTONIO DEL DONNO, o MARE PERSONALITATE a culturii italiene
  Moderne în Domeniul Artlor Vizuale, la Muzeul Țării Crișurilor.
  În contextul creat prin interferențele culturale speci?ce s-a creat
  ocazia, între subsemnatul și prof.univ.dr. Cornel T. DURGHEU, de-a stânge o
  prietenie care durează și în ziua de astăzi. Prietenie bene?că care a făcut și ea să
  mă hotărăsc a mă stabili în frumosul oraș Oradea ca un bun și generos cetățean.
  Unul dintre primele Proiecte realizate înmpreună cu Sculptorul
  DURGHEU, mijlocite și de generozitatea Primăriei ORADEA,dar cu sprijinul Dir.
  Alberto MOLINARI la ROMA, a fost organizarea Expoziției Personale – „DIALOG”
  – a renumitului ar&st plas&c ,la Galeria de Artă a Museului „Locanda
  MARTORELLI” Ariccia -Roma. Expoziție organizată și desfășurată pe data de 15
  noiembrie 2015. Cri&ca Evenimentului a fost scrisă de Cri&c de Artă D-na
  Vincen& Maria Cris&na. Apoi s-a realizat o altă Expoziție DURGHEU la Napoli
  „LARTE dal I al III Millennio” în Castelul din sec. IX în „LETTERE”, unde sculptorul
  a avut privilegiul de-a primi cri&ca renumitului cri&c profesor GIANNI GARRERA.
  În anii următori, după această bază cultural-expozițională, câș&gată
  prin experiența și implicarea sculptorului DURGHEU, am colaborat și realizat
  Proiecte și Expoziții internaționale a&t în Italia cît și în România cu ar&ș&i români
  și italieni.
  Amintesc:
  – în 2014 – Expoziția „Antonio Del DONNO” la Muzeul de Artă din BAIA MARE:
  – în 2015 Expoziția „Ar&stul postmodern” Antonio Del Donno la Muzeul
  SatuMare : –
  in anul 2016 , Expoziția Antonnio Del DONNO „CULTURI” la Galeriile
  UAP,TârguMureș:
  –în anul 2016 Expoziția ar&stului Antonio Del DONNO „Convivenza” la Muzeul
 • de ArtăArad: –
  în anul 2019 s-a organizat Expoziția ar&ș&lor orădeni și bihoreni ,,Dall est all
  ovest” la Academia di Romania din Roma prin colaborarea cu D-na Dr. Vioara
  BARA – Președinte UAP Oradea, cri&ca scrisă de renumitul cri&c de Artă din
  Bucureș&, Dr. MAGDA CÂRNECI:
  – în anul 2022 pe 11 noiembrie , organizăm la ROMA Expoziția Ar&ș&lor din
  Târgu Mureș „DIVERSE SIMILI”, la Academia di România și la
  AcademiadiUngaria. –
  în anul 2022 la 12 niembrie , organizăm sub auspiciile d-lui Alberto
  MOLINARI ,Expoziția de sculptură a prof. Cornel T. DURGHEU „Manipolazione
  della Forma” la Galeria – „Associazione Culturale Plus Arte Plus din ROMA –
  cri&ca prof, Gianni GARRERA.
  Tot pentru anul 2022 s-s conceput pentru Oradea un Proiect Nou în
  colaborare cu Ar&stul Italian Constan&ni MASSIMO , Proiect numit
  „UNCONVENTIONAL Art Project WHITE HOLE” care constă în a aduce Arta
  Locală din Oradea și cea internațională în spațiile NONCONVENȚIONALE din
  oraș, în spații neobișnuite cu lumea ar&s&că, mediu care va da vizibilitate
  operelor ar&ș&lor în afara spațiilor obișnuite de expunere în mai multe spații și
  sectoare nonconvenționale ale orașului Oradea:
  Pentru anul 2023 sunt Programate Proiecte Expoziționale la Academia
  Română din Roma și la Academia Maghiară din Roma împreună cu Comunitatea
  de Ar&ș& din BAIA MARE și tot la Academia Romănă din ROMA se va organiza
  Expoziția Personală a profesorului sculptor Cornel T. DURGHEU din Oradea.
  În concluzie este de remarcat considerarea și constanta PROIECTELOR inițiate,
  organizate și coordonate în spațiu internațional, dezvoltînd o tot mai largă gamă
  de colaboratori și Ins&tuții din mai multe Țări care dovedesc interes,
  profesionalism și seriozitate organizatorică. Totul pentru concetățenii noștri
  doritori și consumatori de orientări sociale și spirituale de civilizație culturală
  națională și universală. Cei care doresc și iubesc privilegiul iden&tății neamului
  stăpîniți de ?rescul și Eternul sen&ment de ACASĂ.
  BINACO ENRICO GINO.
  Oradea 6 nov.202
   

  CASA NATALĂ DIN BERECHIU

  LA MULȚI ANI DISTINSE CAVALER DE CLIO!

Acest articol a fost publicat în Autori și etichetat cu , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns