Maria Vaida – poeta din Bihor

Maria Vaida

Critic și istoric literar, poet, membră a USR, filiala Cluj.

 S-a născut în Drăgănești, județul Bihor, fiica lui Vaida Teodor și Catița. Urmează liceul la Samuil Vulcan din Beiuș. Este absolventă a Facultăţii de Filologie a UBB din Cluj-Napoca, secţia română-franceză; conducător ştiinţific prof. univ. dr. Ion Pop, cu teza de licenţă: Poezia Constanţei Buzea – studiu critic, 1979. Este absolventă a Facultății de Istorie a UBB. Doctor în Ştiinţe Filologice al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu distincţia Cum laude, cu teza Gheorghe Pituţ sau Ochiul şi noaptea, coordonator prof. univ. dr. Mircea Popa. Debutul  în Pagini de ucenicie, revista Liceului Samuil Vulcan din Beiuş, 1970. Colaborări la reviste culturale şi literare cu articole, studii, eseuri, interviuri, poeme, cronici literare: Luceafărul românesc, Neamul românesc, Iosif Vulcan (din  Australia), Gând românesc, Cetatea culturală, Observatorul cultural, Tribuna învăţământului, Perspective, Familia, Prosaeculum, Oraşul, Nord literar, Monitorul cultural, Cărticica românescă pentru copii, Reflex, The Scientific Journal of Humanistic Studies, Viaţa românească, Le fleur du Danube (din Franța), Vatra veche, Familia română, Noul literator, Tribuna, Jurnalul literar, Bucureştiul literar şi artistic, Curtea de la Argeş, Tribuna, Astra clujeană, Mărturii culturale ş.a.

            Volume colective: Exerciţii de atelier, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008;  Interdisciplinaritate, Ed. C.C.D. Cluj-Napoca, 2002; Valori formative acronice şi contemporane în literatura pentru copii şi tineri, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006; Evaluarea competenţei de comunicare şi a competenţei culturale, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; Identitate. Cultură. Media, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008; Incursiuni în imaginar 3. Imaginarul religios în literatură, Ed. Imago, Sibiu, 2009; Texte de ultimă oră, Ed. InfoData, Cluj, 2009, coord. Graţian Cormoş, Interferenţe artistice şi educaţionale. Şase  decenii de învăţământ vocaţional preuniversitar clujean, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010, Cultură şi educaţie în context european (coordonator Maria Vaida), Ed. Grinta, Cluj–Napoca, 2010, Interferenţe educaţionale europene (coordonator Maria Vaida), Ed.Grinta, Cluj-Napoca,  2010, Studii doctorale filologice la Alba Iulia, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2011, coordonator Diana Câmpan, Interferenţe didactice, ştiinţifice şi culturale, Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş, Tipar Adicenter, Iaşi, 2013; Carte cu prieteni, Ed. Buna Vestire, Beiuş, 2014, coord. Anca Banda, De vorbă cu scriitori de azi (coord. Maria Daniela Pănăzan, Monica Grosu), Ed. Crono Logia, Sibiu, 2018, Ofrandele zeului Har (coord. Sorin Baicu), Ed. P. P. Publishing, London, 2018, Annales Universitatis Apulensis. Series philologica. 18, tom 1, Alba Iulia 2017; Studii și cercetări din domeniul științelor socio- umane. Vol 32, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Ed. Limes &Argonaut, Cluj- Napoca, 2019; Cartea cuvintelor-madlenă, coord. Irina Petraș, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020; Rondul scriitorilor. În dialog cu lucrări din Patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2020.

 

Volume personale semnate:

Mircea Popa la 70 de ani. Biobibliografie,  coautor  Olga Morar, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2009, 261 p.

Gheorghe Pituţ sau Ochiul şi noaptea. Studiu monografic, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009, 367 p;

Povara luminii, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2009, 167 p;

Lucreţia Suciu sau Mările iubirii, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2010, pref. Mircea Popa, 170 p.;

Povara luminii, Ed. Grinta Cluj-Napoca, Ed. a II-a revăzută şi completată, 2014, 246 p.; Poemele de piatră, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013;

Elegiile Salomeei, poeme creştine, Ed. Grinta,  Cluj- Napoca, 2014;

Yvonne Rossignon sau Poezia ca destin, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2016, 297 p.

Dincolo de lume, dincoace de text, Ed. Școala ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 284 p.

Elegiile persane, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018.

Bihorenii la Marea Unire, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca 2018.

Pricesnele noastre la Centenar, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2018.

Yvonne Rossignon sau Poezia ca destin, ediția a II-a, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2019

Elegiile marine, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019.

 The Great Union in Western Transylvania Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca,  2019.

Ochiul Vărsătorului. Antologie lirică româno- albaneză. Ed. Amanda Edit Verlag, 2020.

 

            Ediţii îngrijite: Ion D. Sîrbu, Împărăţia cuvântului sau Poveşti neterminate, Ed. Fundaţiei Alfa, Cluj-Napoca, 2007;

Yvonne Rossignon, Cântec de lumină frântDebut postum, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2015.

Yvonne Rossignon, Cântec de lumină frântDebut postum, Ediţia a II-a, Prefaţă Maria Vaida, Cuvânt înainte de Mircea Popa,  Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2015.

            Au scris despre cărţile sale:  Constantin Cubleşan, Ion Simuţ, Gheorghe Glodeanu, Săluc Horvath, Mircea Popa, Florentin Popescu, Ion C. Ştefan, Monica Grosu, Dumitru Cerna, Adrian Popescu, Emilia Chiriţă, Adrian Ţion, Gabriela Căluţiu Sonnenberg,  Octavian Doclin, Mihail Diaconescu, Mihai Duţescu, Nicolae Stoie, Lăcrămioara Stoie, Carmen Ardelean, Lucian Vasile Bâgiu, Vasile Gogea, Ion Cristofor, Ioan Aurel Pop, Mircea Gheorghe Abrudan ș.a.

 

 

TURNUL DE DOR

Poeții trec sublimi în rondul lor de noapte

Se-aud şi fâlfâiri şi ţipete şi şoapte;

În ochii orbi statuile au lacrimi amare

Se zbat spre turlele bisericii din zare.

O, rugineşte-n Someş şi podul meu de aur

Iar pe stradele cântă Ofelia pe-un plaur;

Din Cetăţuie ca-ntr-un vis coboară

Cu lupii albi, o lyră şi-o vioară.

E primăvara verde pe apele-n alint,

Cu frezii şi lalele, cu flori de mărgărint;

Pe la Matei Corvinul vin fetele, băieţii

Aşteaptă carul care să ducă-n cer poeţii…

Ţi-am spus, tu nu te duce la carul cel cu flori,

Dacă te vede mire, să ştii că ai să mori;

Mai bine stai în turle cu porumbei şi corbi,

Ca să păzeşti statui de piatră cu ochi orbi,

Iar eu să strig din piatră că eşti nemuritor;

Iar de ne plânge lyra din turnul ei de dor…

Ochiul vărsătorului    

Timpul s-a oprit aici în raza de lumină;

peste prăpăstii – soarele.

Nu privi în genune, doar umbra

mestecenilor albi  ne mai urmează;

nu privi în ochiul neantului

din abis, mai bine te uită

spre Ochiul Vărsătorului

imuabil ca ochiul lui Dumnezeu.

Printre aripi de îngeri freamătă ca frunza

de sicomor genele Sale.

Nu privi în abis, nu sunt decât umbre

şi tăcerea de dinaintea  avalanşei  gheţarilor.                     

                                                                                     Maria Vaida

 

 

Acest articol a fost publicat în Articole, Autori și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.