PRAZNICUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI

FECIOARA – FEMEIA – MAICA DOMNULUI – MARIA

O, FRUMUSEŢE, NUMELE TĂU ESTE FECIOARĂ – FEMEIE – MAMĂ !

Prof. Dr. Gh. C. NISTOROIU

 

   FECIOARA MARIA – Mugurele divin al Frumuseții Hristice!

FEMEIEA – Plămada rugăciunii de foc  a Rugului aprins! 

MAICA DOMNULUI – Viața Vieţii și-a nemuririi Sfinte!

         EMANUEL – CUVÂNTUL VIU, Cel ce ne-a înfiat dumnezeirii Sale,

      susură Izvorul mântuirii noastre, în care s-a urzit aleasa Zidire

      a Fecioarei – Femeii – Mame!

 

În FECIOARĂ s-a întrupat FEMEIA,care a odrăslit ODORUL de MAMĂ!

 Fecioara MARIA – VLAHERNA – CARPATINA, arhetipul Frumuseții şi a Iubirii

Absolute  este pururea Crăiasă a Cerului albastru şi a Pământului verde!

 

Fecioara MARIA – VLAHERNA – CARPATINA este MIREASA Frumuseții         absolute,în care s-a pogorât serafic,  Iubirea Duhului Sfânt, peste sufletul ei divin!

FECIOARA – FEMEIA –MAMA, timp-răstimp-veșnicie a Liturghiei Dorului sublim!

    FECIOARA – FEMEIE este un IMN de FRUMUSEŢE, DRAGOSTE şi CREAŢIE!

FECIOARĂFEMEIE – numele tău este Minune, Chemare şi Alegere divină!

           FEMEIA – Mugure de Luceafăr, odrăslit în taina chemării filocalo-sofianice, care răspândeşte mireasma inefabilă a cântării poeziei sufletului ei frumos!

 

          MAMA este o întrupare de Cer şi Pământ!

Taină al cărei Destin se împlinește în inima ei,cât un răsărit de Soare, întrupând Omul cu Dumnezeu!

MAMA este Altarul plinătăţii Dorului sacru şi Focul rugăciunilor izbăvitoare!

           Ruga MAMEI se aprinde într-un azur de cer ce se reflectă ca un răsărit de ape!

               O, FECIOARĂ, peste inima ta-catapeteasmă se pogoară Surâsul dumnezeesc!

O, FEMEIE, Trandafirul sufletului tău  îmbrăţişează toate petalele de Dor ale Iubirii!

O, MAMĂ, întreaga ta fiinţă cântă de încântarea dumnezeieştii tale ODRASLE!

          

                   „Cine nu a văzut o FEMEIE aplecându-se

                     ca o mângâiere peste oamenii nimănui?

                   Cine nu a văzut-o mângâind un cap de copil

                          sau săturând un sărac?

                    FEMEIA însufleţeşte totul,

                    învăluie lucrurile cu cântec

                    şi caută fără încetare

                    firele ascunse ale ţesăturii vieţii.

                    Taina ei aici stă:

                     în legătura statornică cu isvoarele Vieţii.

                     FEMEIA vede în profunzime,

                     suferă şi se bucură deplin!

                     FEMEIA cunoaşte adevăratele

                      Flori nemuritoare ale Vieţii!”

(Ernest Bernea, FEMEIA Îndemn la Simplitate, Predania)  

                     Tuturor Fecioarelor-Femeilor-Mamelor,

                     cântare, încântare, binecuvântare!

                 + ADORMIREA – ÎNVIEREA MAICII DOMNULUI – MARIA!

                    15 August 2022

Acest articol a fost publicat în Autori și etichetat cu , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns