Editură

Editura Tipo MC, privată din Oradea, cu un activ de peste 100 de titluri, sprijină demersurile autorilor pentru editare de carte, tiraje mici la prețuri reduse.

Acordă ISBN, și descrierea CIP a Bibliotecii Naționale.

Participă alături de autori la lansarea publică, și popularizează pe seit evenimente editoriale, expoziții și târguri de carte în mediul virtual.

Contract de editură vezi aici.

 

Contract de sponsorizare, publicitate, vezi aici.