CONFERINȚĂ: Marina română – furnizor de securitate navală

Statul Major al Forțelor Navale15 iulie 2021
Comunicat nr. 75

tf.0744 359 518

 

 

 

Conferința:

“Marina română – furnizor de securitate navală”

Statul Major al Forțelor Navale și Clubul Amiralilor organizează, în perioada 27-28 iulie 2021, conferința „Marina Română – furnizor de securitate navală”, care cuprinde dezbateri științifice din domeniile politicilor navale, transportului naval, securității maritime și apărării naționale.

Conferința face parte din Forumul Securității Navale, inițiat de Clubul Amiralilor. Acest forum este o platformă complexă și fundamentată de informare și de dezbatere științifică, un catalizator pentru proiecții de dezvoltare ale domeniului naval.

Conferința „Marina Română – furnizor de securitate navală” se va desfășura online și este structurată pe două paneluri de dezbateri. Marți, 27 iulie, orele 10.00-17.00, este planificat panelul I, care cuprinde secțiunile (1) Geopolitica și provocările de securitate în zona Mării Negre și Mării Mediterane, (2) Securitate Navală și (3) Forțele Navale ale României – tradiții, provocări și perspective,

iar miercuri, 28 iulie, orele 10.00-17.00, este planificat panelul al II-lea, care cuprinde secțiunile (1) Strategia maritimă a României, (2) Linii strategice de dezvoltare a Marinei Civile, (3) Învățământul de marină – tendințe și perspective, (4) Istorie și drept internațional maritim și (5) Exploatări portuare.

La conferință, au confirmat participarea reprezentanți de la Autoritatea Navală Română, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, CERONAV, Statul Major al Forțelor Navale, Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și alte instituții cu competențe în domeniul naval. Detalii despre conferință se găsesc pe pagina de internet http://www.clubulamiralilor.ro/conferinta/

Persoanele interesate să urmărească dezbaterile pot completa formularul de înscriere (http://www.clubulamiralilor.ro/conferinta/auditoriu/), până duminică, 25 iulie. Invitația de participare va fi transmisă luni, 26 iulie 2021, de către organizatori.

****

Forumul Securității Navale oferă soluții pentru fundamentarea strategiilor navale la nivel național, iar conținutul activităților desfășurate este axat pe teme relevante din domeniul naval, oferind date de cercetare, prognoze și puncte de vedere convergente cu privire la problemele de actualitate și de perspectivă pentru comunitatea maritimă și fluvială.

Forumul este un mediator în schimbul de informații și se adresează decidenților politici și militari, comunităților de afaceri, mediului academic și publicului larg. Acesta inițiază documentări, expertize și evaluări ale demersurilor necesare pentru demararea procedurilor de elaborare a unor acte legislative sau de reglementare în domeniul naval sau conexe acestuia.

Prin cooperarea cu mediul academic și cu autoritățile cu competențe de cercetare științifică aprofundată, forumul oferă oportunități de conectare și de integrare în rețele naționale de cunoaștere, diseminare și cooperare în domeniile conexe politicilor navale și securității maritime, în vederea elaborării și dezvoltării unor programe sinergice în ariile de interes comun.

În cadrul Forumului sunt incluse conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, informări și webinar-uri, workshop-uri, cu participare fizică sau exclusiv online, în care sunt prezentate analize strategice în domeniul naval și în domeniile conexe, studii de caz, la nivel global, regional sau local, prognoze pe termen mediu și lung, recomandări de politică publică, elemente de mesaj pentru dezbateri și negocieri, precum și informații din domeniul istoriei navale, învățământului de marină, competitivității în afaceri și managementul riscurilor.

Cavalerii de Clio vă Urează succes!

Acest articol a fost publicat în Bez kategorii. Salvează legătura permanentă.