Vatra Țării nu-i de vânzare!

C O M U N I C A T

De foarte multă vreme, cetățenii acestei țări constată cu durere comportamentul condamnabil al clasei politice, ale cărei scopuri și obiective se depărtează tot mai mult de cele ale majorității populației, care le-a dat votul și pe care ar fi obligați să-i reprezinte. Prăpastia care separă  poporul  țării de grupurile politice care au ajuns temporar la butoanele de comandă ale statului,  se adâncește pe zi ce trece, cei de la putere ne mai urmărind decât într-o infimă proporție programul politic asumat și îndepărtându-se tot mai mult de promisiunile făcute în campania electorală.

Ca atare, dialogul necesar, care să armonizeze și să facă capabilă participarea tuturor la procesul de exercitarea a principiilor democratice care stau la baza sistemul relațional din UE, respectarea principiilor de transparență și de  consultare permanență cu cetățenii alegători, datori să cunoască în cunoștință de cauză toate hotărârile și legile care îi privesc, obligă guvernul și parlamentul să respecte această practică, nu s-o oculteze.

Spre dezamăgirea noastră acest instrument democratic este mereu ocolit,  multe dintre proiectele de lege nefiind comunicate cetățenilor țării, urmărindu-se votarea lor în secret, ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a intereselor fundamentale ale țării și a locuitorilor ei, punând națiunea română în fața unui fapt împlinit.

Datoria noastră, a celor care reprezentăm vocea opiniei publice,  este să ne opunem acestor practici, care nesocotesc principiile fundamentale  statalități și independenței naționale și ne aservesc unor interese străine.

Ne opunem astfel tuturor celor care doresc să schimbe regula lucrurilor, urmărindu-și  doar propriile interese, călcând în picioare drepturile de suveranitate ale națiunii, lipsa de colaborare și de transparență devenind endemică și păgubitoare. Escamotând sistematic dialogul viu și permanent cu poporul, clasa politică s-a adâncit în urmărirea unor interese meschine, străine chiar de rațiunea sa de a  exista pe scena politică, slujind nu de puține ori forțe oculte, ceea ce duce la șubrezirea construcției statului național, la pierderea încrederii poporului în oamenii care îl conduc, la îndepărtarea de linia normalității și statorniciei.

Acest comportament aberant și nedemocratic este constatat și în cazul mass-mediei, majoritatea canalelor de TV fiind departe de a răspunde doleanțelor de educație și instrucție a maselor, fiind în chip stânjenitor aservite politicii oficiale, de manipulare și distragere a atenției populației conștiente și active de adevăratele probleme ale țării, prin intermediul unor emisiuni care frizează derizoriul și facilul, menite să dezinformeze și nu să educe și nu să ridice nivelul de activism cetățenesc a populației plătitoare de taxe și impozite.

Trecutul național, tradițiile, cultura, arta, credința sunt constant ignorate de principalele posturi comerciale, în programul cărora informațiile de ordin educativ-civic lipsesc cu desăvârșire. Totodată lipsesc dezbaterile serioase pe teme de interes general și național, care să lămurească și să informeze cu celeritate ascultătorii, în așa fel ca oamenii să nu fie cooptați la actul de guvernare, ci să fie ținuți câ departe de marile afaceri și derapaje ale unor miniștri, de propuneri legislative, și de măsuri care vizează statul național. Unul dintre aceste proiecte vizează schimbarea condițiilor de înstrăinarea pământului țării, cu înlăturarea prevederilor de până acum, condiții pe care nicio altă țară europeană sau din UE nu le-ar accepta.

Dat fiind importanța unui asemenea proiect legislativ, solicităm organelor noastre în drept declanșarea unui referendum pe această temă. Solicităm de asemenea informarea corectă și la timp a cetățenilor și deschiderea unor dezbateri televizate prin care fiecare cetățean să fie la curent cu măsurile preconizate, deschiderea unor rubrici speciale în presă.

Ne exprimăm de asemenea indignarea că astfel de inițiative parlamentare, nocive și păgubitoare pentru țară, n-au fost aduse la cunoștința generală, și nici n-au fost însoțite de minime explicații motivaționale, ceea ce aruncă în spațiul public mari semne de întrebare, ceea ce ne determină să solicităm retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi a parlamentului, ca fiind antistatal și antinațional, având ca scop șubrezirea statului național și slujirea unor interese străine,  urmărind ca principala avuție a țării, pământul, apărat prin jertfe de sânge și sacrificii de mai toate generațiile care s-au născut și crescut pe acest pământ, să treacă în mâini străine.

Este în joc însăși eliminarea uneia dintre caracteristicile de bază ale unei națiuni, transformarea țării în colonie sau țară de ocupație, dezmembrarea provinciilor istorice, atentat criminal la existența și ființa noastră etnică.

Având în vedere încălcarea dreptului de informație și de decizie a cetățeanului în chestiunile fundamentale, care vizează însăși esența statului național, solicităm anularea  unei asemenea inițiative,  neagreate de niciun cetățean cu simț patriotic al aceste țări.

Cluj, 6 mai 2021

Comitetul Director al Astrei Clujene

Prof. univ. Dr. Mircea Popa

P.S.

România a devenit, după lupte grele, un membru pe deplin îndreptăţit şi respectat în sfatul popoarelor,  (…), orice român se poate mândri cu apartenenţa la un stat care, ca purtător al unei culturi străvechi, se bucură de simpatia şi bunăvoinţa tuturor naţiunilor civilizate, aceasta se datorează înţelepciunii şi energiei cu care aţi condus  un popor harnic şi vrednic![1]

Urmăriți:

membru îndreptăţit şi respectat în sfatul popoarelor;

orice român se poate mândri cu apartenenţa la un stat;

purtător al unei culturi străvechi;

se bucură de simpatia şi bunăvoinţa tuturor naţiunilor civilizate

popor harnic şi vrednic!

~Cavaler de Clio~

[1] Regele Carol I, p. 290

 

Acest articol a fost publicat în Articole, Autori, Catalog Autori și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.