ZIUA  INTERNAȚONALĂ  A  FAMILIEI

 

Ing. SATEANU MIORITA

În fiecare an, la 15 mai, printr-o rezoluţie, din anul 1993, a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Familiei. Obiectivul principal al marcării acestei zile este accentuarea rolului familiei şi promovarea valorilor acesteia, egalitatea, dragostea, respectul şi împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice.

 

BUNUL DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE FAMILIILE NOASTRE

Aceast pentu că *Familia* este o comunitate intimă de viaţă şi iubire sau un sanctuar al vieţii, leagăn al iubirii şi motiv de bucurie şi speranţă pentru intreaga lume. În acest contex, cu îndreptățită gândire, dorința noastră de a cere „Binecuvântarea famiilor noastre” se va înscrie în aprecierile și recunoștința tuturor națiunilor, subliniind valoarea și importanța familiei, familie care se sărbătorește anual la data de 15 Mai, ca zi consacrată Familiei, pentru a sublinia că *Familia* s-a dovedit a fi una din cele mai vechi și stabile forme de comunitate umană, cea care asigură perpetuarea speciei, evoluția și continuitatea vieții sociale.

Familiile din societatea contemporană, au suferit în ultimele decenii transformări profunde. Schimbările care au intervenit în interiorul ei sunt atăt de importante, incât și termenul de familie a devenit tot mai ambiguu, el tinzând să acopere astăzi realităţi diferite de cele caracteristice generaţiilor precedente. (cupluri de lesbiene, homosexuali )

Dinamismul puternic al structurii și funcţiilor familiei pot apărea uneori surprinzătoare și mai mult decât atât, sunt în permanentă schimbare, aceasta datorită nivelui social și de de educaţie al familiei diferit, precum și al modului personal, individual de concepţie a vieţii de familie.

Schimbările politice, sociale, culturale și economice din societataea actuală au fost însoţite și de schimbări în sfera familiei. Cea mai spectaculoasă schimbare a fost trecerea de la familia traditională la o diversitate de modele numite „de familie” – alternative, bazate pe un climat social permisiv, prin inţelegerea foarte diferită a libertăţii individuale

Familia traditională – cuplul conjugal căsătorit – conform procedurilor legale, încetează să mai fie modelul dominant? Am intrat într-o etapă de „revoluţie personală” care scoate în evideţă individul- dorinţa individului, satisfacţiile personale ale individului, iar afectivitatea și dragostea sunt raportate la nivelul de trai, la veniturile proprii și dorinţa de independenţă faţă de legile nescrise ale unei relaţii de căsătorie, între bărbat și femeie!.

Deasemenea procesul de modernizare, de industrializare, exodul rural, modificarea relaţiilor de proprietate , au condus la modificarea componenţei fundamentale a familiei. Duși de val modelul tradiţional s-a înlocuit și au apărut: familiile monoparentale, relaţiile de cuplu (concubinaj)- fără forme legale, care se fac și se desfac după dorinţa indivizilor.

Copiii care sunt rodul acestor relaţi de cupluri întâmplătoare, sunt victime nevinovate, derutate, frustraţi, dar – ceace este și mai grav, este că acestia reprezintă generaţia promotoare a relaţiilor provizorii și în afara cuplurilor stabile, copii care preiau modelul părinţilor.

Este dificil de răspuns la intrebarea, dacă familia românească este în prezent modernă sau tradiţională? Erodarea valorilor tradiţionale este evidentă și pătrunderea concepţiilor liberatine în ceace priveşte funcţionarea familiei este mai mult „gălăgioasă, zgomotoasă” decât foarte răspândită, preluată serios și puternic promovată în rândul  tineretului de cercuri interesate, dubioase, decadente, unele fără orizont și rațiune.

Dar este cert faptul că, familia este posesoara tradiţilor și a valorilor naţionale. După cum sunt indici care scot deja la iveală un adevăr, faptul că instituţia familiei este  amenințată, prin împrumut de afară, al unor comportamente deviante: lesbiene, homosexuali, promovați pe unele canele media, fie din interes pecuniar, fie din prostia goanei după senzațional, cu scop de a destabiliza familia tradițională. Că asistăm la declinul căsătoriei şi la destrămarea familiilor, este statistic dovedit. Fenomenul este global, iar România nu se află într-o situaţie mai privilegiată (vezi amânarea căsătoriilor din motiv Covid).

Familia nu trebuie să fie *un moft* sau un stil de viață diferit de tradiția națională străveche? Subliniz că RĂUL, acele nenorociri ale timpurilor noastre care macină, asemenea infiltraţiilor, mucegaiului şi ruginii, pilonii civilizaţiei moderne – familia şi căsnicia –, nenorociri pe care le numim „anti-valori ale familiei”, sau păcate, în cheie religioasă. Anti-valori care tind să năruie, să prăbuşească civilizaţia noastră, RĂUL major fiind: avortul, adulterul soţului, al soţiei sau al ambilor.

Alte anti-valori familiale sunt separarea soţilor şi, respectiv, divorţul, cu grave repercursiuni. Se proliferează tot mai mult în ultima vreme, precum buruienile, moda concubinajului, altfel zis coabitarea sau convieţuirea bărbat-femeie fără a fi căsătoriţi.

Traficul de persoane reprezintă un eşec al societăţii de astăzi. Persoana umană este considerată şi tratată ca o marfă. Dar traficul de persoane reprezintă şi un eşec al familiei de astăzi.

Sărăcia, familiile destrămate, plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate, excluziunea socială sunt tot atâţia factori de vulnerabilitate în faţa  stabilității familiei

Este foarte important pentru generațiile viitoare să definească un răspuns la marea întrebare a acestui început de mileniu: Familia, încotro?

 

DUMINECĂ 15 MAI 2021 Oradea

SANCTUARUL EPARHIAL AL MAICII DOMNULUI

BISERICA GRECO CATOLICĂ *ADORMIREA MAICII DOMNULUI *

SFÂNTA FECIOARA MARIA ÎN MIJLOCUL

FAMILIEI CONTEMPORANE

În acest lăcaş de cult cu o încărcătura spirituală impresionantă, mă cuprinde un sentiment de smerenie şi de evlavie, de admiraţie pentru statuia şi icoanele care prezintă pe Sfânta Maria – Maica Domnului, Maica iubitoare, Maica indrumătoare, Maica ocrotitoare a tuturor credincioşilor şi aceasta imi dă siguranţa că, toate gândurile de credinţă, le dedic Sfintei Fecioare Maria pentru virtuţile Ei, pentru toată dăruirea și toată privirea ocrotitoare şi permanentă oferită familiei, copiilor, mamelor, taților și bunicilor lor.

Multitudinea sentimentelor care se cuibăresc și răscolesc sufletele celor care se roagă cu evlavie către Sfânta Fecioara Maria, alcătuiesc însăşi existenţa tuturor crediciosilor şi dorinţa lor de a trăi în armonie, bună înţelegre, respect și fericire, fiecare în familia întemeiată pe dragoste BINECUVÂNTEAZĂ DOAMNE FAMILIILE NOASTRE!

Este dorinţa pe care, o adresăm către Cerul Înalt al Împărăţiei lui Dumnezeu, spre Isus Mântuitorul, fiul lui Dumnezeu şi a Sfintei Fecioare Maria – logodnica neprihănită a Sfântului Iosif, care împreună ne oferă existenţa şi exemplul Sfintei Familii.

SFÂNTA FAMILIE DIN NAZARET se defineşte SFÂNTĂ pentru că a trăit:

  • într-o desăvârşită curăţenie sufletească;
  • în virtutea smereniei;
  • în ascultarea și păstrarea poruncilor Dumnezeieşti, ale Sfintei Biserici;
  • în harul de a face fapte creştineşti prin iubire faţă de cel de aproape;
  • în tăria în încercări şi a răbdării creştineşti în suferinţe și necazuri;
  • în tăria credinţei, pentru „a plăcea lui Dumnezeu”;
  • în spiritul evlaviei şi a rugăciunii de mulţumire și recunoştinţă faţă de Dumnezeu;
  • în flacăra sfintei iubiri, iubire care nu trebuie să fie înăbuşită de patimi și păcate.

Orice familie, orice părinte şi orice copil se regăsesc şi se oglindesc în familia Sfântă  din Nazaret, și mai ales în Sfânta Feciora Maria, pe care Dumnezeu însuşi ne-a oferit-o ca model de viaţă, ca loc de fericire şi speranţă de trăire în comuniune şi binecuvântare pe acest pământ.

Familia, întemeiată şi desăvârşită de Părintele Ceresc, ca leagăn sacru al vieții, sanctuar al iubirii, şcoala cea mai importantă a vieții, familia, are în mijlocul ei pe Sfânta Fecioră Maria, dătătoare de viaţă a pruncului ISUS, în urma căreia s-a constituit Familia din Nazaret, model de conduită, de iubire, de respect şi educare creştină a membrilor familiei contemporane.

Familia este o parte principală a creaţiei lui Dumnezeu, în scopul de unire, formare, dragoste și procreere. Familia este responsabilă în faţă lui Dumnezeu şi există pentru îndeplinirea scopurilor Sale în lume.

Cea dintai familie s-a intemeiat în Rai, având ca preot și martor pe însuși Dumnezeu. „Și a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe bărbat și a facut-o și pe femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: «creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul» (Gen. 1: 27-28).

Se poate considera și defini astfel că: Familia este o comunitate intimă de viaţă şi iubire sau un sanctuar al vieţii, leagăn al iubirii şi motiv de bucurie şi speranţă pentru intreaga lume.

Măreţia evenimentului din această zi, 15 MAI – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI este amplasată în mijlocul celei mai frumoase luni calendaristice, dintre lunile de primăvară – respectiv LUNA MAI – lună care este dedicată Sfintei Fecioare Maria.

Și astfel ne dă convingerea că întemeierea și dezvoltarea unei familii pământeşti se aseamănă cu fenomenele naturale ale acestei luni, în care natura întreagă se trezeşte, învie, renaşte și se naşte pentru a înfrumuseţa tot cea ce ne înconjoară pentru a confirma faptul că a sosit LUNA MAI, lună țn care Sfânta Fecioară Maria, coboară din Rai

În valea Iria

În luna lui Mai

Fecioara Maria

Coboară din Rai

În această lună, omenirea credincioasă se roagă cu evlavie către Preacurata Maria, Împărăteasa Cerurilor și al Universului și înalță spre Împărăția Domnului toate dorințele și mai ales mulțumirile dobândite, mulțumiri pentru ocrotire SA și darurile deosebite primite, în întreaga noastră, viață pământească.

Familiile din societatea contemporană, au suferit în ultimele decenii transformări profunde. Schimbările care au intervenit în interiorul ei sunt atât de importante, încât și termenul de familie a devenit tot mai ambiguu, el tinzând să acopere astăzi realitaţi diferite de cele caracteristice generațiilor precedente, tradiționale.

În acest contex, cu indreptăţită gândire, dorinţa noastră de a cere „Binecuvantarea famiilor noastre” se va înscrie în aprecierile privind valoarea şi importanţa familiei, a cărei susţinere o avem de la Sfânta Fecioară Maria, care ne numeşte, Copilaşii Ei,

Aceasta pentru că este Mama noastră, este indrumătoarea noastră în viaţa de familie, este cea care ascultă rugăciunile noastre atunci când avem un obstacol de trecut.

Preacuratei Fecioare Maria Îi incredinţăm dorinţa noastră de a vindeca boala de care suferă membrii familie. Ingenunchiem în faţa Sfintei Fecioare Maria cu smerenie și credinţă, pentru a-i oferii mulţumirile noastre. Ne închinăm cu evlavie, preamărind toate darurile și toată binecuvântarea dată familiilor noastre și pentru un răspuns bun pentru iertarea păcatelor noastre. Să ne rugăm împreună astăzi pentru toate familiile din întreaga lume,

R U G Ă C I U N E

O Maică Preasfântă și Pururea Fecioară, care te-ai născut și ai crescut în credinţă și evlavie, acceptând întru totul voinţa Bunului Dumnezeu, te-ai oferit ca jertfă de arderea iubirii Dumnezeieşti și fără stricăciune, ai dăruit omenirii, la ceas de sărbătoare, cel mai de preț FIU, unul născut ISUS CRISTOS prin care ai adus pe pământ Lumina cea adevărată, pe cel care este CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAŢA.

Tie, O Maică Preasfântă și Binecuvântată, ne închinăm cu smeremie,

către Tine ne rugăm să deschizi Poarta Cerului prin care gândul sufletului nostru să ajungă la inima Ta neprihănită, pentru a primi bogăţia bunătăţilor faptelor Tale, iar izvorul îmbelşugat al iubirii Tale de mamă, să se reverse supra noastră, a credincioşilor cu dragoste, ca o cascadă tămăduiroare si binefăcătoare a cugetelor si trupurilor noastre.

Intăreşte-ne O Maică a lui Dumnezeu cu puterea TA, luminează

întunecimea minţilor noastre și deschide-ne calea spre credinţă ca să te mărim pe Tine cea plină de har, Impărăteasa Cerului

Rămâi cu noi, Sfântă  Fecioară, pentru că vrem să fim mereu cu Tine în suflet

Rămâi cu noi, Sfăntă Maria, ca să ne recunoaştem și să ne îndreptăm greşelile

Rămâi cu noi, O dulce Mamă Maria,

comoara plină de daruri pentru a ne aprinde în suflet focul dragostei și al înţelepciunii

Rămâi cu noi, O Maică Pururea Fecioară

și ajută-ne să rămânem și noi veşnic alături de Tine pentru a-l Preamări pe Fiul Tău,

împodobeşte sufletul nostru cu astfel de daruri și virtuţi ca să fie întotdeauna plăcute Fiului Tău Dumnezeiesc pentru a câstiga mântuirea și viaţă vesnică în Impărăţia Cerurilor

„BINECUVINTEAZĂ DOAMNE FAMILIILE NOASTRE”

AMIN!

 

E Mai, e Mai, e luna Mai

Christos ne cheamă la Altar

E Mai, e Mai, e luna Mai

Răspundem toţi la a SA chemare!

 

Președinte onorific „Uniunea Femeilor”

Cetățean de onoare al Municipiului Oradea

Membră în Forumul Ecumenic al Femeilor Creștine din România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest articol a fost publicat în Articole, Autori și etichetat cu . Salvează legătura permanentă.