PACEA

 

PROGRAM

Ziua Internationala a Pacii – 21.09

“ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂCII”

Ing.MIORITA SATEANU

Cetătean de onoare al Municipiului Oradea

   ZIUA INTERNAȚIONALĂ a PĂCII este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie.

MOTIVATIE: În 2001 Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluţie, 55/282 declarând ziua de 21 Septembrie a fiecărui an ca şi Ziua Internaţională a Păcii. „Ziua Internaţională a Păcii va deveni ziua de încetare a focului şi ziua nonviolenţei, o invitaţie către toate naţiunile şi popoarele să onoreze o întrerupere a ostilităţilor pentru toată durata acestei zile…” Rezoluţia „invită toate statele membre, organizaţiile sistemului ONU şi organizaţiilor non-guvernamentale şi indivizii să comemoreze, într-o manieră acceptabilă, Ziua internaţională a păcii, participând la educaţie şi conştientizarea publicului şi să coopereze cu ONU pentru instaurarea unei încetări globale a focului.”

Pacea nu este absenţa războiului. Este o virtute, o dispoziţie spre bunăvoinţă,  încredere, dreptate si bună inţelegere prin diplomaţie corectă. Aceasta zi este dedicată păcii și în special absenței războiului și a violenței. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice, militare și oameni

Pentru a inaugura această zi smnificativă pentru lumea întreagă in data de 21 sepetembrie, „Clopotul Păcii” este sunat la sediul ONU (în New York City). Acest Clopot al Păcii  este turnat din monede donate de copii de pe toate continentele, cu excepția Africii și a fost un cadou de la Asociația Națiunilor Unite din Japonia, ca „un memento al costului uman în război”. Pe inscripția de pe o parte se poate citi, „Trăiască pacea absolută în lume”.

Dragi prieteni, PACEA este cel mai preţios cadou.

Generaţia mea a cunoscut ororile războiului, a auzit si s-a cutremurat la auzul

exploziei bombelor lansate din avioanele in *picaj* , bombardierele care plantau

bombele la fel cum se aprind pe rănd artificiile colorate proiectate pe cer la evenimentele si zilele naționale sau internaționale sărbătorite de comunitate

Generația  de adulți si tinerii , niciodată n-a trebuit să lupte pentru această PACE,ea ne-a fost oferită pe o tavă de argint, de către oamenii care au luptat pentru ea, sunt eroii care si-au  dăruit  viaţa lor pentru a infăptui pacea pe pământ
Pe tot cuprinsul Europei, cimitirele ne amintesc de băieţi tineri care niciodată n-au ajuns acasă şi a căror amintire noi o preţuim.

Generaţia noastră, cea de azi, nu este proprietara acestei PACII; noi suntem numai păstrătorii, paznicii ei.

Noi putem doar preda această PACEA greu obţinută, copiilor nostrii,în aceeaşi stare în care ne-a fost oferită nouă.

Generaţiile viitoare nu ne vor ierta niciodată.Noi , generația de azi, nu  putem risipi PACEA . Pur şi simplu nu avem dreptul să facem asta.

Trebuie să facem tot ce este posibil, acum, pentru a păstra PACEA si a opri orice tentatiavă de a distruge  PACEA

Ziua Internațională a Păcii, este considerată o zi cu semnificații deosebit de importante in viața intregului glob, in viața tuturor popoarelor, mai ales in zonele in care conflictul armat este declanșat si continuă, face victime , distruge vieți , opresște activitatea instituțiilor, a școlilor si a intregului aparat de stat

Același lucru se intâmplă si in zonele in care grupuri masive de emigranți sosesc din toate părțile , sufoca starea de normalitate a zonelor in care au intrat. Dar este deosebit de dureros faptul că aceaști oameni iși părăsesc bruma de agoniseală adunată pe parcursul vieții si iși părăsesc casa, familia, rudele, locul de muncă si bineințeles si țara natală, vor să uite de suferințele, lipsurile si atrocitățile in care au trăit si se indreaptă cu speranțe mari, spre alte meleaguri pentru a –si asigura familia de o viață liniștită, decentă, a respectului umanității

Suntem ingrijorați pentru  ca acest fenomen nu este departe de noi, suntem ingrijorati pentru acesti oamnei sărmani si lipsiți de toate condițiile normale de viață

Noi ne bucurăm că am uitat demult ce inseamnă a trăi sub bubuitul armelor, a exploziilor datorate bombelor si a șuieratului provocat de avioanele bombardiere.

Mai sunt multe persoane in viață care au trăit ororile Războiului al Doilea Mondial, in urma căreia LIBERTATEA  si PACEA  obținută au fost un prețios cadou

Fiind conștienți că trăim vremuri destul de impovărătoare, că sunt unele disfuncții in bunul mers al vieții societății, al familiilor, al sistemului de invățământ si de sănătate si poate si in alte compartimente ale țării, totuși noi trebuie și in aceste condiții să conviețuim pașnic, să ne respectăm reciproc si să nu uităm că PACEA nu este absența CONFLICTULUI  , ci prezența ALTERNATIVELOR CREATIVE, pentru a răspunde la conflict

Deasemenea trebuie să nu uităm să punem preț pe cuvântul rostit, să nu uităm să iubim, să iertăm, să tolerăm si ….aceste sentimente să fie susținute prin dialog, negocieri si multă, multă ințelepciune cu tendințe de dipolmație.

Să nu promovăm cinismul, atitudinea ostilă, lăcomia, lipsa de omenie, insensibilitate, aroganță, ignoranța,….. aceste stări , sentimente sunt de cealaltă parte a baricadei.

Opusul violenței este comunicarea , dar aceasta cere timp, efort, strădanie si răbdare

Astăzi, sau poate de mâine, fiecare din noi, să promovăm pacea cu dragoste, cu bună ințelegere, respect unul față de celălat indiferent cine este, ce limbă, ce confesiune , ce vârstî si ce stare socială are.

Să ne educăm copii in spritul respectului , să fim adevărate modele pentru copii noștrii, să deschidem capitolele educației prin buna cuviință  “cei 7 ani de acasă”

Pentru că acești copii, tineretul de azi ne vor asigura o viață pasnică, liberatea in sensul corect al cuvântului si vor știi să ne apere drepturile, vor veghea ca bătrânețele noastre să fie fericite si vor fi conștienți că PACEA este cel mai important obiectiv pentru familie si pentru stabilitatea , integritatea si bunăstarea intregii țări.

Fie ca toate aceste  mesajele care vor fi rostite azi să fie percepute, respectate si aplicate pentru a fi PACE pe intregul pământ

SĂ FIE PACE, PACE , SĂ FIE PACE PE PĂMÂNT.

 

    

 

Acest articol a fost publicat în Articole, Autori și etichetat cu , , , , , . Salvează legătura permanentă.