Ordine de zi şi de operaţii

Constantin Moşincat, , Editura Tipo MC, Oradea 2011, (format 15×21, 168p+8 planse foto color)

Datorăm atât de mult celor care ne-au fost precursori şi dascăli, încât, limba noastră românească, împodobită cu alese cuvinte, devine coroniţa cu lauri pe care o merită aceia care au făcut fapte demne de a fi consemnate de istorie. Între aceştia, negreşit, se regăsesc şi nume ale ostaşilor Diviziei 11 Infanterie, volum ce  marchează 95 de ani de la înfiinţarea marii unități care n-a cunoscut înfrângerea în sectoarele care i-au fost încredinţate.

Ordinele de Zi şi de Operaţii vor purta cititorul pe urmele paşilor din teatrele de operaţii pe care Divizia 11 Infanterie le-a presărat cu eroi. Fiecare Ordin de Zi glorifică, înalţă, preamăreşte, pilduieşte şi proiectează o nouă speranţă de virtute, glorie şi onoare militară.

Citește cartea aici.

RAZBOIUL_ARDELENILOR_tipar DIVIZIA_ORDINE_DE_ZI