CARTE, CENZURĂ ŞI BIBLIOTECI ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI STUDII PRIVIND ISTORIA CĂRŢII VECHI ŞI A BIBLIOTECILOR

Dr. Silviu Sana ne oferă un florilegiu de studii, variat dar totuşi „unitar”, legat în structura sa prin interesul, evident în fiecare capitol, pentru ceea ce obişnuim a numi „obiect tipărit”, respectiv carte, rezultat al stăruinţelor depuse de cei mai de seamă intelectuali, antrenaţi în funcţionarea instituţiei ecclesiale greco-catolice şi în prezentarea devenirii ei în spațiu şi timp, cu toate problemele adiacente decurgând din acestea. Autorul face, în același timp, scriind despre conți-nutul, tribulaţiile şi în fond destinul trist al bibliotecilor de pe lângă episcopiile greco-catolice româneşti, desfiinţate de către regimul comunist, o „popularizare”, în scop

 Carte, cenzură şi biblioteci în Nord-Vestul României un reparatoriu, desigur, a valorilor create sau doar posedate de acestea, lărgită prin prezentarea unui anumit tip de tipărituri din biblioteca la care lucrează şi anume Schematismele, tipărite de către instituţia ecclesială. Orientat, în ultima perioadă, pe cercetarea tipăriturilor vechi româneşti, a reuşit să elaboreze cu temeinicie şi pertinenţă un studiu privind cărţile existente în parohiile din Eparhia Greco-Catolică de Oradea, cu tabele lămuritoare de sinteză, bazat pe bibliografia cea mai autorizată şi, în general, pe surse mai puţin cunoscute. Avem de-a face, aşadar, în persoana domnului dr. Silviu Sana, cu un pa-sionat istoric al fenomenelor culturale, surprinse în dinamismul lor proteic, din zona sau câmpul de investigaţie delimitat de opţiunile cercetării pe care o efectuează.

Prof. univ. Dr. Blaga Mihoc

Cartea Mea e și a Ta!, aici.