ZIUA LIMBII ROMÂNE

 

*MULT E DULCE SI FRUMOASA LIMBA CE-O VORBIM*

Ing.Miorita Săteanu[1], Prof. Mirela Silaghi [2]

Activitatea festivă dedicată ZILEI NAȚIONALE A LIMBII ROMÂNE, care se sărbătoreşte incepând cu anul 2013, in data de 31 August, al fiecărui an, a avut loc la sediul Bibliotecii Virtuale ELIT, director Mirela Silaghi in parteneriat cu ing. Săteanu Miorita, coordonatorul proiectului *Cetățeni activi la puterea a treia*

Importanța evenimentul a fost subliniat si a scos in evidentă prin cuvîntul de deschidere a doamnei ing. Miorita Săteanu, faptul că LIMBA ROMÂNĂ este printre limbile cele mai muzicale, curate, bogată in expresii si metafore. Este limba in care se pot exprima cu uşurinţă cele mai intime sentimente si trăiri, cele mai reuşite comparaţii, cele mai frumoase declaraţii de iubire.

Iubim  Limba Română deoarece limba română reprezintă fundamentul identității naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți puternice și unite. Cu acestă ocazie se intoneaza Imnul Naţional si se arborează Drapelul României

Discursurile prin care s-au prezentat puternice sentimente de apreciere si devotament pentru cuvintele vocabularului Limbii Române au fost susținute de către director Biblioteca virtuală ELIT ,prof. Mirela Silaghi, prof. Loredana Gabor din partea C.N. Onisifor Ghibu si prof. Ica Octavia Vesa-membrî in proiectul *Cetățeni activi la puterea a treia*

Felicitările transmise vorbitorilor unei limbi gramaticale cu expresii abundente pentru descrierea frumuseților naturale ,a minuăţiilor naturii, al piesajelor inconjurătoare,  al câmpului plin de roadele bogate, au fost teme abordate de către vorbitori.

Se poate afirma cu discernământ că: în cuvinte româneşti, vorbeşti despre frumuseţea omului ca infăţişare, ca dăruire, cu talentele cu care este înzestrat ,ca artist sau ca profesionist într-o meserie din dmeniul stiinţifico- ethnic.

Rugăciunile impresionante, dorinţele, mulţumirile îndreptate spre Cerul Dumnezeiesc  al Creatorului suprem,  sunt cele mai frumoase cuvinte de evlavie al vocabularului limbii noastre.

Momentul festiv – artistic, a fost deschis prin recitări de poezii patriotice, din literatura națională, de căre poeții Ioana Precup, prof. Florica Mera, prof. Aurel Horgos, Hetes Pascu, prof. Rodica Denut, prof. Florica Mera, Aneta Cozma, prof. Ica Octavia Vesa

Revelația activității a fost oferită de tinerele eleve Balaj Marina și Costin Patricia –de la C. N. Onisifor Ghibu susținute de către Balaj Ionut de la C.N Partenie Cozma- eleve talentate, inzestrata cu creativitatea formării versurilor, al rimelor si mai ales al posibilității și ușurinței exprimării trăirilor si al sentimentelor pentru a sublinia tema poeziei.

După intonarea Imnului Național evenimentul festiv a continuat printr-un recital de melodii patriotice si din folclorul național din toate zonele tării, in dialectele specifice ,iar interpreții  prof. Marie Matei, si elevele Lorena Ghib si Denisa Ghib, au purtat minunatele costume nationale zonale.

În incheierea evenimentului s-a Interpretat cântecului  seminficativ al evenimentului, „MULT E DULCE SI FRUMOASA LIMBA CE-O VORBIM”- intonat de către toti participantii prezenti si acompaniaţi la acordeon de  prof. de  muzica Fluietas Ioan, coordonatorul Corului „General Traian Mosoiu” cu felicitările exprimate de domnul col.r. Bucur Dumitru

Aprecierea domnului prof univ. dr. Vasila Marcu pentru activitatea desăşurată a constituit un  omagiu important prin care s-a  evocat bogaţia vocabularului limbii române, pentru a se exprima toare gândurile, sentimentele, observaţiile stiintifice si harul de a scrie versuri si de  a aduce elogii  celor care au făcut posibilă si acelora  care au ridicat la rang de Sărbătoare Naţională ZIUA LIMBI ROMÂNE

 

Cugetare

Frumuseţea feerică şi mirosul îmbătător al florilor, cu coloritul lor specific, pot fi lăudate şi admirate cu cuvinte deosebit de gingaşe, ale vocabularului limbii române.

Răsăritul şi apusul soarelui care defineşte ziua de muncă, uneori cu trudă, alteori cu bucuria câştigului necesar pentru bunăstarea familie, familie care aşteaptă fericirea dată de părinţi – copiilor si nepoţilor, părinţii, dăruind intreaga lor dragoste urmaşilor lor prin cuvinte de alint , de mângăiere si de  admiraţie

Tot graiul românesc il vorbeau părinţii si strămoşii noştri, poate in dialectele oltenesţi, moldoveneşti sau ardeleneşti care in memoria noastră au rămas ca un cântec de leagăn.

Rugăciunile impresionante, dorinţele, mulţumirile îndreptate spre Cerul Dumnezeiesc  al Creatorului suprem,  sunt cele mai frumoase cuvinte de evlavie al vocabularului limbii noastre.

Prin multitudinea cuvintelor din vocabularul Limbii Române se pot exprima toate sentimentele, toate dorinţele toate visele

Dragostea pe care o purtăm in suflet pentru fiinţa iubită – femeie sau bărbat – se spun cu cuvinte şoptite, melodioase, care să se reverse ca un Vulcan din inimă, pentru altă inimă, inimă în  care s-a cuibărit tandreţea, iubirea sufletească

Mamei ii mulţumim si alegem cuvinte care să exprime respect pentru grija pe care ne-o poartă, gândurile si rugăciunile pe care le spune pentru reuşita noastră in viaţă, pentru dragostea cu care inconjoară  copii si nepoţii noştrii

Ce le spunem copiilor noştrii?

Le spunem cuvinte de invăţătura pentru a ştii că cei 7 ani de acasă sunt cele mai valoroase si utile invăţăminte in viaţă si această invăţătura, concură la conduita moral civică a fiecarui om in comunitatea şi societatea in care trăieşte.

ÎI invăţăm să se roage si să mulţumească Bunului Dumnezeu că au părinţi, că sunt sănătoşi si că sunt iubiţi de toţi cei dragi ai lor.

Iubim cuvintele din vocabularul Limbii Romane.

Dar îi urâm pe cei care-l pocesc cu tot felul de expresii murdare, de injurii . minciuni si blesteme, cuvinte triviale aruncate in moment de nervozitate , intâmplător sau cu intenţie, pentru a jigni, pentru a agresa si a discredita o altă persoană

Ne desgustă jargoanele imprumutate din vocabularul de mahala, folosite in conversaţiile tinerilor şi utilizarea in exces – ca să fim occidentali a cuvintelor imprumutate din alte limbii. Dar Alexei Mateevici, în minunata poezia „Limba noastra”, scria despre ea “că-i o comoară”.

Pentru a conştientiza comorile exprimate prin limba româna s-au organizat în colaborare cu Directia de Asistenţă Socială Oradea, activităţi dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a Limbii Române in Centrele Sociale Multifunctionale pentru Persoane Vârstnice din zona IOSIA în ziua de 28 August 2019 si zona ROGERIUS în ziua de 3 Septembrie 2019.

Festivitatea a fost deschisă de ARINA MOS dirctor executiv la Directia de Asistenţă Sociala Oradea care a adresat un cuvânt de salut participanţilor si mulţumiri organizatorilor pentru iniţiativa desfăşurării activităţii.

Prin proiectul “Cetăteni activi la puterea a treia”, persoanelor vârstnice participante au sărbătorit Ziua Naţională a Limbii Ronâne, eveniment iniţiat si prezentat de coordonatoarea de proiect ing. SĂTEANU MIORIŢA.

A urmat un colaj de cântece patriotice si populare suţinut  cu mult succes de elevele  Lorena şi Denisa Ghib, eleva Bakro Natalia si de interpretul Adrian Bojan, prezentând fiecare şi portul  popular al zonei pe care o reprezintă.

Din volumul personal de poezii au recitat versuri dedicate “cuvântului“ din vocabularul Limbii Române poeţii Ioana Precup, Maria Elvira Vancea, Nona Heredeanu Tudor, Ileana Bodi, Leontina Costrut , Hetes Pascu, Horgos Aurel – membrii al Cenaclului Literar Barbu Stefănescu Delevrancea.

Prezentarea si descrierea ideilor lansate in volumul de versuri al poetei Mihaela Maria Dindelegan a revenit ing. Săteanu Miorita. In completare Leontina Costrut a citit poezii din volumul lansat “Împărăţia cuvintelor”

Etapele de transformare si de definire a graiului românesc au fost prezentate de prof. Iliescu Doina.

În incheierea evenimentului s-a Interpretat cântecului seminficativ al evenimentului, „MULT  E  DULCE SI FRUMOASA LIMBA CE-O VORBIM”- intonat de către toti participantii prezenti si acompaniaţi la acordeon de prof. de  muzica FLUIETAS IOAN coordonatorului Corului „General Traian Mosoiu”.

Prin activitatea desăşurată s- a evocat împortanţa si bogaţia vocabularului limbii române pentru a se exprima toare gândurile, sentimentele, observaţiile stiintifice si harul de a scrie versuri si de  a aduce elogii  celor care au făcut posibilă si acelora  care au ridicat la rang de Sărbătoare Naţională  ZIUA LIMBI ROMÂNE

1 SEPTEMBRIE 2019

 

[1] Coordonator proeict Cetatean de onoare al Municipiului Oradea asistent coordonator

[2] Director Biblioteca Virtuala ELIT

Buchetul Recunoștinței Cavalerilor de Clio

Acest articol a fost publicat în Articole, Autori, Catalog Autori și etichetat cu , , , , , . Salvează legătura permanentă.