BIHORENII ȘI MÂNTUIREA LOR (APRILIE 1919)

Nu toţi putem purta sabie, dar toţi avem datoria sfântă pentru apărarea ţării și a neamului contra dușmanilor noștri, până a ne vinde și haina pentru a cumpăra sabie și muniţiuni de război, ca să aibă cu îndestulare oștirea noastră tot ce-i trebuie pe câmpul de luptă și a îngriji de ostașii răniţi și bolnavi de prin spitale, precum și copii rămași fără părinţi”.

Mitropolitul Pimen

Citește aici.

BIHORENII ȘI MÂNTUIREA LOR