Înainte de alegeri – COPACUL ÎNCOVOIAT

COPACUL ÎNCOVOIAT

– Sfântul Tihon din Zadonsk

Melania RUSU-CARAGIOIU

Vezi ca un copac încovoiat nu folosește la nimic. Asa este și omul cel hain, a cărui inima este nedreaptă. Acesta nu e bun de nimic, întocmai ca și copacul cel sucit. Dacă este sluga, lucrează cu lenevie și cu viclenie, fiind necredincios și prefăcut. De este pedepsit, cârtește și se răzvrătește. Iar de este miluit, nesocotește mila.

La bucurie se face samavolnic și se îndârjește, iar la nenorocire se mânie și hulește. Într-un cuvânt, nici prin milostivire nu se pleacă, nici prin pedepsire nu se îndreaptă, asemenea unui copac încovoiat, care nu se vă face drept nici de la căldură, nici de la ger. Iar pricina dintru care se întâmpla astfel este inima nedreapta, care pe toate le înrâurește. La fel și un om slobod, dacă este rău, își vădește răutatea, căci uneltește doar cele pe care le vede că fiindu-i lui prielnice, chiar dacă Domnul se scârbește de acelea, iar pentru el și pentru ceilalți sunt păgubitoare.

De i se vă da acestuia un loc de cinste sau o dregătorie, vă caută numai folosul sau, nu și pe cel al supușilor lui. Din pricina cinstirii se îndârjește, iar fiind lipsit de ea, se răzvrătește, cârtește și hulește; nimic nu-l poate îmbuna, întrucât inima lui este sucita și desfrânata. Ori, dimpotrivă, așa precum un copac drept e trebuincios pentru orice lucru, la fel este și omul bun, care are o inima dreapta. Iar inima dreapta este cea care asculta de Domnul și Făcătorul ei și urmează voia Lui cea sfânta.

Dumnezeu le face pe toate spre folosul nostru. Asemenea și inima cea buna se străduiește să facă totul spre slava lui Dumnezeu și spre folosință fraților ei. Ce vrea Domnul, aceea voiește și ea. Dumnezeu le dorește și le face tuturor doar binele, fără nici o dobânda pentru Sine. Asemenea și ea năzuiește și se străduiește să săvârșească cele bune pentru toți, fără a-și caută sieși folosul. Căci zice Apostolul că „dragostea nu caută ale sale” (1 Corinteni 13, 5).

Acolo unde se găsește dragostea cea adevărată, se afla și inima cea dreapta. Necătând la cinstirea ce i se aduce sau la dregătoria care i se da, o inima că aceasta mereu și pretutindeni vă face faptele dreptății și vă fi vrednica de orice lucrare ori dregătorie.

***Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București, 2011, p. 110.

*Am adoptat acest fel de a privi acum, înainte de alegeri

Acest articol a fost publicat în Articole, Autori, Catalog Autori și etichetat cu , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns